Eerstelijnspraktijk de Pleisterplaats

Berkenlaan 131,  9741 JN Groningen

tel 0505730483 www.de-pleisterplaats.nl

Het team: I.J. de Vries huisarts, S. Kalk, huisarts in opleiding, E. Bouma, waarnemend huisarts,

E. Alting en A. Kemp, assistentes, H. Visserman, praktijkmanager.

 

Patiënten nieuwsbrief januari 2014

 

In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar is er veel te melden; er staat ons nogal wat te wachten in 2014. Zo zal uw psychologische hulp in het vervolg via de huisarts geregeld moeten worden; dat heeft het college voor zorgverzekeringen en de minister zo bedacht. Ik zal u uitleggen hoe dit in de praktijk zal uitpakken. Qua personeel van de praktijk is er ook een verandering: Cheryl Rokette is vroegtijdig met haar opleiding gestopt en is voor langere tijd naar Suriname afgereisd. Haar dienstverband is hiermee beëindigd. De diabeteszorg gaan we nu anders regelen. En last but not least is er nieuws, dat zal u zeker interesseren, over verhuizing van de praktijk.  Daarnaast zult u ook zoals gebruikelijk de rubriek “wist u dat” aantreffen.

 

2014, een jaar van verandering voor de Pleisterplaats.

 

Wat is er gaande over de verhuizing van de praktijk? Zoals velen van u weten gaan nog dit jaar de kerkzaal, aanleunflats en laagbouw van Huize Patrimonium, de apotheek en de gebouwen van de twee huisartsenpraktijken tegen de vlakte. Op de vraag wanneer precies, hebben wij vooralsnog geen antwoord gekregen van ZINN en/of onze verhuurder de Christelijke Woningvereniging Patrimonium.

Er was tot voor kort sprake van nieuwe huisvesting binnen de nieuwbouw van ZINN, echter de onderhandelingen daarover lijken niet tot een positieve beslissing voor ons te leiden. Aan de ene kant is dat jammer (want we zouden op vrijwel dezelfde locatie een nieuwe praktijk kunnen vestigen) maar aan de andere kant ook weer oké, omdat huisvesting op de benedenverdieping van een verpleeghuis niet heel logisch lijkt voor een huisartsenpraktijk en apotheek. Er zijn nu een aantal mogelijkheden waar we druk over aan het praten zijn. Eén mogelijkheid is het bouwen binnen de wijk van een gezondheidscentrum aan de Bottelroosstraat met fysiotherapie, logopedie, diëtist, apotheek en meer paramedische disciplines. Een andere mogelijkheid is dat we  zelfstandig verhuizen naar een andere locatie binnen de wijk. Voor nu zijn wij aan het overleggen met andere eerstelijns hulpverleners en met de gemeente. Die heeft, zou je zeggen, belang bij een goed functionerende eerste lijnsvoorziening binnen de wijk. Zeker nu een groot aantal taken op dat gebied van de nationale overheid bij de gemeente terechtkomen in 2014.

In de komende nieuwsbrieven zal ik u op de hoogte houden, en als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht bij de assistentes of kunt u  een mail sturen aan huisarts of administratie.

 

Diabeteszorg van de Pleisterplaats zal in het vervolg door dokter de Vries en de assistentes  gedaan worden. Er zijn ongeveer 70 patiënten met diabetes in onze praktijk, die controle kregen via de praktijkverpleegkundige. Zij zullen in de nieuwe opzet allen een uitnodiging krijgen om op het spreekuur te komen, eerst bij de assistente voor de diverse metingen  en vervolgens bij de dokter.  Tijdens dit consult zullen zij in nauw overleg met de dokter het schema bespreken hoe (en in welke perioden van het jaar) de begeleiding vorm zal krijgen. Indien u hierover op dit moment al vragen heeft, moet u natuurlijk contact opnemen.

 

Psychologische hulp. (zie ook mijn nieuwsbrief van februari 2013 waarin ik het verschil uitleg tussen 1e en 2e lijns psychologie) Per 1 januari 2014 maakt de zorgverzekeraar een verschil tussen :

1e. eenvoudige (of enkelvoudige) psychologische problemen , hierbij moet u denken aan zaken als rouwverwerking, psychische nood na echtscheiding en problemen op het werk,

en

2e. ingewikkeldere problemen, stoornissen zoals omschreven in de DSM 4 (diagnostic statistical manual of mental disorders). Hier gaat het onder andere om vitale depressies en persoonlijkheidsproblemen.

1e. = basis GGZ, en wordt geacht via uw huisarts behandeld te kunnen worden, bijvoorbeeld door een praktijkondersteuner.

2e. = gespecialiseerde GGZ, dat is een verwijzing naar een 2de lijns psycholoog.

 

IN ALLE GEVALLEN komt u eerst op het spreekuur van de huisarts. De diagnostiek van uw psychische probleem ligt bij de huisarts, nog voordat zij u heeft verwezen. Het gaat dan om het beoordelen van het verschil tussen eenvoudige en meervoudige problemen. In het eerste geval moeten wij vanuit onze praktijk zorgen voor hulp, in het tweede geval kan ik u gewoon verwijzen. De scheiding tussen de 1ste en 2de categorie is echter niet altijd zwart-wit, en wat dan? Er is nog veel onduidelijk wat betreft de vorm waarin de begeleiding vorm zal krijgen. Hetzelfde geldt voor de bekostiging. Hoewel de regeling al is ingegaan, zal pas volgende maand duidelijk worden hoe het financiële plaatje er uit ziet. U hoeft zich er geen zorgen over te maken. Wij zullen als praktijk zorgen dat de juiste hulp voor u beschikbaar zal blijven, in afwachting uiteraard van meer duidelijkheid van overheid en zorgverzekeraar. Het kan zijn dat uw keuze voor hulpverlener beperkter wordt. Als praktijk zullen wij waarschijnlijk ten behoeve van doorverwijzingen een overeenkomst met instellingen en psychologen moeten sluiten.

 

Wist u dat

-wij het nog steeds op prijs stellen uw wijziging in het nieuwe jaar van adres en/of zorgverzekeraar zo spoedig mogelijk te vernemen? U kunt dit mailen naar administratie@de-pleisterplaats.nl.

-er in Brabant een aantal ziekenhuizen een proces tegen een Portugese software leverancier van het EPD (het bleek onbruikbaar) hebben verloren? Ze zijn hiermee miljoenen euro’s van uw zorgpremie kwijtgeraakt.

-volgens het RIVM van alle soorten ziektes, psychische stoornissen het meest hebben gekost in 2011? Hart en vaatziekten komen op de tweede plaats qua uitgaven van de zorg.

-bij de NUVA ring zodanig vaak trombose en longembolie is gemeld, dat ik u moet aanraden deze vorm van anticonceptie niet meer te gebruiken maar over te stappen op de gewone pil.

-het een goed plan is , zeker in de winter, dagelijks calcium en vitamine D te slikken? Het is niet nodig uw bloedspiegel te bepalen. U kunt richtlijnen hiervoor op het internet vinden, of vraag een overzichtje aan de assistente of dokter. Let op! Een teveel aan vitamine D is niet gezond.  

