Huisartsenpraktijk Berkenlaan 131

Medewerkers: H. van der Laan en  E. Alting, assistentes. S.Cliteur, assistente in opleiding.

 H. Hagedorn en I.J. de Vries, huisartsen

 H. Visserman, administrateur.

 

Patienten nieuwsbrief januari 2005

 

Deze eerste maand van 2005 treft u informatie over de waarneming, die vanaf nu anders is geregeld. Ook is er nieuws over de vergoeding van bepaalde geneesmiddelen en behandelingen. Tot slot een medisch rubriekje.

 

Deze brief wil ik beginnen met een klein tijdsbeeld; de kersttijd is immers ten einde gekomen met “driekoningen” , 6 januari,  de feestdag van de drie wijzen uit het Oosten. Wat brachten ze mee voor het kindeke Jesus? Melchior, de rode koning bracht goud met zich mee, Balthasar de blauwe koning wierook en Kaspar de groene koning bracht mirre mee.

Deze drie koningen waren wijs omdat  het zieners waren, ze hadden de kracht in de toekomst te kijken; geleid door sterreschijnsel.

Vanaf driekoningen tot 2 februari wordt ook wel de epifanietijd genoemd, wat betekent: “lichtverschijnsel uit den hoge”.

 

 

Waarneming tijdens vakantie en nascholing

Vanaf 1 januari is de waarneming, dus de huisartspraktijk waar u heen moet bellen als wij op vakantie zijn, veranderd. De reden hiervoor is een samenwerking die niet optimaal verliep; en dat is een goede reden om naar een andere oplossing te zoeken. Die hebben we gevonden in de huisartsen van Willigen en van der Woude, die  in onze vakanties op de praktijk en patienten zullen passen. De praktijken van deze huisartsen liggen op 3 kilometer afstand van de praktijk aan de Berkenlaan, voor veel patienten wel iets verder dan tot nu toe het geval was, maar toch nog dichtbij.(ongeveer de afstand naar de dokterspost)

In de nieuwsbrief van februari zult u een plattegrond aantreffen hoe u er moet komen; indien u tijdens onze vakantie een medisch probleem hebt wat niet kan wachten tot we terug zijn!

 

Onze volgende vakantie is van 12 tot 20 februari 2005

v    

 

 

Verandering in vergoeding

Op de balie treft u 2 folders aan:

-de eerste folder gaat over een verandering in uw rekening als u bijvoorbeeld in het ziekenhuis bent opgenomen, Dit heeft te maken met één tarief voor een diagnose en behandeling, bijvoorbeeld wegnemen van de neusamandel: daar mag  het ziekenhuis 1 bepaald bedrag  voor in rekening brengen. Er is zelfs concurrentie gekomen: voor bepaalde behandelingen mag het ziekenhuis zelf een tarief bepalen!  U kunt ook e.e.a. nazoeken op www.kiesbeter.nl of bij vragen bellen met postbus 51: 0800 8051 (dit is een gratis nummer)

-de tweede folder gaat over de zelfzorgmiddelen zoals bepaalde antiallergiemiddelen, laxeer middelen ,kalktabletten, maagtabletten en een antidiarreemiddel die in sommige omstandigheden weer zullen worden vergoed. Het is nog steeds zo dat u de eerste 2 weken van het gebruik de medicijnen zelf zult moeten betalen. Een aantal middelen zijn gelukkig wel veel goedkoper geworden.

 

Twee dokters, drie assistentes.

Intussen zijn veel patienten al gewend aan de huidige werkwijze in de praktijk.

Esther en Heleen zijn de vaste assistentes, en Solita de assistente voor de vrijdagmiddag; zij is nog in opleiding voor doktersassistente. Zo kunnen we de hele week geopend zijn.

De dokters, mw de Vries en mw Hagedorn zullen om en om aanwezig zijn.

De coördinatie van de praktijk ligt bij dokter de Vries, zodat u met vragen/ opmerkingen én klachten bij haar terecht kan.

 

 

Medische rubriek: keelklachten.

Deze tijd van het jaar zien we veel mensen met keelklachten. Gemiddeld iedere vijfde patient die op het spreekuur komt heeft keelpijn, maar nu dus wat vaker. Meestal komt keelpijn door een ontsteking, in verreweg de meeste gevallen (meer dan 80 %) ten gevolge van een virusinfectie. Andere oorzaken van keelpijn zijn het inademen van droge lucht en roken.

Soms is een  bacterie de veroorzaker van een keelontsteking. In dat laatste geval zult u waarschijnlijk na uw consult op het spreekuur met een recept voor een antibioticumkuur naar de apotheek gaan. Dit is niet zo zeer bedoeld voor de bestrijding van de infectie (die gaat, net als bij een virale infectie binnen een week over)  maar voor het voorkomen van complicaties zoals nier- of gewrichtsontsteking later.

Hoe weet u nu of u naar de dokter moet met keelpijn??! 

Bij KOORTS (temperatuur boven de 39 gr),

indien u of uw kind VLEKJES ontwikkelt (dat kan dan roodvonk zijn),

indien er ernstige SLIKKLACHTEN  zijn, zonder hoesten of verkoudheid,

bij dikke KLIEREN in de hals.

en indien de keelpijn in plaats van na een paar dagen beter te worden, ERGER wordt.


 

Huismiddeltjes tegen keelpijn:

-         veel koud drinken; bij kinderen zijn ijslollies geliefd!

-         gorgelen met zout water (1 theelepel in een kopje water; dit kan ook opgesnoven worden in de neus bij neusverstopping: 1 neusgat tegelijk!)

-         kamillethee gorgelen en drinken (moet je wel van houden, is ook een goed middeltje bij ontstoken oogjes bij babies en kinderen, dan afgekoeld)

-         bij hoesten zonder te veel keelpijn kunt u zelf een hoestdrankje maken: thee met honing.

-         melk is slijmvormend en dus niet zo geschikt bij keelklachten.

-         vooral niet roken en indien het om uw kind gaat: niet in huis roken!!

-         paracetamol, in de juiste dosering

-         en: uitzieken!

 

In de volgende nieuwsbrief vertel ik u wat over het verschijnsel witte vloed bij vrouwen.

 

Uw bijdrage is welkom, bv kleine anecdotes over ziekzijn, uw ervaringen in het ziekenhuis, met uw zorgverzekeraar enzovoorts.

 

Tot de volgende brief! 

 

 

 

 

Huisartsenpraktijk Berkenlaan 131

Medewerkers: H. van der Laan en  E. Alting, assistentes. S.Cliteur, assistente in opleiding.  H. Hagedorn en I.J. de Vries, huisartsen   H. Visserman, administrateur.