-het dit jaar uiterst belangrijk is uw zorgpolis goed door te lezen? Het kan zijn dat u goedkoop uit bent, en/of geen aanvullende verzekering meer hebt voor tandartszorg en fysiotherapie. Maar bent u wel echt goedkoper uit? Misschien hebt u die zorg dit jaar wel nodig, en gaat u het zelf betalen. Ook kan het zijn dat bijvoorbeeld uw teststripjes voor bloedsuiker niet meer worden vergoed, of de pedicure.

-het verstandig is indien u een chronische ziekte hebt, u aan te sluiten bij een belangen- vereniging zoals bv Diabetesvereniging Nederland? U blijft dan op de hoogte.

 

 

Lof van het onkruid, Ida Gerhardt

 

Godlof dat onkruid niet vergaat.

Het nestelt zich in spleet en steen,

breekt door beton en asfalt heen,

bevolkt de voegen van de straat.

 

Achter de stoomwals valt weer zaad:

de bereklauw grijpt om zich heen.

En waar een bom zijn trechter slaat

is straks de distel algemeen.

 

Als hebzucht alles heeft geslecht

straalt het klein hoefblad op de vaalt

En wordt door brandnetels vertaald:

“gij die miljoenen hebt ontrecht:

zij kòmen- uw berekening faalt”.

Het onkruid wint het laatst gevecht.

 

 

Tot de volgende brief!

 

Eerstelijnspraktijk de Pleisterplaats

Berkenlaan 131,  9741 JN Groningen

tel 0505730483 www.de-pleisterplaats.nl

Het team: I.J. de Vries huisarts, S. Kalk, huisarts in opleiding, E. Bouma, waarnemend huisarts, E. Alting en A. Kemp, assistentes, H. Visserman, praktijkmanager.

 


Patiënten nieuwsbrief februari/maart 2014

 

Kunt u zich het tv programma “heel Holland Bakt” nog herinneren met Martine Bijl? “Gewone” mensen maakten de meest heerlijk uitziende taarten en werden beoordeeld door een jury, die meestal begon met het afkraken van het baksel: is wel wat ingezakt, of: beetje klef enz. om dan vervolgens te zeggen dat de smaak toch wel in orde is maar ook weer net niet helemaal. Pijnlijk om naar te kijken vond ik, vooral omdat ik in mijn rol als opleider heb geleerd te vragen aan mijn pupil: “wat vond je goed gaan? En vervolgens: wat kon beter?” Daarna is er pas ruimte voor de leraar om wat te zeggen. Maar nee,  in Holland Bakt worden de kandidaten vakkundig afgebrand voor de ogen van vele duizenden Nederlandse tv kijkers. En ja, dat programma is dan ook bedoeld als entertainment. Real-life soap, daar houden we tegenwoordig van.

Momenteel is er sprake van “Heel Holland Hoest” en een flink aantal van die hoesters komen op mijn spreekuur. Kinderen die s’nachts benauwd zijn, volwassenen die zich zorgen beginnen te maken om de klodders slijm die ze alsmaar moeten weg hoesten, vermoeidheid, enzovoorts. Mensen zijn ongerust want dit virus is hardnekkig en laat zich moeilijk weg jagen. Op het spreekuur probeer ik bij iedereen met deze klacht na te gaan wat er aan scheelt, maar ik begin meestal te vragen wat er wel in orde is. Zo is gelukkig bij vrijwel iedereen de eetlust in orde en heeft niemand koorts of pijn. Dan denk ik al snel: er is geen sprake van een ernstige zaak. Wel kunnen hele kleine kinderen benauwd worden van het zich op hopende slijm. Huismiddeltjes, dat is de oplossing. Open gesneden ui naast het bed. LUFF voor baby’s, kamillosan om mee te stomen, of naast de douche staan, eucalyptus olie (klein beetje!) op je hoofdkussen. De firma WELEDA heeft een groot aantal middeltjes zoals neussprays die enigszins kunnen verlichten. Wat geen zin heeft: “slijmoplossers” zoals bisolvon. Wat wel? Goed slapen. Veel water drinken. Gorgelen en de neus spoelen  met zout water. (Theelepel zout op een kopje water) En lieve patiënten, ik kan jullie geruststellen: het gaat vanzelf over. Self-limiting noemen we dat.

 

Update over de nieuwbouw

Zoals velen van u weten, gaan nog dit jaar de kerkzaal, aanleunflats en laagbouw van Huize Patrimonium, de apotheek en de gebouwen van de twee huisartsenpraktijken tegen de vlakte. Inmiddels weten we dat de afbraak op of na 2 juni gaat plaatsvinden.

De gemeente Groningen is ons van grote steun in de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen.

Het is nu vrijwel zeker dat onze nieuw locatie aan de Bottelroosstraat gaat worden, 2 straten van de huidige locatie, en heel dicht bij “de Hoogte”. En zijn inmiddels een aantal partijen die meedoen: huisartsen, fysiotherapeuten, apotheek, en tandarts. Daarnaast zullen in elk geval psycholoog, diëtist en ARBO arts straks spreekuur houden in het nieuwe pand.

We zullen wel  gebruik moeten maken van tijdelijke huisvesting. Wat dat precies wordt is nog onduidelijk; containers, tijdelijke intrekken bij anderen of tijdelijk in een huurhuis in de buurt. De ruimte moet zodanig zijn dat wij daarin ook een afhaalpunt van de Kring Apotheek een plek kunnen bieden.

 

Vakantie

Dokter de Vries is afwezig van 24 maart t/m 6 april. De praktijk zal grotendeels geopend zijn en wordt verder waargenomen door dr. Goedhart, huisartsenpraktijk Zernike, Blauwborgje 5. Via ons bandje of van de assistente hoort u hoe u een afspraak kunt maken.

 

Diabeteszorg op de Pleisterplaats wordt door dokter de Vries en de assistentes  gedaan. Er zijn ongeveer 70 patiënten met diabetes in onze praktijk, die tot december gecontroleerd werden door de praktijkverpleegkundige. Dat is nu veranderd. U zult allemaal een uitnodiging krijgen om op het spreekuur te komen, eerst bij de assistente en dan meestal ook bij de dokter.  Wij zullen u zo goed mogelijk advies geven en uw ziekte begeleiden.

 

Psychologische hulp. Inmiddels heeft de praktijk een overeenkomst met twee eerste lijns psychologen, mevrouw N. Klopstra en mevrouw M. Derksen van Interpsy. U moet wel eerst op het spreekuur van de huisarts komen voor een verwijzing, dit omdat het belangrijk is te weten te komen wie ik u als therapeut het beste kan adviseren. Leest u de nieuwsbrief van januari 2014 en februari 2013 als u geïnteresseerd bent in meer informatie hierover.

 

Wist u dat

 

1e. Er elke woensdagochtend van 10-12u een gratis Taalcafé in de Vensterschool aan de Eikenlaan open is? Er zijn acht vrijwilligers aanwezig om mensen te helpen met  taalmoeilijkheden. Het is voor buitenlanders (allochtoon) maar ook voor mensen die in Nederland geboren zijn en slecht kunt lezen of schrijven. Het is een initiatief van o.a. de Gemeente Groningen en Humanitas. Iedereen die in Selwerd Paddepoel of Tuinwijk woont kan langskomen.  Hebt u buren of kennissen die hier baat bij kunnen hebben vragen wij u ze op deze mogelijkheid te wijzen. Ze kunnen gewoon binnen komen zonder afspraak.

2e. Onze overheid wil dat we overgaan van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij? Dat zal niet alleen betekenen dat mantelzorgers (familie en buren meer taken op zich moeten nemen maar hopelijk ook dat de lijnen korter worden, de buurtdokter en buurtzuster weer terug komen.. dat lijkt me een goede ontwikkeling. We hopen dit in praktijk te gaan brengen met ons nieuwe gezondheidscentrum!

3e. Wij al uw ideeën over ons nieuwe centrum (en hoe u onze hulpverlening nu ervaart) verwelkomen? Misschien hebt u suggesties over een dienst die we zouden moeten leveren, inrichting van de wachtkamer,  het maakt niet uit.

4e. veel zorgverzekeraars weer mogelijkheden hebben voor het vergoeden van hulp bij stoppen met roken? Indien u geïnteresseerd bent kunt de COPD risicotest doen, on-line te vinden bij het Longfonds: longfonds.nl/COPD risicotest. Voor adviezen kunt u kijken op thuisarts.nl/COPD

5e. hot news is dat bij verkeerde bacteriën in de darm  die heftige diarree geven, (bijvoorbeeld na gebruik van zware antibiotica) een poeptransplantatie (oftewel het inbrengen van verdunde poep van een gezond ander persoon)  genezing kan brengen? Dat is nog wat anders dan het slikken van probiotica.

 

Tot slot een gedicht van Koos Geerds:

 

ASIELZOEKERS

 

                                                                                                                      We waren ver van huis.

                                                                                                                      Loop wat door, zei je zachtjes,

                                                                                                                      kijk niet zo achterom,

het zit ons niet op de hielen.

 

Maar wat zijn dat voor stemmen,

vroeg ik, en wat flikkert daarginds,

dat zijn toch tekenen

die niet bedriegen?

 

Het komt niet deze kant op, zei je,

dit is het goede pad en verder

hebben we toch altijd onze papieren

 

We glimlachen naar elkaar,

verontschuldigend, geruststellend,

klappertandend van doodsangst.

 

Tot de volgende brief!

 

 

 

 

 

 


Eerstelijnspraktijk de Pleisterplaats

Berkenlaan 131,  9741 JN Groningen

tel 0505730483 www.de-pleisterplaats.nl

Het team: I.J. de Vries huisarts, S. Kalk, huisarts in opleiding, E. Bouma, waarnemend huisarts,

E. Alting en A. Kemp, assistentes, H. Visserman, praktijkmanager.

 

Patiënten nieuwsbrief april/mei 2014

 

In de laatste “Arts en Auto”, het onlangs door onze minister-president aangehaalde tijdschrift als voorbeeld van 2 onderwerpen die niets met elkaar te maken hebben,  staat deze maand een interview met de oudste huisarts in Nederland. Nico van Hasselt heeft praktijk in Amsterdam, is van de oude stempel en vindt dat hij altijd bereikbaar moet zijn voor zijn patiënten. Het zette me aan het denken en ik wil deze gedachten graag met u delen; wat alles te maken heeft met de gemeentelijke bijeenkomst “wijkbedrijf Selwerd” van 14 maart jongstleden.

Dit jaar start het bevolkingsonderzoek naar darmkanker en, omdat ik regelmatig vragen krijg, tijd om de diverse bevolkingsonderzoeken eens onder de loep te nemen.

Ook leest u nog een klein stukje van Maurien Berkepas, stagiaire doktersassistente.

 

Tijdelijke (2 jaar?) huisvesting

 

Inmiddels kan ik u mededelen dat de praktijk gaat verhuizen naar de Esdoornlaan. Gelukkig hebben we vlak bij huis (op slechts 240 meter of  3 minuten lopen van onze huidige praktijk)  een plek gevonden waar wij de komende jaren praktijk kunnen houden. Eerst zal er nog het één en ander verbouwd moeten worden, en vanaf half mei kunnen we de woning betrekken. Er moet nog meer gebeuren: de telefooncentrale moet overgezet worden, verhuizen, computer aanpassen, inrichten etc. We proberen dat in het weekend van 16 mei voor elkaar te krijgen , een beetje afhankelijk van wat de aannemer aan tijd nodig heeft voor de verbouwing. Ook zullen we waarschijnlijk een dag alleen voor spoedgevallen bereikbaar zijn. De apotheek krijgt huisvesting aan de Bottelroosstraat; tot we bij elkaar komen in het nieuw te bouwen gezondheidscentrum. Voor zowel onze praktijk als de apotheek geldt dat indien u problemen hebt met de afstand, een huisbezoek of bezorging nooit een probleem is. Hoewel een mondige oudere patiënt van ons  zei: dan neem ik gewoon de deeltaxi om naar u toe te komen.  Dat kan natuurlijk ook!

 

Maurien stelt zich voor

Hallo!
Mijn naam is Maurien Berkepas, ik ben 21 jaar oud. Ik ben doktersassistente in opleiding en loop vanaf februari tot en met april stage bij de huisartsenpraktijk de Pleisterplaats. Ik ben iedere maandag en donderdag aanwezig op de praktijk. Tot nu toe vind ik het heel erg leuk en ik heb ook zin in de rest van mijn stage! 

 

Kernwaarden van het huisarts zijn en veranderende tijden

 

“Ik schrijf voor wat het beste is voor de patiënt, niet wat de zorgverzekeraar wil”

Dat zegt huisarts Nico van Hasselt in een interview ter ere van zijn 90ste verjaardag in de Arts en Auto. Trouw zijn aan je eigen waarden en principes gaat niet zo maar. Hij wil geen praktijkondersteuner, hij wil geen verpleegkundige, hij wil gewoon dokter zijn zoals hij dat altijd al geweest is. Hij is tegen een elektronisch patiënten dossier dat door iedereen gelezen kan worden. “Het is zogenaamd goed voor de zorg in spoedgevallen. Maar daar gaat het helemaal niet om: men wil gewoon meekijken. Zo komen we geleidelijk aan in de macht van de zorgverzekeraars. Zo’n epd blijft levenslang bestaan…. Zelfs van misdadigers vervalt op een gegeven moment het strafblad”.

Van Hasselt heeft bijna 1000 baby’s ter wereld geholpen en is een schoolvoorbeeld van de continuïteit van zorg zoals het hoort in de huisartsgeneeskunde. Patiënten zijn uiterst tevreden maar hij is verdacht bij de geneeskundige inspectie; krijgt 2 keer per jaar controle… Zijn eenmanspraktijk voldoet niet meer aan de eisen van de tijd, dat beseft hij zich zelf ook wel.