 

Patienten nieuwsbrief februari 2005

Voor deze nieuwsbrief heb ik u een plattegrondje beloofd van de stad Groningen, waarop u de weg naar dokter van der Woude en dokter van Willigen kunt vinden.  Dit is wat verder weg dan u gewend bent, ongeveer de afstand naar de dokterpost aan het Damsterdiep.

Uiteraard dient u alleen in geval van spoed deze dokters te raadplegen, en eerst te bellen!

ONZE VOLGENDE VAKANTIE IS VAN 14 T/M 20 FEBRUARI

denkt u aan het tijdig bestellen van uw herhaalmedicijnen?

 

Nieuwe patienten De laatste maanden is de praktijk flink gegroeid, dokter Zijp heeft per 1 januari zijn praktijk neergelegd en ook van andere praktijken hebben veel patienten zich naar onze praktijk  laten overschrijven.Hierdoor is het bijna onmogelijk om met iedereen direct kennis te maken. Als u als nieuwe patient toch graag een kennismakingsgesprek wilt kunt u dat uiteraard bij de assistente aangeven.

 

NO CLAIM regeling voor ziekenfondsverzekerden Vanaf 1 januari 2005 geldt voor ziekenfondsverzekerden een no claim regeling: dat wil zeggen dat indien u  in 2005 geen kosten voor ziekte , geneesmiddelen en voorzieningen van uw ziektekostenverzekeraar vergoed krijgt, u aan het einde van het jaar 255 euro terugkrijgt. Heeft u bijvoorbeeld  100 euro kosten gemaakt, dan krijgt u 155 euro terug.

Zorgkosten voor kinderen onder de 18, kraamzorg en verloskundige zorg EN kosten voor de huisarts vallen buiten deze regeling.  Alle kosten die u daarvoor maakt worden niet van het eventueel terug te krijgen bedrag afgetrokken. Ook alles wat volgens de aanvullende verzekering wordt vergoed geldt niet voor deze noclaimregeling.

De overheid heeft besloten dat de ziekenfonds premie omhoog mag om dit te bekostigen!!

Helaas betekent dit voor patienten die chronisch medicijnen gebruiken, en onder controle staan bij de specialist omdat ze nu eenmaal niet goed gezond zijn, dat het ze meer geld gaat kosten. Gezonde mensen gaan er wel op vooruit...... of dit een goede ontwikkeling is betwijfel ik. In elk geval getuigt het van weinig solidariteit met mensen die wat betreft de gezondheid toch al minder goed bedeeld zijn.

 

Medische rubriek: witte vloed bij vrouwen

De hoeveelheid vaginale afscheiding kan per vrouw erg verschillen. Zolang het geen klachten geeft zoals pijn of jeuk, of pijn in de onderbuik, en niet vies ruikt, vinden we het over het algemeen normaal. In de vagina zit, net als in de darm een zogenaamde flora: schimmels en bacterieen die elkaar in evenwicht houden. Bepaalde omstandigheden, zoals het gebruik van antibiotica, vermoeidheid, hormoonwisselingen bv bij zwangerschap, en wat ik vaak zie: het wassen met zeep; geeft een verstoring. Soms nemen de schimmels de overhand, soms verkeerde bacterieen. In het eerste geval krijgt de vrouw dan jeuk, in het tweede vooral vies ruikende afscheiding.  Vaginaal spoelen met bv. lactacyd of een oplossing met azijn (8 eetlepels op een liter water) wil in het begin nog wel eens helpen. Indien dit niet helpt of u denkt aan een geslachtsziekte, of duidelijk klachten hebt, is een afspraak bij de dokter aangewezen. Kijkt u ook eens via deze site bij medische informatie, u vindt daar een link naar deze en andere klachten (Kies NHG patientenbrieven).

 

 

 

 

 

 

 

  1. praktijk Berkenlaan 131
  2. doktersdienst Groningen, Damsterdiep 191
  3. praktijk dokter van der Woude, Parklaan 26
  4. praktijk dokter van Willigen, Radesingel 20

 

 

 

Huisartsenpraktijk Berkenlaan 13

recepten@de-pleisterplaats.nl  voor herhaalmedicijnen

huisarts@de-pleisterplaats.nl  voor  vragen!! (mail consult)

 

Medewerkers: H. van der Laan en  E. Alting, assistentes. S.Cliteur, assistente in opleiding.  H. Hagedorn en I.J. de Vries, huisartsen   H. Visserman, administrateur.

 

 

 

Huisartsenpraktijk Berkenlaan 131

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen!!

 

Medewerkers: H. van der Laan en  E. Alting, assistentes. S.Cliteur, assistente in opleiding.  H. Hagedorn en I.J. de Vries, huisartsen   H. Visserman, administrateur.

 

Patienten nieuwsbrief maart 2005

 

In deze derde brief  van het jaar 2005 wil ik u wat  vertellen over drie“natuurgeneesmiddelen” Inmiddels is van deze middelen ook in de reguliere geneeskunde bewezen dat ze een goede werking hebben. Ze worden bereid uit planten en mineralen: de zogenoemde fytotherapeutica. Als natuurarts schrijf ik ze geregeld voor aan patienten en kan zelf ook concluderen dat ze een plek hebben in de behandeling van bepaalde kwalen. Zoals alle “gewone”(synthetische) geneesmiddelen hebben ook deze middelen hun bijwerkingen, het is dan ook een fabeltje dat ze “onschuldig” zijn. Het middel kavakava tegen depressie is hierdoor een aantal jaren geleden van de markt gehaald omdat het leverbeschadiging kon veroorzaken. Maar: zonder bijwerkingen geen werking! Verderop in de brief meer over natuurgeneesmiddelen.

 

Medewerkers: De gehele maand maart 2005 zal Mary Polaud, co-assistente, meelopen met de dokters. Zij is zesde jaars medisch student en dus bijna afgestudeerd als dokter. Zij zal haar eigen spreekuren houden. Uiteraard zal de assistente vragen of u akkoord gaat bij het plaatsen op haar spreekuur. Alle consulten zal de co-assistente met de dokter nabespreken.

 

Website: We willen u er nogmaals op wijzen dat het mogelijk is herhaalmedicijnen te bestellen via onze website: via contact: herhaalrecepten.  Ook kan u vragen stellen: via contact:- huisarts.

U kunt de website als favoriet instellen, zodat het makkelijk is deze te gebruiken.

Ook een keur aan medische informatie, bijvoorbeeld over methodes voor anticonceptie, kan u vinden via de site:- medische informatie:- patientenbrieven van het nederlands huisartsengenootschap. U vindt hier uitgebreide medische informatie van een bepaalde aandoening of vraag en links naar medische specialismen.