 

Selwerd in Uitvoering

 

Op 14 maart j.l. heeft de gemeente een bijeenkomst voor bewoners en hulpverleners georganiseerd in de leegstaande school aan de Bottelroosstraat 3. Verschillende initiatieven binnen de wijk zoals klussen en rondkomen met weinig geld kregen er een plaats om zich te presenteren. Er was een springkussen op het schoolplein en appels en mandarijnen te eten tijdens de presentatie van de prille plannen van de gemeente, apotheek, huisartsen, fysiotherapeuten, en buurtzorg over de samenwerking naar een gezondheidscentrum. We zijn het nog niet helemaal eens over de precieze locatie, want dat hangt weer samen met wie er verder nog wil meedoen en huisvesting wil hebben binnen het centrum. Erg belangrijk is het voor ons dat een aantal vrijwilligers- en mantelzorgorganisatie alsook het sociale team van de gemeente mee willen doen! Zo kunnen we ONZE idealen betreffende eerstelijnszorg in de wijk Selwerd (samenwerking met verschillende disciplines , dus een brede zorg) een mooie plek geven! We zullen u, zoals u gewend bent, op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

Bevolkingsonderzoek.

 

Op dit moment lopen er 3 bevolkingsonderzoeken, 2 voor vrouwen zijn redelijk bekend: die om baarmoederhalskanker op tijd te ontdekken en 1 voor borstkanker. Daar is nu het onderzoek naar darmkanker bij gekomen. Ze worden vastgesteld en gecoördineerd door het RIVM, het rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiëne.

1e. baarmoederhalskankeronderzoek; vrouwen tussen 30 en 60 jaar krijgen hier iedere 5 jaar een uitnodiging voor. In 2014 alle vrouwen die dat jaar 30/35/40/45/50/55 of 60 worden. Het uitstrijkje wordt door de assistente van de huisarts afgenomen. Tegenwoordig wordt ook nagekeken of je besmet bent met het HPV virus, het humaan papilloomvirus. Dat is geen geslachtsziekte, maar geeft wel meer kans op het ontwikkelen van kanker. Daarom zal dan eerder een controle uitstrijkje worden gemaakt. Het virus kan ook vanzelf weer verdwijnen. Jonge meisjes worden hier tegen ingeënt.

Een ontwikkeling die nog in de maak is, om zelf een uitstrijkje te kunnen afnemen. Zie ook www.bevolkingsonderzoekbaarmoederhalskanker.nl.

2e. borstkankeronderzoek: vrouwen tussen 50 en 80 kunnen hier elke 2 jaar aan mee doen, het gaat dan om een mammografie.

De uitslagen van beide onderzoeken krijgt u thuisgestuurd, en uw huisarts krijgt ook een overzicht van de uitslagen van zijn of haar patiënten. Als een uitslag niet in orde lijkt, dan gaat dat natuurlijk sneller.

3e. nieuw is het onderzoek naar darmkanker, dat is voor mannen en vrouwen, en van 55 tot 75 jarige leeftijd.  Het gaat hierbij het al dan niet aantonen van verborgen bloed in de ontlasting. U krijgt indien uw geboortejaar aan de beurt is een setje thuisgestuurd waar u een klein beetje ontlasting in doet en kunt terugsturen naar het laboratorium. Na ongeveer 2 weken krijgt u de uitslag. Als er bloed wordt gevonden, zal de huisarts u doorsturen voor een darmonderzoek (scopie). In 2014 komen de geboortejaren 1938/39, 1947/48 en 1951 aan de beurt.

In alle gevallen gaat het om screenen en is niet bedoeld voor mensen met klachten. Dan is het aan de huisarts om na te gaan of en wat voor onderzoek er op dat moment zinvol is.

 

 

Verblindend schermt het fluitenkruid achter het raam met liefde

Er is iets stuk gevallen…

In de weide staat de haas op achterpoten ver te reiken, draait de lepels mee.

Vergeefs hels is het wit van achter...

Kom zeer geachte langpoothaas,

Zet je ogen op, wij zien elkaar bij vlagen zitten.

Neem een aanloop en spring hoog mijn armen in

Ik voel je hazenhartje kloppen, vol nog

van razernij en neergang.

Groot onrust sluiten we buiten

Krabbelen averechts een uit de bocht gevlogen woord

Een haperend hobo

Ik geef je veldlathyrus en schenk je wijn

Streel zeer langdurig je vacht weer tot bedaren

 

Uit: Klein Onrust van Aly Freije (inspiratie: boerderij Onrust in Hornhuizen)

 
 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief!

 

 

Eerstelijnspraktijk de Pleisterplaats

Berkenlaan 131,  9741 JN Groningen

tel 0505730483 www.de-pleisterplaats.nl

Het team: I.J. de Vries huisarts, M. Jans, waarnemend huisarts,

E. Alting en A. Kemp, assistentes, M. Berkepas, assistente i.o. , H. Visserman, praktijkmanager.

 

Patiënten nieuwsbrief juli/augustus 2014

“Tot de volgende brief” eindig ik meestal mijn nieuwsbrieven… . u hebt er even op moeten wachten deze keer. Met een goede reden: onze verhuizing half mei en de nasleep ervan (onvoldoende telefoonlijnen, fax die niet werkte, na 5 weken eindelijk internet… foute planning van KPN.... we hopen vurig dat er niemand tussen wal en schip terecht is gekomen.. ). Voor onze echte fans (die hem speciaal komen ophalen begin van de maand), nu met extra veel nieuws!  Verhuizen gaat je niet in de koude kleren zitten. Maar we hebben wel een heel mooie praktijk gekregen waar we inmiddels met veel plezier in werken met elkaar! Twee mooie spreekkamers met veel licht en een apart laboratorium. De wachtkamer is wat kleiner dan eerst wat betekent dat we u minder lang moeten laten wachten! Ook goed nieuws dus. Maar de lift en ingang..daar gaan we een verbetering voor verzinnen. Als het niet lukt te komen (als u bv. met een rollator loopt) …  komt de dokter wel bij u!  Vraag dus gerust een visite aan.

 

Vakantie praktijk

En ja, ook is de praktijk deze zomer weer 2 weken dicht: van 4 t/m 17 augustus. Voor de spoedwaarneming kunt u dan terecht bij huisartsenpraktijk Zernike aan het Blauwborgje.

Op ons antwoordapparaat hoort u bijzonderheden.

Zoals altijd kunt u in onze vakantie bij apotheek Selwerd uw herhaalmedicatie rechtstreeks bestellen.

Indien u bij een andere apotheek bent ingeschreven vragen wij u uw herhaalrecepten op tijd aan te vragen.

 

Personeel

Behalve een veranderde huisvesting, zijn er ook een aantal nieuwe mensen die u kunt tegenkomen in de wandelgangen van de praktijk:

 

Diëtiste mw. Rianne Venema heeft haar eigen diëtistenpraktijk en is op woensdagmiddag aanwezig.

 

Psychologe mw. Mandy Derksen werkt bij Interpsy en heeft spreekuur elke dinsdag.

 

Assistente Maurien Berkepas heeft korte tijd een stage op de afdeling dermatologie gedaan en is weer terug in onze praktijk om haar opleiding tot assistente te vervolgen. We zijn hier heel blij mee!

Voor wie het niet meer weet stelt ze zich nog eens voor:

 

Hallo!
Mijn naam is Maurien Berkepas, ik ben 21 jaar oud. Ik ben doktersassistente in opleiding en loop vanaf februari tot en met april (NB nu dus t/m augustus) stage bij de huisartsenpraktijk de Pleisterplaats. Ik ben iedere maandag en donderdag aanwezig op de praktijk. Tot nu toe vind ik het heel erg leuk en ik heb ook zin in de rest van mijn stage! 

 

Dokter Kalk, huisarts in opleiding, heeft  inmiddels haar eerste opleidingsjaar bij ons beëindigd. Zij zal de rest van haar opleiding elders doen. De huisartsenopleiding duurt 3 jaar.

 

Dokter Michiel Jans is nieuwe vaste waarnemer in de praktijk; u zult hem in het algemeen op vrijdag aantreffen en kunt dan een afspraak maken voor zijn spreekuur.  Na de zomervakantie zal hij wat meer werkzaamheden op zich nemen.   Hij stelt zich hier voor:

 

“Mijn naam is Michiel Jans en ik ben huisarts sinds 2002. Sinds een aantal weken werk ik op vrijdag bij De Pleisterplaats. Goede, persoonlijke, zorg dichtbij huis dat is waar ik voor sta.

Naast mijn werk als huisarts ben ik docent en teamleider aan de Huisartsopleiding in het UMCG. Ik woon met mijn gezin in Groningen en heb als hobby’s mijn tuin, wijn, koken en roeien.”

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik u over de bevolkingsonderzoeken die er momenteel in Nederland lopen en wie er wanneer een uitnodiging kan verwachten om mee te doen. Kleine kink in de kabel blijkt dat bij de screening op darmkanker (oftewel: wie heeft er bloed in de poep?) zoveel mensen een scopie (dus kijken in de darm) nodig zouden hebben dat de ziekenhuizen dit niet aankunnen.

Nu is de hoeveelheid verhoogd naar 3 keer de hoeveelheid die eerst bedacht was. Elke 2 jaar krijgen Nederlanders tussen 55 en 75 jaar een buisje thuisgestuurd voor de poeptest. Het blijft een rekensom: 800 of meer mensen moeten meedoen om 1 sterfgeval te voorkomen. Maar wel moeten dan een 20tal mensen een vervelend darmonderzoek ondergaan, en met de angst darmkanker te hebben. (wat helemaal niet zo hoeft te zijn!). Advies is toch om mee te doen, zeker als er kanker in de familie voor komt.

Apotheek en medicijnen

 

Nog een nieuwtje voor wie het nog niet weet: Apotheek Selwerd is verhuisd naar Bottelroosstraat 1B, op de hoek van de Iepenlaan achter de fysiotherapiepraktijk van Fysio 4. Voor de apotheek geldt dat als het lastig is voor u om uw medicijnen op te halen, ze bezorgd kunnen worden als u dat wenst.

 

Dokter de Vries en apotheker mw. Westerhof zijn bezig de medicatie van patiënten die veel medicijnen gebruiken samen onder de loep te nemen. U mag zelf ook een zgnd. medicatiecheck aanvragen of een afspraak maken met de dokter; neem dan al uw pillen mee zodat we samen kunnen kijken wat er overbodig is! Om een voorbeeld te geven: op oudere leeftijd kun je in het algemeen toe met minder plaspillen en is een cholesterolpil overbodig. En wie weet hebt u uw middel tegen depressie helemaal niet meer nodig!

 

Hierbij aansluitend: ieder medicijn dat u op recept krijgt voorgeschreven betaalt u in wezen zelf, tot dat uw eigen risico van 370 euro is opgebruikt. Omdat veel geneesmiddelen zelfzorgmiddelen zijn, zal de dokter steeds vaker adviseren om die middelen gewoon zelf te kopen bij drogist of apotheek. Die zelfzorgmiddelen zijn vaak veel goedkoper dan de middelen op recept en net zo goed. Aangezien het aannemelijk is dat het eigen risico nog verder omhoog gaat zal de huisarts u steeds vaker het advies gaan geven zelf uw medicijnen te kopen.

Om een aantal middelen te noemen:

Tegen droge kriebelhoest kunt u kopen Natterman of Noscapine, en bij een huidschimmeltje : lamisil (terbinafine) of daktarin (miconazol). Tegen hooikoorts of netelroos helpen ceterizinetabletjes.

Pas op! Koop de medicijnen niet online, je weet niet wat daarvan de kwaliteit is.

 

Vrije artsenkeuze op de tocht?!

 

Sinds de verandering van ons zorgstelsel in 2006, hebben de zorgverzekeraars steeds meer macht gekregen over de zorg en worden zorgverleners steeds minder de baas over hun eigen praktijk en werk. Het lijkt er op dat de regeltjes belangrijker zijn dan de relatie tussen arts en patiënt. Want waarom zou de zorgverzekeraar uw dokter in het ziekenhuis moeten kiezen? Bent u zelf niet wijs genoeg om uw eigen keuze te maken , in overleg met uw huisarts?? Het lijkt me wel, toch?

Gelukkig komen er uit het werkveld steeds meer geluiden van zorgverleners die de regelzucht van de verzekeraars, maar ook de toename van protocollen en regeltjes beu zijn.  Maar nog lang niet voldoende..! Uw ziekte wordt al lang gezien als “schade”, en uw zorgverzekering is  tegenwoordig een schadeverzekering. Daar klopt iets niet, was er vroeger niet zo iets als solidariteit; zieke mensen moeten toch niet ook nog in de portemonnee benadeeld worden?

Af en toe vraagt een patiënt: wat kan ik zelf doen! Het antwoord is niet zo eenvoudig. In elk geval kun je een politieke keuze maken voor een partij die tegen marktwerking in de zorg is, want hierdoor is al deze ellende ontstaan. En je kunt een keuze maken voor een zorgverzekering die een coöperatie is in plaats van veel geld verdient aan uw zorgpremie.

---------------------------------------------------------------------------

Eb – Maria Drooglever Fortuyn

Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhuld door 't ogenblik.
Zuigend eb van het gemoed,
dat de minuten trekt en dat de vloed
diep in zijn duisternis bereidt.

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?                                 

Fijne vakantie gewenst en tot de volgende brief!