 

Bericht van de administrateur: het nieuwe computersysteem werkt nu ruim een jaar. Toch komt het nog steeds voor dat mensen onterecht een rekening krijgen toegestuurd. Een nota die rechtstreeks naar de zorgverzekeraar moet komt bij de patient terecht, en het omgekeerde gebeurt ook. In zo’n geval kunt u het beste contact opnemen met de praktijk of een berichtje sturen naar administratie@de-pleisterplaats.nl .

 

Medische rubriek: natuurgneesmiddelen

Eigenlijk worden natuurgeneesmiddelen altijd al gebruikt in de gewone geneeskunde. Misschien hebt u het middel codeine wel eens geslikt tegen een kriebelhoest:  Dit is nagemaakt van het opium; net als morfine tegen zeer ernstige pijn. Salicylzuur (dus eigenlijk aspirine) is nagemaakt van de wilgenbast, digoxine (een hartmedicijn) komt van het de zeer giftige digitalis(vingershoedskruid) plant. En dan natuurlijk het antibioticum penicilline, afgeleid van een schimmel! Allemaal natuurlijke middelen. Het lijkt er op dat de scheiding tussen synthetisch (vaak afgeleid van natuurlijke middelen) en fytotherapeutisch (plantaardig)  de laatste tijd kleiner wordt. Dit heeft te maken met strengere controle van de natuurmiddelen. Ze blijken te werken!! (z.o.z.)

Soja  helpt tegen opvliegers in de overgang. U kunt het eten (tofu bv.) of slikken in pilvorm: de soja isoflavonen. Ze lijken een beetje op het vrouwelijk hormoon (oestrogeen) wat in de overgang minder aanwezig is. De soja houdt het lichaam dus eigenlijk “voor de gek”. De bloedspiegel van oestrogenen wisselt minder, en de opvliegers worden milder. Een aangename zaak voor vrouwen die hier veel last van hebben. Soja is aanwezig in de sojaboon.

Sint Jans kruid, (hypericum perforatum) , is inmiddels bewezen een probaat middel te zijn tegen depressie, zowel een lichte depressie als een zwaardere vorm. Uiteraard blijft praten en voldoende lichaamsbeweging  (elke dag een half uur stevig doorwandelen! Hierdoor worden endorfines vrijgemaakt, een natuurlijke pijnstiller) minstens zo belangrijk als pillen slikken. Sint Janskruid heeft als bijwerking: verminderde werking van andere geneesmiddelen (snellere afbraak) waardoor bv. de anticonceptiepil minder kan werken. Het Sint Janskruid is een geel bloemetje dat u in wilde tuinen/ weilanden in de zomer kunt vinden!

Glucosamine,( een voedingssupplement),  (en dat is pas nieuws!) blijkt vaak net zo goed te helpen tegen pijn bij gewrichtsslijtage als middelen zoals brufen en diclofenac! (die zo in het nieuws zijn geweest met als bijwerking maagdarmbloedingen) Glucosamine helpt bij de opbouw van het kraakbeen van de gewrichten, wat na uw 50ste jaar te gering kan worden.

U moet het wel een lange tijd slikken ( langer dan ˝ jaar), maar het is het proberen waard. Vooral  nu ook pijnstillers zoals vioxx en celebrex, ten gevolge van bijwerkingen (hartklachten) van de schappen van de apotheek zijn gehaald. (inmiddels weer teruggeplaatst..) Bij vragen over deze middelen kunt u uiteraard ook bij uw apotheker terecht.

 

Als laatste in deze brief zal ik wat vertellen over de Natuurgeneeskunde, een zeg maar bijbaantje dat ik (dokter de Vries) naast het reguliere huisartsenwerk erbij doe.

In de natuurgeneeskunde staat de darmwerking en vooral de hiervoor verantwoordelijke darmflora (de “dierentuin” aan bacterieen in de darm) centraal.

Het is een oude geneeskunde: de aartsvader van alle artsen, Hippocrates was al een natuurgeneeskundig arts. Zelf probeer ik natuurgeneeskundige adviezen samen te voegen met normale huisartsentherapie omdat ik vind dat beiden veel te bieden hebben. Omdat ik constateerde dat bepaalde klachten zoals chronische vermoeidheid, fibromyalgie, allergie, schimmelinfecties en chronische hoofdpijn moeilijk of niet behandelbaar zijn met de reguliere zorg, ben ik verder gaan kijken. Het blijkt dat, hoewel net als alles uiteraard niet altijd de oplossing, dat natuurgeneeskundige benadering vaak wel verlichting geeft.

Zoals gezegd is het uitgangspunt de werking van de darmen. Door een darmreiniging en vastenkuur, meestal aangevuld met een dieet en andere leefadviezen zal men zich over het algemeen veel energieker voelen. Er zijn diverse manieren van vasten en het is verstandig goed af te wegen hoe u dit gaat doen. Het is belangrijk er de tijd en rust voor te nemen. Dat is in deze moderne tijd waarin we altijd haast hebben vaak moeilijk. Ook is het belangrijk (maar tegelijkertijd ook het allermoeilijkste) om de nieuwe leefwijzen vol te houden!

U kunt op www.abng.nl meer informatie vinden over natuurgeneeskunde (dit is de artsenvereniging voor natuurartsen). Ook dokter de Vries kan u verder informeren.

 

Eb

Ik trek mij terug en wacht.

Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.

Ik ben een oceaan van wachten, waterdun omhuld door ‘t ogenblik.

Zuigende eb van het gemoed,

dat de minuten trekt en dat de vloed diep in zijn duisternis bereidt

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?     (M. Vasalis)

 

Tot de volgende brief!  Reacties welkom.

 

 

 

 

 

 

Patienten nieuwsbrief april/mei 2005

 

In deze brief  willen we u een aantal (nieuwe)  regeltjes in de praktijk uitleggen.

“een nieuwe lente, een nieuw begin”!

 

 

Nieuwe patienten:

Voor veel nieuwe patienten, in het bijzonder diegenen die zich van de praktijk van dokter Zijp hebben laten inschrijven bij onze praktijk, is het even wennen.

Iedere huisartspraktijk werkt weer anders.

We  vragen u ten eerste om zo veel mogelijk naar de praktijk te komen. Geen vervoer hebben vinden we geen goede reden om niet naar de praktijk te komen: daar dient u zelf voor te zorgen!  Indien u niet in staat bent naar de praktijk te komen omdat u te ziek bent of erg slecht ter been, dan kunt u uiteraard wel vragen of de dokter langskomt.

 

Daarnaast hebben de assistentes eigen spreekuren voor het meten van de bloeddruk, bloedsuikers en nog meer. Zo nodig komen zij hiervoor bij u aan huis.

Sinds kort hebben de assistentes op de praktijk eigen vaste spreekuurtijden.

De praktijk is tijdens die spreekuren alleen voor spoed te bereiken!

 

Ook hebben de beide dokters hun eigen vaardigheden waardoor planning noodzakelijk is.

De reden dat de assistente u vraagt waar u voor komt wanneer u opbelt om een afspraak te maken, heeft te maken met inplannen op het juiste spreekuur.

Wij vragen u dan ook zoveel mogelijk aan de assistente te vertellen waarvoor u wilt komen!

 

Zoals u ziet,  staan eigen inbreng en vraag centraal in onze praktijk. Het gaat immers om UW gezondheid!

 

 

 

Medewerkers:

De komende maanden zult u geen co assistenten aantreffen in de parktijk, tenzij om examen te doen. Wel komt na de zomervakantie een huisarts in opleiding  ons team aanvullen: deze afgestudeerde arts zal een jaar in de praktijk blijven werken. We houden u op de hoogte en zij zal zich voor die tijd aan u voorstellen!

 

Website:

We willen u vragen zoveel mogelijk van de website gebruik te maken: behalve herhaalmedicijnen bestellen kunt u ook vragen aan de dokter stellen of een afspraak voor het spreekuur van de dokter of assistente aanvragen! De mogelijke spreekuurtijden treft u in de groene praktijkfolder aan.

Vakantie:

de praktijk is van 30 april t/m 8 mei gesloten wegens meivakantie.

belt u met het praktijknummer indien u met spoed een huisarts nodig heeft: 5730483

 

Wachttijd:

Wij vragen u, indien de wachttijd te lang op lijkt te lopen (bv. langer dan 20 minuten), even naar de balie te gaan en de assistente te vragen of uw afspraak klopt en/of het spreekuur veel uitloopt. Misschien kunt u dan nog een boodschap doen, of een afspraak voor  een later tijdstip maken. We hebben niet altijd zicht op wie allemaal zitten te wachten: gewoon vragen dus!

 

Briefjes voor huisvesting en dergelijke:

Deze worden NIET door de dokter geschreven! Hoewel het reeds lang bekend is dat alles wat te maken heeft met een controle, keuring, enz niet door de eigen huisarts beoordeeld mag worden,  komen toch regelmatig patienten met de vraag om een briefje voor het een of ander. Uw reis naar de praktijk is dan tevergeefs, omdat we dit soort briefjes niet mogen afgeven. De beroepsorganisatie voor artsen heeft ook wat op papier gezet over de precieze redenen hiervoor: u kunt dat briefje bij de praktijk zo nodig opvragen. Wat u wel moet weten: uw medisch dossier is uw eigendom. U kunt ten alle tijde uw dossier opvragen of ons vragen zaken uit het dossier te schrappen (medisch gezien adviseren we dit niet!).

 

Bericht van de administrateur:

Omdat we bezig zijn onze patientenadministratie verder op orde te maken, kan het noodzakelijk zijn dat de assistente u vraagt uw ziekenfondspasje te tonen. Mogelijk krijgt u een telefoontje van de assistente als er onduidelijkheden zijn wat betreft uw ziektekostenverzekering.

 

Wist u dat..

-         kinderen zoals populair geloof al zei, inderdaad ’s nachts groeien?In Engeland is onderzoek gedaan bij lammetjes waarbij de groei gemeten is. Het verklaart ook waarom kinderen vaak groeipijnen ’s nachts hebben: vaak bij de knieen.

-         vrouwen die roken een gemiddelde leeftijd bereiken van 70 jaar in plaats van 81? Bij mannen is dit 73 in  plaats van 76 meldt het centraal buro voor de statistiek

-         “meerokende” kinderen 2 tot 4 keer zo veel kans om later longkanker en astma  te krijgen dan normaal? ze zijn zeer gevoelig voor sigarettenrook!

-         als men een ontbijt neemt, minder kans heeft op het ontstaan van hart en vaatziekten?

-          paracetamol toch blijkt te helpen tegen artritis? u kunt het dus eens zonder celebrex en dergelijke proberen bij gewrichtsklachten.

 

 

Die winter is vergangen

Die winter is vergangen, Ik zie des mei-en schijn. Ik zie de bloemkens hang-en, Des is mijn hart verblijd. In genen groenen da-le, Daar is ’t gen-noeg-lijk zijn, Daar zing-et die nach-te-ga-le En zo me-nig vo-gel-kijn.

 

 

Tot de volgende brief!

 

 

 

 

 

 

 

Huisartsenpraktijk Berkenlaan 131

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

Medewerkers: H. van der Laan en  E. Alting, assistentes. S.Cliteur, assistente in opleiding.  H. Hagedorn en I.J. de Vries, huisartsen.   H. Visserman, administrateur.

 

Patienten nieuwsbrief juni 2005

 

Juni 2005 staat in het teken van de huisartsenacties.Vvandaar dat u in deze nieuwsbrief informatie hierover aantreft. Ook vragen wij u de kaarten voor steunbetuiging die op de balie liggen in te vullen en op te sturen, zo spoedig mogelijk!

Indien u interesse hebt en toch ook even wilt lachen in deze barre tijden, hebben we een copie van een colomn van Youp van t Hek uit de NRC voor u klaarliggen. Op ludieke wijze beschrijft hij de gevolgen van het nieuwe zorgstelsel.

 

 

Wat gaat er voor patiënt en huisarts veranderen in het nieuwe zorgstelsel?

 

(informatie van de landelijke huisartsvereniging)

 

Huisartsen willen graag dat u ook in de toekomst zelf de keuze voor een huisarts en een specialist kunt maken. Dat uw recht op privacy wordt gerespecteerd en dat u zonder financiële consequenties uw huisarts kunt raadplegen als u zich zorgen maakt over uw gezondheid.

 

Daarom maken we de politiek duidelijk waar we voor staan:  voor iedere Nederlander een eigen huisarts, dicht in de buurt, die voldoende tijd heeft voor de patiënt.

 

De Tweede Kamer heeft op 21 december 2004 ‘ja’ gezegd tegen de Zorgverzekeringswet. Dit is een belangrijke nieuwe wet waarin wordt geregeld op welke zorg u recht heeft en hoe die zorg wordt vergoed. Als de wet wordt ingevoerd zal er geen scheiding meer zijn tussen ziekenfonds en particuliere verzekering, maar zal er één basisverzekering zijn voor iedereen.

 

Nu de Tweede Kamer een beslissing heeft genomen over deze wet, is de Eerste Kamer aan de beurt. De Eerste Kamer neemt op 7 juni 2005 een besluit. Als de Eerste Kamer op die dag de wet goedkeurt, dan treedt de Zorgverzekeringswet vanaf 1 januari 2006 in werking. Deze wet heeft grote gevolgen voor u als verzekerde.