 

 

 

 

                                   Eerstelijnspraktijk de Pleisterplaats

Esdoornlaan 186,  9741 KJ Groningen

tel 0505730483 www.de-pleisterplaats.nl

Het team: I.J. de Vries huisarts, M. Jans, waarnemend huisarts,

E. Alting en A. Kemp, assistentes, M. Berkepas, assistente i.o. , H. Visserman, praktijkmanager.

 

Patiënten nieuwsbrief september 2014

Intussen helemaal op onze stek aan de Esdoornlaan 186 zijn we vol op in bedrijf, 5 dagen per week, 9 uren per dag. We hebben de laatste maanden weer veel nieuwe patiënten verwelkomt , zowel uit de praktijk van dokter Huber als “gewoon” nieuwe inschrijvingen. De praktijk is dit jaar flink gegroeid! Voor de “nieuwkomers”: inmiddels hebben we een vernieuwde praktijkfolder die u kunt afhalen of meenemen als u op de praktijk bent. In deze brief 2 onderwerpen: waarom gaat het steeds vaker over de kosten van uw zorg in de spreekkamer, en hoe oud wordt ik?

Ik hou van historische romans en lees momenteel het één en ander over Hendrik-de-achtste, u weet wel, de engelse koning met de 6 vrouwen (niet allemaal tegelijk). Als koning leunde hij zwaar op zijn adviseurs en die wisten wel raad met zijn vrouwen die geen zoons wisten te baren en kardinalen die niet luisterden. Die werden “gewoon” verbannen naar oude koude kastelen in the middle of nowhere, gingen op de brandstapel of de kop ging er af na een akelig verblijf in the Tower. In die tijd een “gewone” zaak, gepaard met een angstige bevolking. Als ik nu de kranten lees, lees ik weinig medisch nieuws maar vooral over de vele oorlogen die nu plaatsvinden in de wereld;  over jongens met bivakmutsen die zich AlKaida noemen of Hamas of Taliban. Die vrouwen onderdrukken en op afschuwelijke wijze hun macht tonen. Het lijkt wel opnieuw 1550.

 

Personeel

Voor degenen die de vorige brief gemist hebben, nog eens de introductie van collega Jans, die de komende tijd meer werkzaamheden op zich zal nemen:

Dokter Michiel Jans is nieuwe vaste waarnemer in de praktijk; u zult hem in het algemeen op vrijdag en binnenkort ook op meer dagen aantreffen en kunt dan een afspraak maken voor zijn spreekuur.     Hij stelt zich hier voor:

 

Mijn naam is Michiel Jans en ik ben huisarts sinds 2002. Sinds een aantal weken werk ik op vrijdag bij De Pleisterplaats. Goede, persoonlijke, zorg dichtbij huis dat is waar ik voor sta.

Naast mijn werk als huisarts ben ik docent en teamleider aan de Huisartsopleiding in het UMCG. Ik woon met mijn gezin in Groningen en heb als hobby’s mijn tuin, wijn, koken en roeien.”

 

 

Vakantie en nascholing praktijk

22 t/m 26 september is dokter de Vries afwezig vanwege nascholing en een korte vakantie. De praktijk wordt dan waargenomen door dokter M. Jans en de collega’s op het Zernike.

Van 29 sept t/m 3 oktober is de praktijk gesloten en wordt waargenomen door praktijk Zernike. Op ons bandje hoort u bijzonderheden.

Tijdens onze vakantie kunt bij apotheek Selwerd uw herhaalmedicatie rechtstreeks bestellen.

Indien u bij een andere apotheek bent ingeschreven vragen wij u uw herhaalrecepten op tijd aan te vragen.

 

Waarom  u steeds vaker wilt weten wat een behandeling kost.

-        “moet die behandeling eigenlijk nu, of kan ik wachten tot volgend jaar? Ik heb nu namelijk een erg hoog eigen risico en dan neem ik volgend jaar een lagere” (een patiënte met een onrustig, jeukend plekje op de wang).

-        “is het eigen wel nodig dat u al die onderzoeken aanvraagt?” (iemand die een geslachtsziekte zou kunnen hebben na risicovol gedrag) De kosten voor een chlamydiaonderzoek zijn 45 euro, gonorroe ook, HIV 14 euro enz, dat telt aardig aan en valt ook onder het eigen risico.

-        “hebt u niet een pilletje? Dat is goedkoper dan fysiotherapie”

-        “fijn dat u die behandeling zelf kunt doen dokter, dan kost het me niks”.

-        “dat maagpilletje hoef ik niet , want die moet ik zelf betalen” (iemand die zware ontsteking remmende medicijnen nodig heeft die slecht zijn voor de maag)

En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.Wekelijks kan ik tijdens het spreekuur wel een opmerking noteren die te maken heeft met geld. Op zich ben ik er niet rouwig om, omdat het u meer kostenbewust maakt. Maar het mag natuurlijk nooit ten koste gaan van noodzakelijke zorg. En het mag ook niet betekenen dat mensen zorg uit de weg gaan en bv. dat maagpilletje niet ophalen en dat niet vertellen aan de dokter. Gelukkig hebben we het regelmatige overleg nog met de apotheker, en is er medicatiebewaking (zie vorige nieuwsbrief) zodat we er een beetje zicht op hebben.

Helaas wordt het eigen risico voor 2015 wederom verhoogd: naar 375 euro. Blijft u in elk geval in gesprek met de huisarts: die kan heel goed inschatten hoe nodig bepaalde zorg is. En of het kan wachten tot volgend jaar, zodat u uw verzekering er op kan aanpassen!

 

Medisch onderwerp: genetica en het voorspellen van ziekte en leeftijd.

Wat veel mensen graag willen weten is: hoe oud wordt ik? En: blijf ik gezond? Hoe kan ik daar wat over te weten komen? Overigens heeft het vorige onderwerp, de kosten van de zorg , hier mee te maken. Hebt u ook gehoord via de media of (medische) tijdschriften dat “onze” generatie minstens 100 gaat worden? Maar is dat wel zo, vraag ik me dan af. Is er niet steeds meer luchtvervuiling/ slecht eten/ zijn we niet te zwaar met alle risico’s van dien? (En, lees de introductie van deze brief: willen we zo wie zo wel 100 worden?)

Uiteraard komt ouderdom met gebreken, maar de ene 70 jarige is de andere niet. Sommigen zijn kwiek en kunnen lange tochten per fiets afleggen, anderen hebben een rollator nodig en lopen ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Hoe komen die verschillen?

U zult denken, gezond leven! Dat klopt. Misschien denkt u ook: in mijn familie wordt iedereen heel oud. Ook dat klopt als een factor in hoe oud u kan worden.(kans is dat u ook die “oude” genen heeft)

 

1e. Wetenschappers hebben modellen uitgevogeld waarmee te voorspellen is of iemand gezond blijft.

Dit gaat een beetje over het speerpunt van veel verzekeringen: life-style en risicofactoren. U zult de risicofactoren wel kennen: BMI, bloeddruk, lichaamsbeweging, al of niet roken, gebruik van alcohol. Maar ook bepaalde waarden uit het bloed, zoals bloedsuiker, cholesterol en nierfunctie, kunnen wat zeggen over de kans op het ontstaan van ziekte. Dit is best belangrijk om te weten, en het liefst  met zo min mogelijk onderzoeken. En als de kans op suikerziekte op grond van de risicofactoren die iemand heeft erg laag is, dan hoef je de bloedsuiker niet te onderzoeken.