 

Als huisartsen willen  we u informeren over de gevolgen van de nieuwe wet voor de relatie tussen u en uw huisarts. De huisartsen zijn bezorgd over drie belangrijke gevolgen van de wet:

1.      Uw keuzevrijheid voor huisarts en specialist komt in gevaar;

2.      Het medisch beroepsgeheim komt onder druk;

3.      Een financiële drempel voor een bezoek aan de huisarts is mogelijk.

 

1.  Uw keuzevrijheid voor huisarts en specialist komt in gevaar

Uw keuzevrijheid voor huisartsen en specialisten is afhankelijk van de door verzekeraars aangeboden verzekeringspolissen. In die polissen wordt door de verzekeraar bepaald welke huisartsen en specialisten de zorg aan u gaan leveren en of u deze zorg volledig vergoed krijgt of dat u extra moet bijbetalen.

Bijvoorbeeld:  u hebt al langere tijd erge rugpijn, met uitstraling naar een been. Tijdens uw bezoek aan de huisarts stelt uw huisarts voor om een afspraak te maken met een neuroloog. U wilt graag naar het ziekenhuis in uw eigen woonplaats. Uw verzekeraar heeft echter geen afspraken gemaakt met deze neuroloog, maar met een neuroloog in het ziekenhuis in een andere plaats. U wilt natuurlijk graag dat de kosten voor het bezoek aan de neuroloog volledig worden vergoed. Samen met uw huisarts kunt u dan alleen nog kiezen voor de neuroloog waarmee uw verzekeraar afspraken heeft gemaakt.

 

Daarnaast vinden huisartsen het ook zorgwekkend dat verzekeraars kunnen bepalen dat delen van huisartsenzorg door andere zorgverleners    worden gedaan. Doordat de huisartsenzorg in ‘stukjes’ wordt opgedeeld, kan de huisarts minder goed het overzicht behouden en moet u voor huisartsenzorg telkens naar verschillende hulpverleners. Dit komt de kwaliteit van de huisartsenzorg niet te goede.

 

 

Bijvoorbeeld u hebt suikerziekte. U bent gewend dat u hiervoor wordt behandeld door uw huisarts. Uw zorgverzekeraar kan bepalen dat u voor deze zorg naar een andere zorgverlener moet gaan, bijvoorbeeld een laboratorium.

 

2.  Het medisch beroepsgeheim komt onder druk

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moeten een aantal ziektebeelden op de rekening worden vermeld die naar de zorgverzekeraar wordt verstuurd. Huisartsen vinden dit strijdig met uw recht op privacy en hun medisch beroepsgeheim. Bovendien vinden huisartsen dit niet goed voor de vertrouwensrelatie tussen u en uw huisarts.

 

Bij voorbeeld:  u lijdt aan een depressie. Uw huisarts wil u behandelen door een aantal gesprekken met u te voeren. Om ervoor te zorgen dat deze gesprekken worden vergoed door uw verzekeraar, moet de huisarts de diagnose ‘depressie’ op de rekening aan de verzekeraar vermelden.

 

3.  Een financiële drempel voor een bezoek aan de huisarts is mogelijk

Huisartsen vinden dat u direct naar uw huisarts moet kunnen gaan wanneer u zich zorgen maakt over uw gezondheid. Zonder na te hoeven denken of de kosten voor het bezoek aan uw huisarts worden vergoed. Huisartsen hebben zich daarom eerder met succes verzet tegen het meetellen van het bezoek aan de huisarts voor de no-claim. Huisartsen verzetten zich om dezelfde reden ook tegen een eigen risico voor huisartsenzorg.

 

 

 

 

Patienten nieuwsbrief juli/ augustus 2005

 

Gelukkig biedt de laatste dagen wat verkoeling na een aantal bijzonder warme weken. Het waren weersomstandigheden om elke dag van 12 to 3 siesta te houden, dan kunnen we er vast beter tegen. In elk geval moeten we niet zo hard werken als we gewend zijn  bij deze hitte.  Het tempo doeloe zijn we echter niet gewend zodat ik aan  het eind van de vorige week merkte dat de mensen om mij heen wat kriebelig werden. Zo maar ineens hadden  we tropische temperaturen terwijl we regen gewend zijn! en sombere dagen! Mijn assistente die nooit wat verkeerd doorgeeft, stuurde me naar een verkeerd adres. Ikzelf schoot uit mijn slof  toen er een patient 2 anderen meenam om een briefje te eisen voor het verkrijgen van een andere woning... (zie nieuwsbrief april/mei 2005) en dat terwijl ik normaal gesproken geduldig ben, zelfs in dit soort onredelijke situaties. Enfin, het was voor iedereen een zware week. In deze brief een medisch verhaaltje over hoofdpijn, waarover  onder onze  patienten soms misvattingen bestaan. Verder onze vakantiedata en de  introductie van de co assistent .

Voor wie het nog niet heeft gelezen een aantal nieuwe regeltjes:

1e. Sinds kort hebben de assistentes op de praktijk eigen vaste spreekuurtijden.

De praktijk is tijdens die spreekuren alleen voor spoed te bereiken!

2e.De reden dat de assistente u vraagt waar u voor komt wanneer u opbelt om een afspraak te maken, heeft te maken met inplannen op het juiste spreekuur.

Wij vragen u dan ook zoveel mogelijk aan de assistente te vertellen waarvoor u wilt komen!

 

Medewerkers: In de maand juli, treft u een nieuwe co assistent aan in de praktijk:

dhr. dr. Yonos Doestzada. Hij blijft 4 weken en heeft al een ruime ervaring in de gezondheidszorg. U zult mogelijk gevraagd worden om bij hem op het spreekuur te komen. Dr de Vries of dr Hagedorn zullen zoals gebruikelijk altijd het consult met hem nabespreken. Alvast weer dank voor uw medewerking!

Website: We willen u vragen zoveel mogelijk van de website gebruik te maken: behalve herhaalmedicijnen bestellen kunt u ook vragen aan de dokter stellen of een afspraak voor het spreekuur van de dokter of assistente aanvragen! (in de vakantie NIET mogelijk!)

 

Vakantie:

de praktijk is van 25 juli t/m 14 augustus 2005 gesloten wegens zomervakantie.

belt u met het praktijknummer indien u met spoed een huisarts nodig heeft: 5730483

NIEUW:

herhaalmedicijnen voor apotheek Selwerd kunnen rechtstreeks bij de apotheek aangevraagd worden (voor 11.00u. ’s morgens)

 

 

Bericht van de administrateur:

Zoals ik in vorige patiëntennieuwsbrieven al schreef, zijn we voortdurend bezig onze administratie verder te verbeteren. Dat is nodig omdat anderen soms een beroep doen op de informatie die wij verzamelen. Hierbij kunt u denken aan de ziekenhuisspecialisten of collega huisartsen die soms voor onze praktijk waarnemen.  Een van de dingen die voor ons belangrijk zijn, is te weten wie u bent, bij wie u verzekerd bent en of u wel bent ingeschreven bij de goede huisarts. Voor u lijken die vragen misschien wat vreemd en dat is op het eerste gezicht begrijpelijk. Maar wat is het geval: uit onze administratie blijkt steeds opnieuw dat veranderingen niet zijn doorgegeven.                           

-Bijvoorbeeld door verandering van huisarts. Nieuwe patiënten melden zich aan omdat hun vorige huisarts ermee stopt, en komen naar onze praktijk. Soms vergeten zij dat door te geven aan hun ziekenfondsverzekering.                                                                                                   

 -Bijvoorbeeld door verandering in het gezin, zeg maar gezinsuitbreiding: Een gezin is al jaren in onze praktijk maar nog steeds is het jongste kind, inmiddels drie jaar oud, nog niet aan het ziekenfonds doorgegeven                                                                                                                

 -Bijvoorbeeld door verandering van ziekenfonds: Omdat ziekenfondsen elkaar steeds vaker beginnen te concurreren veranderen mensen van ziekenfonds omdat ze daar goedkoper uit zijn, minder premie hoeven te betalen. Wij krijgen in dat geval wel bericht van het oude ziekenfonds dat mensen zijn uitgeschreven maar voordat we die informatie van het nieuwe ziekenfonds krijgen zijn er weer een paar maanden verstreken.                                                

U ziet, allemaal begrijpelijke veranderingen die ook in onze administratie moet kloppen. Hoe weet u nu hoe de vork in de steel zit? Elk jaar krijgt u van uw ziekenfonds de verlenging van uw ziekenfondspolis toegestuurd. Daarop staat hoe u bent verzekerd, hoeveel u moet betalen en ook, en dat is speciaal voor ons van belang, bij welke huisarts en apotheker u en andere gezinsleden officieel staan ingeschreven. Die gegevens staan niet meer, zoals vroeger, op uw ziekenfondspasje.  U zou ons enorm helpen door verandering in het gezin, verandering van huisarts en van ziekenfonds zo snel mogelijk aan ons door te geven!

 

 

Bijna iedereen heeft wel eens HOOFDPIJN: als hij of zij moe en prikkelbaar is, of veel stress heeft thuis of op het werk  Een paracetamolletje en even rustig aandoen helpt vaak voldoende.  Vervelend wordt het pas als de hoofdpijn maar blijft duren, of vaak terugkomt.

      De meest voorkomende oorzaken van HOOFDPIJN zijn:

-          spierspanning (meestal uit de nek en schouders: teveel op de schouders nemen zegt het eigenlijk al!),

-         migraine (uitgezette bloedvaten in het hoofd, ook ten gevolge van vermoeidheid en spanning) en

-         medicijngebruik (van te veel pijnstillers slikken krijg je juist hoofdpijn!)

-         een enkele keer blijkt iemand met hoofdpijn zogenaamde clusterhoofdpijn te hebben (ten gevolge van een overprikkelde zenuw: in aanvallen, achter 1 oog)

-         de behandeling van hoofdpijn bestaat uit niet te veel roken en drinken, voldoende rust, niet te veel pijnstillers slikken en wat ik vaak adviseer: hou een dagboekje bij zodat u zelf inzicht krijgt in waar u hoofdpijn van krijgt!

-         let op: omdat hoofdpijn veroorzaakt wordt door verstoorde hersenfunctie heeft een foto of scan van het hoofd geen enkel nut!

 

Tot de volgende brief en een fijne zomervakantie gewenst!

 

 

 

 

 

Huisartsenpraktijk Beukenlaan 131

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

 

Medewerkers: H. van der Laan en  E. Alting, assistentes. S.Cliteur, assistente in opleiding.  H. Hagedorn en I.J. de Vries, huisartsen   H. Visserman, administrateur.

 

Patiënten nieuwsbrief september 2005

De vakantie is achter de rug, de boeken zijn gekaft en het nieuwe schooljaar is begonnen.

De praktijk is na 3 weken vakantie  alweer een aantal weken open. In de vorige brief schreef ik nog over de hete weken van juni; helaas was dat in de vakantie zelf niet meer het geval. Voor diegenen die in Nederland zijn gebleven een slecht weer vakantie, maar hopelijk dan toch wel met plezier en gezelligheid. Wat betreft het medische is het voordeel bij dit nadeel, dat er niet veel mensen een zonnesteek zullen hebben opgedaan. Een vervelende kwaal trouwens, je bent er flink beroerd van. Het lichaam hoopt warmte op en kan deze warmte niet snel genoeg kwijt, waardoor de inwendige temperatuur flink kan oplopen, met hoofdpijn en misselijkheid als gevolg.   Koorts door andere oorzaken daarentegen is wel een veel voorkomend verschijnsel in de huisartsenpraktijk. Wat is nu eigenlijk koorts en wat betekent het? Wanneer is het gevaarlijk? Later in deze brief meer hierover.

 

Nieuws:  Per januari 2006gaat het nieuwe zorgstelsel van start. Dat betekent dat het verschil tussen particulier en ziekenfonds patienten verdwijnt: er is dan (gelukkig) nog 1 soort patient! U kunt, indien uw inkomen onder een bepaald maximum is, via de belastingdienst een tegemoetkoming krijgen. Als het goed is, hebt u reeds informatie van de overheid gekregen over de gevolgen voor u. Voor ons in de praktijk betekent het vooral een aanpassing in de administratie waar we het fijne nog niet van weten. We verwachten u in de nieuwsbrief van oktober of november uitgebreid te kunnen voorlichten over alle veranderingen. Mocht u in de tussentijd alvast vragen hebben, dan kan onze administrateur dhr. Visserman u daar mogelijk een antwoord op geven. (de assistente kan de vraag bij hem neerleggen)

 

Medewerkers: In de maand september zult u 2 maal een vierde jaars medisch student aantreffen voor een zogenaamde snuffelstage van 4 dagen. Voor deze studenten is het vaak de eerste kennismaking met het huisartsenvak. Ze kijken mee met de dokters en leren hier over het algemeen veel van, ook bijvoorbeeld of het ze wat lijkt om zelf huisarts te worden.

Mocht u desalniettemin bezwaar hebben tegen de aanwezigheid van deze student(e) dan kan u dat aangeven bij de assistente.

 

Website: Nog steeds maken wat ons betreft te weinig  mensen gebruik van de website. Wij garanderen een snel antwoord, en op tijd uw herhalingsmedicijnen, dus probeer ’t eens!!