Een interessante ontwikkeling in de medische wetenschap, is het ontwikkelen van predictiemodellen (predictie=voorspellen) met zo min mogelijk onderzoeken, die onnodige onderzoeken dus wegstreept. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een scan en foto voldoende informatie geeft, dan hoeft de rest ook niet meer. Een voorbeeld is onderzoek van het hersenvocht: bij iemand met geheugenproblemen kan dit onderzocht worden , als er een bepaald eiwit in grote hoeveelheid aanwezig is dan is de kans op het ontwikkelen van Alzheimer zeer groot. In de behandeling en begeleiding van patiënt en familie uiterst waardevolle informatie. Je hoeft dan dus niet nog uitgebreide psychologische tests af te nemen.

De wetenschappers die deze zogenaamde “predictiemodellen” ontwikkelen zijn epidemiologen. Wat dan weer betekent dat de modellen uiteindelijk bepalend zijn voor de onderzoeken zoals de huisarts en specialist zullen aanvragen. Wat niet uitsluit dat het “niet-pluis gevoel” van de dokter ook meetelt.

2e. belangrijke factor is erfelijkheid; steeds meer genen worden ontdekt en van steeds meer erfelijke ziektes wordt het gendefect (of defecten) duidelijk. Ik krijg nog al eens mensen op het spreekuur die denken dat het dan heel eenvoudig wordt, je weet welke genen je hebt en dus welke ziektes. Helaas (of misschien gelukkig?) ligt het niet zo eenvoudig. Integendeel, genetica is een taai en ingewikkeld onderwerp. Verwijzing naar een genetisch centrum kan in sommige gevallen zinvol zijn.

Tot slot wil ik u wijzen op de mee te doen aan een interessante “proeverij”.

Vrijdag 12 september kunt u voor 5 euro kennismaken met verschillende therapieën zoals biografisch schrijven en vitaliteittraining. Dat vindt plaats vanaf 19.00 uur aan de Gorechtkade nr. 8 in Groningen.  U kunt gewoon binnenlopen. Meer informatie:  www.centrumfenix.nl of tel. 06-30693420 (C. Oterdoom).

 

 

 

Wil je jezelf leren kennen,
Kijk dan in de wereld om je heen.
Wil je de wereld leren kennen,
Kijk dan in de diepten van je eigen innerlijk.
Rudolf Steiner

 

 


Tot de volgende brief, met weer nieuws!

 

 

Eerstelijnspraktijk de Pleisterplaats

Esdoornlaan 186,  9741 KJ Groningen

tel 0505730483 www.de-pleisterplaats.nl

I.J. de Vries en M. Jans, huisartsen, E. Alting en A. Kemp, assistentes,

H. Visserman, praktijkmanager.

 

EXTRA patiënten nieuwsbrief oktober 2014

Er is een tijd van komen…..

In deze nieuwsbrief de data voor de griepprikken en een voor iedereen belangrijke aankondiging. Tja, en wat vertel ik u dan eerst? Het valt niet mee dit op papier te krijgen, maar toch eerst het belangrijke nieuws dan maar: de praktijk wordt per 1 januari overgenomen door dokter Michiel Jans. Dokter Inez de Vries en praktijkmanager  Heilco Visserman gaan eind 2014 stoppen bij “de Pleisterplaats.” Voor een groot aantal patiënten betekent dat ze 15 jaar bij mij “gedokterd” hebben, zoals dat zo mooi genoemd wordt. Want zo lang ben ik al huisarts in Selwerd. Voor een aantal patiënten, vooral ook diegenen die zich dit jaar ingeschreven hebben betekent dat misschien slechts 1 of 2 patiënten contacten. Dat is jammer, maar zoals dat gaat in huisartsenpraktijken: patiënten komen en gaan. En dokters dus ook… Gelukkig hebben een aantal van u al kennis kunnen maken met mijn opvolger, hij is immers sinds mei van dit jaar al regelmatig in de praktijk aan het werk. Ik ben er van overtuigd dat de praktijk bij hem in goede handen is en hij de lijn zoals u die gewend bent in onze praktijk, zal voortzetten. (zie ook de vorige nieuwsbrieven waarin hij zich aan u voorstelt). De komende maanden staan een beetje in het teken van de overdracht, wat nog best wat voeten in aarde heeft. Dokter Jans (of dokter Michiel, zoals sommige patiënten hem al noemen) zal de komende maanden zijn werkzaamheden aan de universiteit afbouwen tot hij het stokje in januari helemaal overneemt. Intussen gaan de spreekuren van dokter de Vries door zoals altijd en kunt u bij haar een afspraak maken van maandag t/m donderdag.

In december geven we een afscheidsreceptie bij Fysiotherapiepraktijk Selwerd aan de Bottelroosstraat. Wanneer dat precies is zal ik in de volgende nieuwsbrief meedelen.

Gelukkig verandert niet alles:  assistentes Esther en Anouk blijven gewoon uw eerste aanspreekpunt, en ook de tijdelijke locatie blijft gehandhaafd.

 

Waarom stop je met een praktijk, en wanneer? Zult u zich misschien afvragen. Een goede vraag. Je kan stoppen als het niet goed gaat, of als het juist wel prima loopt allemaal, als er grote veranderingen van buitenaf komen of als je toe bent aan wat anders. Maar meestal is het een optelsommetje van een aantal dingen waarmee je de balans opmaakt en besluit te stoppen. In mijn geval heeft het te maken met het gezondheidscentrum (ik denk dat een jonge collega hier beter mee verder kan gaan), de grote veranderingen in de zorg in 2015, en de gelegenheid die ik nu heb om een tijdje in het buitenland te gaan wonen en werken. In de volgende brief zal ik er meer over vertellen.

 

Griepvaccinaties

Op dinsdag 4 en woensdag 5 november tussen 13.30 en 15.30 uur geven we dit jaar de griepvaccinaties.

Iedereen die een zogenaamde indicatie heeft krijgt een persoonlijke uitnodiging.

Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen en toch denkt in aanmerking te komen, neemt u dan contact op met de praktijk.

Indien het voor u lastig is om te komen, bel dan ook even, dan komt 1 van de assistentes langs met de vaccinatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Eerstelijnspraktijk de Pleisterplaats

Esdoornlaan 186,  9741 KJ Groningen

tel 0505730483 www.de-pleisterplaats.nl ( na 1 januari www.huisartspraktijkjans.nl)

Het team: I.J. de Vries huisarts, M. Jans, waarnemend huisarts,

E. Alting en A. Kemp, assistentes,  H. Visserman, praktijkmanager.

 

Patiënten nieuwsbrief december 2014.

Omdat er weer nieuws is over (huisartsen)zorg, deze laatste nieuwsbrief oude stijl. Met deze brief komt een einde aan ruim 10 jaar regelmatige berichten van huisartsenpraktijk de Pleisterplaats. Uiteraard vertel ik u wat over de wet WMO, die per 1 januari de AWBZ grotendeels vervangt. Indien u afhankelijk bent van persoonlijke hulp of hulp in de huishouding, krijgt u hier mee te maken in 2015. Ook kunt u lezen over uw (nieuwe?) zorgverzekering in 2015. En zoals altijd ook wat discussiepunten: willen we de ziekenfondsen weer terug, en hoe staat het met het landelijk patiëntendossier en de vogelgriep? Misschien wordt dat te veel voor 2 A4tjes, want er moet ook ruimte overblijven voor een mooie Haiku  van dhr. J. Kromhout van der Meer die vorige week al afscheid kwam nemen.