 

Medische rubriek: koorts  Over koorts bestaan, zo blijkt mij bijna dagelijks, nogal wat misverstanden. Veel mensen denken dat koorts een verschijnsel van een ziekte is: dit is niet geval. Koorts is een reactie van het eigen lichaam op binnendringers zoals virussen en bacteriën. Omdat deze zich op 37 graden (de “normale” lichaamstemperatuur) het best kunnen vermenigvuldigen, doet ons lichaam de thermostaat omhoog  en even later is het

lichaam een stuk warmer. De binnendringers vinden dit niet prettig, ze gaan er van dood. Het is eigenlijk een prima gebeurtenis, koorts krijgen: het ruimt lekker op. Het is beter het lichaam te helpen de koorts te behouden, in plaats van deze te onderdrukken. Meestel gaat het om kinderen met koorts (kinderen hebben vaker koorts, want vaker infectieziekten, en de koorts stijgt sneller), dus daar ga ik mee verder in dit verhaal. Meestal zeg ik tegen moeders of vaders die bellen: o.k., koorts, dat vind ik niet zo interessant; maar vertel nou eens wat er verder aan de hand is? Is uw kind benauwd? Hoest hij of zij? Heeft het diarree, drinkt hij of zij goed, is het kind helder of suf? Speelt het?  enzovoorts, dat zegt veel meer over de mate van ziekzijn. Uiteraard is het wel belangrijk de temperatuur te meten, omdat het wat zegt over het herstel van het kind en belangrijk is om te weten in combinatie met de klachten van het kind.

Wat kan u zelf doen: in de NHG folder in het rek op de praktijk, of via de website, vindt u informatie over koorts, en wat u het beste kunt doen. Vooral bedrust en veel drinken zijn belangrijk. Paracetamol is over het algemeen niet nodig.

Samenvattend: koorts is niet gevaarlijk en betreft meestal onschuldige infecties. Als u twijfelt mag u altijd bellen. Bel in elk geval als uw kind heel jong  is, braakt of diarree heeft en minder natte luiers heeft, benauwd is, of steeds meer buikpijn krijgt. Kreunen is ook een slecht teken. Koortsstuipjes bij stijgende temperatuur zijn akelig om te zien, maar ongevaarlijk. U kunt dan beter wel bellen met de dokter, zeker bij de eerste keer!

Waarschijnlijk zijn koortsende ziektes op jonge leeftijd belangrijk voor het opbouwen van de afweer tegen infecties op latere leeftijd!

 

WIST U DAT….

-         De nieuwe website www.kiesbeter.nl  u vertelt wat operaties voor staar, heup, hernia enzovoorts, in verschillende ziekenhuizen in het land kosten? Deze  site is door de overheid opgesteld om vast te wennen aan de voorgenomen marktwerking (dus concurrentie) tussen de verschillende ziekenhuizen. Mijn mening hierover? Op zich is vergelijking niet zo gek, maar ik denk dat de kwaliteit van de zorg en behandeling het belangrijkste is, en als dat 20 of 30 euro meer kost moet dat geen probleem zijn… mijns inziens ligt het antwoord op de vraag hoe te bezuinigen nog steeds in de keuze’s die we moeten maken.. dus geen dure onderzoeken zoals MRI of CT scan als dat voor de behandeling geen consequenties heeft.. maar dat is vaak heel moeilijk uit te leggen. Een feit is dat de kosten van de gezondheidszorg de pan uit rijzen en steeds meer ten koste van basale zorg zoals thuiszorg.

 

Sonnet: Insomnia, van J.C. Bloem

Denkend aan de dood kan ik niet slapen

en niet slapend denk ik aan de dood,

en het leven vliedt gelijk het vlood

en elk zijn is tot niet zijn geschapen.

Hoe onmachtig klinkt het schriel “te wapen”

waar de levenswil ten strijde mee noodt,

naast de doodsklaroenen schrille stoot,

die de grijsaards oproept met de knapen.

Evenals een vrouw, die eens zich gaf,

baren moet, of ze al dan niet wil baren,

want het kind is groeiende in haar schoot,

Is elk wezen zwanger van de dood,

en het voorbestemde doel van ‘t paren

is niet minder dan de wieg het graf.

 

 

 

 

 

Huisartsenpraktijk Berkenlaan 131

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

 

Medewerkers: H. van der Laan en  E. Alting, assistentes. S.Cliteur, assistente in opleiding.  H. Hagedorn en I.J. de Vries, huisartsen   H. Visserman, administrateur.

 

Patiënten nieuwsbrief oktober 2005

 

Wat later dan u gewend bent, treft u de nieuwsbrief van oktober. De vertraging komt doordat  ik afgelopen week werd  opgeschrikt door ongewenst bezoek in mijn huis, dat met medeneming van een aantal van mijn bezittingen is gevlucht.…  Omdat ik mijn spulletjes graag terug wil, zette ik de juridische molen in werking: ik telefoneerde de politie, die aan de deur kwam en rapport op maakte , de technische recherche kwam langs voor een sporenonderzoek, en ik moest aangifte doen. Want zomaar iets meenemen van een ander mag natuurlijk niet!  Je hebt niet het RECHT zoiets te doen  en als benadeelde heb je RECHT op handhaving van de wet. Of dat altijd lukt is een tweede,  je moet er zelf wel  wat voor doen: voor je eigen recht opkomen dus!

Ook u krijgt het komend jaar te maken met “recht” want: het einde van het jaar 2005 betekent ook het einde van het “oude” zorgstelsel. En het begin van het nieuwe per 1 januari 2006  betekent het begin van het “nieuwe” zorgstelsel.  In deze brief loop ik met u door wat u moet doen, en vóór welke datum, en geef ik aan waar u recht op hebt! 

Verder nog even data van de griepvaccinaties .

 

Het nieuwe zorgstelsel

 

Wat kunt u verwachten?

1e. U hebt al  een aanvraagformulier van de belastingdienst gehad voor de zorgtoeslag.

2e. Uw zorgverzekeraar gaat u tussen 1 en 16 december een nieuwe polis aanbieden: met aanbod ten aanzien van de vergoedingen van uw zorgkosten vanaf 1 januari 2006.

 

Wat moet u doen?

1e. Vóór 1 november moet u het ingevulde aanvraagformulier aan de belastingdienst terugsturen. U hoeft daarop alleen uw geschatte inkomen over 2006  in te vullen. Indien u in aanmerking komt voor de toeslag (de inkomensgrens ligt op iets meer dan 25 000 euro voor een alleenstaande en  ruim 40 000 euro voor een gezin)  krijgt u snel een eerste bedrag van de belastingdienst.  Indien u geen formulier hebt ontvangen kunt u dit aanvragen via de belastingtelefoon: 0800-0543(ook voor andere vragen) of  www.toeslagen.nl

2e. De nieuwe zorgpolis moet u goed en kritisch bestuderen!. U hebt het recht om binnen 3 maanden over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Wat betreft de basisverzekering is elke verzekeraar verplicht u als verzekerde aan te nemen. Veel zorgverzekeraars nemen ook de aanvullende verzekeringen over zonder vragen of vooraf  keuren, over. Kijk op www.vergelijk.nl en www.basispolis.com  om ziektekostenverzekeringen te vergelijken, en uit te rekenen wat u kwijt bent aan premie in 2006.