 

WMO

Vanaf 1 januari 2015 moet u bij de gemeente aankloppen indien u persoonlijke verzorging nodig hebt of moeilijkheden ervaart in de zorg voor uw kinderen. Let op kranten zoals de Gezinsbode en het dagblad van het Noorden, die u hierover gaan ingelichten. Waar moet u heen als u de zorg thuis niet meer zelf of met familieleden voor elkaar krijgt? Of hulp nodig heeft bij de opvoeding en zorg voor uw kinderen? U gaat dan naar “WIJ”, het sociale team van de gemeente  (www.wijgroningen.nl ) . Waarschijnlijk komt er na uw vraag om hulp iemand bij u thuis kijken wat u nodig hebt. De wet AWBZ (binnenkort de wet Langdurige Zorg)  geldt nu alleen nog maar voor mensen met zware (verpleeghuis)zorg. Alle andere zorg wordt nu via de gemeente geregeld via de WMO= Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het uitgangspunt is nu niet meer welke zorg u nodig hebt, maar welke zorg u thuis niet zelf kunt regelen. Een behoorlijk lastig punt lijkt mij, want wie bepaalt dat? Iemand van de gemeente dus, u bent  overgeleverd aan een bepaalde willekeur en hebt er zelf weinig over te zeggen. Het is te hopen dat familieleden zoals dochters/zoons/neven en nichten het woord kunnen doen. Want het is al niet leuk om niet in staat te zijn jezelf te redden, en dan moet je ook nog bewijzen dat je hulp niet van een familielid of vrijwilliger kan of wil krijgen…

 

Voorbeeld uit de praktijk: Een dame van 95 die nog thuis woont, met hulp van dochters en dagelijkse thuiszorg. Er komt op zeker moment een piepjonge mannelijke medewerker van thuiszorg haar smorgens wassen en aankleden. Zij vindt dat vervelend, misschien klikte het gewoon niet, wie zal het zeggen. Het kostte haar dochter (inmiddels ook ruim in de 70) heel wat kunst en vliegwerk om er voor te zorgen dat er nu iemand anders komt. Kortom, waar blijft de waardigheid van de bejaarde, die graag thuis wil blijven (wat zo wie zo goedkoper is dan zorg in een instelling) en geen enkele keus meer heeft?

 

Ik hoop van harte voor u, patiënten in mijn praktijk, dat er bij de gemeente(raad) wijze mensen zijn die de kwaliteit van uw (thuis)zorg goed in de gaten houden. Want voor een verpleeginstelling, de verzorgingshuizen zijn immers in rap tempo gesloten de afgelopen jaren, komt u pas in aanmerking met een ZorgZwaartePakket 4 (ernstige geheugenproblemen, zeer slechtziend, afhankelijk van veel zorg). En het lijkt er op dat dit steeds moeilijker gaat worden, dus mensen met beperkingen steeds langer thuis moeten blijven. De zorg voor de babyboomers wordt veel te duur.

Enkele termen: Centrale Indicatiestelling Zorg (CIZ), vanuit deze instelling wordt uw zorg ingedeeld in ZZP (zorgzwaartepakket).  Centraal Administratiekantoor (CAK) bepaalt welk eigen bijdrage u moet gaan betalen. Dit kan liggen tussen de 150 en ruim 2000 euro per maand. De eigen bijdrage wordt berekend op grond van uw inkomen en vermogen. Een deel wordt betaald door uw zorgverzekering, afhankelijk van de tijdsduur dat u hulp nodig heeft.

 

Kerstvakantie

 

Wij zijn gesloten van 29 december 2014  t/m 2 januari 2015. Dokter Goedhart zal voor spoed waarnemen die week. Wilt u herhaalmedicijnen op tijd bestellen?

 

 

Wist u dat

- Bepaalde zaken helemaal niet meer vergoed worden? Loopmiddelen zoals rollators moet u zelf kopen (tip: www.marktplaats.nl) en ook vergoeding van taxivervoer wordt beperkt.

- U na 1 januari 2015 medische vragen kunt stellen aan dokter Jans, via zijn website     ( www.huisartspraktijkjans.nl ) . 

- Het PGB, persoongebonden budget, wel blijft bestaan, maar met strengere eisen. (dit omdat er in het verleden misbruik van is gemaakt)

- U www.wijgroningen.nl  kunt raadplegen over de veranderingen in de zorg? Ook kunt u binnenkort folders vinden in onze wachtkamer met informatie.

- thuiszorgorganisatie Buurtzorg al lang werkt vanuit het principe wat de gemeentes nu gaan invoeren:  alleen zorg bieden die echt nodig is en iemand aangeeft als behoefte?

- u weer een keuze kan maken voor uw zorgverzekering 2015 via independer.nl of de consumentenbond? Let hierbij op de inhoud van uw aanvullende pakket , zoals tandarts!

- een enquête onder een groot aantal Nederlanders als uitkomst heeft dat 60% terug wil naar de ziekenfondsen? Niet alleen SP stemmers maar ook VVD’ers hebben die mening.

- ik met erg veel plezier uw huisarts ben geweest de afgelopen 15 jaren

- en nog niet met pensioen ga maar na een wat langere vakantie nog enkele jaren in het buitenland ga werken.

- indien u interesse hebt, mijn belevenissen en verhalen kunt volgen op www.de-pleisterplaats.nl

 

Voordat ik eindig met het gedicht wil ik u allen nogmaals van harte uitnodigen op donderdag 18 december 2014, vanaf 18.00 uur, met een hapje en een drankje, aan de Bottelroosstraat 1A (fysio Selwerd) .  Samen met dhr. Heilco Visserman (die mij al die jaren o.a. administratief en als praktijkmanager heeft ondersteund) neem ik dan afscheid van de praktijk en van u.

 

Tot slot een haiku (5-7-5) van dhr. Johan Kromhout van der Meer:

 

Door alle kilte

Vervliegt mijn warmte voor jou

Bewogen Liefde

 

Straks komt die glimlach

Die maakt dat verdriet verwaait

Want na de storm komt rust

 

Vertrouwde eenvoud

Wind waait gedachten op loop

En herschikt ze steeds

 

Kijken door het raam

Terwijl de buien snuiven

En bomen ruisen

 

Weggaan van iemand

Altijd op weg ergens heen

Samen, niet alleen

 

Hopend op geluk

Iedere ochtend een nieuwe kans

Elke dag opnieuw

 

 

Tot allerlaatste slot wens ik u allen een goede gezondheid, uw eigen keuzes te kunnen maken, en een beetje geluk in het leven.

 

Wellicht tot later! Van uw huisarts Inez de Vries.