 

 

 

 

Wat gaat er veranderen door de nieuwe zorgverzekeringswet?

In 2006 krijgen we allemaal te maken met het volgende:

U kunt zich op twee manieren verzekeren:

 

-         in natura: de zorgverzekeraar betaalt de kosten van de zorg die u nodig hebt rechtstreeks aan de zorgverlener (bv. huisarts of  fysiotherapeut)

-         of op basis van restitutie: u betaalt de zorgverlener en vraagt de kosten terug aan uw verzekeraar.

 

Wat zit er in het basispakket?  In elk geval de kosten van huisarts en ziekenhuis.

 

Wat zit er in de aanvullende verzekeringen? U krijgt ook volgend jaar de keus uit verschillende pakketten.

 

Eigen risico!  U kunt kiezen volgend jaar kiezen voor een eigen risico.  U betaalt dan een lagere premie maar moet de eerste 100-500 euro dan wel zelf betalen. Of de huisarts onder het eigen risico valt, weet ik nog niet.

 

No claim!  De no claim korting hadden we over 2005 ook al.  Deze geldt niet voor de kosten van de huisarts, aanvullende verzekeringen ,  kinderen onder de 18 en kraamzorg. Als u minder dan 255 euro kwijt bent aan overige zorg,  krijgt u het resterende bedrag terug. (dit gaat automatisch)

 

We houden u op de hoogte! Vragen over het nieuwe zorgstelsel kunt u via de assistente bij onze administrateur dhr Visserman neerleggen.

 

GRIEPVACCINATIES

dinsdag 18 en woensdag 19 oktober van 13.30 tot 16.30 u

indien u denkt in aanmerking te komen u hebt  geen uitnodiging gehad heeft: even doorgeven aan de assistente!

uitnodiging meenemen wanneer u voor de prik komt a.u.b.

 

 

 

In de volgende nieuwsbrieven zal ik u wat vertellen over de ziekte van Lyme en de over  de maagbacterie Helicobacter Pylori; de symptomen en behandelmogelijkheden van beide ziektes. Ook zal  ik u verslag doen van een bezoek aan het SEC, centrum voor incontinentie.

 

 

De tijd, het stromende getij

gaat nu zo snel en het verval

zo steil, alles werd weggespoeld.

Kom nu forellen, mijn herinneringen

spring met verse krachten

en met de eerste wilde geuren

tegen de stroom.

(Maria Vasalis)

 

 

 

 

Huisartsenpraktijk Berkenlaan 131

 

 

 

 

ook voor herhaalmedicijnen en vragen via onze website!!

 

Medewerkers: H. van der Laan en  E. Alting, assistentes. S. Cliteur, assistente in opleiding.  H. Hagedorn en I.J. de Vries, huisartsen   H. Visserman, administrateur.

 

Patiënten nieuwsbrief november 2005

 

In de nieuwsbrief van oktober berichtte ik u over het nieuwe zorgstelsel. Er zijn intussen wat ontwikkelingen waar ik u later in deze brief over zal vertellen.  Het is in uw eigen belang goed op de hoogte te blijven. Bij onduidelijkheden of vragen kunt u bij ons terecht!

Verder alvast de aankondiging dat er vanaf 1 december a.s. een nieuwe arts (in opleiding) op onze praktijk aanwezig zal zijn.

Als laatste de medische rubriek: dit keer vertel ik over de ziekte van Lyme en de maagbacterie helicobacter pylori. Ik zal trachten het mysterie rond deze ongenode gasten in ons lichaam wat te verhelderen. Met dien verstande, dat er op het gebied van beide infecties steeds weer nieuwe ontwikkelingen zijn, die weer verandering in behandeladviezen  ten gevolge kunnen hebben.

 

Personeel

 

Vanaf 1 december 2005 tot en met eind januari 2006 zal in de praktijk aanwezig zijn mevrouw Jon Brouwers. Zij heeft haar opleiding tot huisarts bijna afgerond en zal de laatste 2 maanden van haar opleiding in onze praktijk volgen. Na eind januari zal zij haar huisartsenregistratie krijgen. Zoals u gewend bent, zullen wij u vragen of u bij haar op het spreekuur wilt komen. Alle consulten worden nabesproken met uw eigen dokter. Wat nieuw is deze keer, is dat regelmatig  video opnames gemaakt gaan worden. Het doel daarvan is om de nieuwe dokter te laten leren van het consult. Ook daar vragen we uw toestemming voor.

In een volgende brief zal mw. Brouwers zich aan u voorstellen.

 

Verder nieuws over  de nieuwe zorgverzekeringswet.

 

In 2006 krijgen we allemaal te maken met het volgende:

U kunt kiezen tussen twee verzekeringsvormen:

in natura: de kosten van de zorg die u nodig hebt, worden dan direct aan de zorgverlener (bv. huisarts of  fysiotherapeut) betaald.

of op basis van restitutie: u betaalt de zorgverlener (huisarts of fysiotherapeut) en vraagt de kosten terug aan uw verzekeraar.

U krijgt de eerste 2 weken van december een aanbod van uw zorgverzekeraar.

Vanuit onze praktijk verzoeken wij u met klem om een natura verzekering aan te gaan met uw zorgverzekeraar. Het wordt voor ons, omdat  het om een groot aantal kleine bedragen (9 euro per consult) gaat een lastige zaak om nota’s te versturen. Waarschijnlijk gaan wij u in geval van een restitutieverzekering vragen  per pin of contant af te rekenen.

Eigen risico!  Inmiddels is het duidelijk dat de huisarts niet onder het eigen risico valt, en ook de no-claim korting geldt niet voor kosten van uw  huisarts.

 

 

VAKANTIE

VAN VRIJDAG 30 DECEMBER TOT EN MET VRIJDAG 6 JANUARI IS DE PRAKTIJK GESLOTEN

SPOEDWAARNEMING VIA TEL 5730483

Denkt u aan het op tijd bestellen van uw herhaalmedicijnen!

 

 

Medische rubriek

ziekte van Lyme

- De laatste tijd terecht veel in de belangstelling is de ziekte van Lyme, ook wel genoemd  Borreliose. De ziekteverwekkers van Lyme ziekte worden over gebracht door een teek en kunnen zowel bij mens als dier voorkomen. Niet iedere tekenbeet geeft een besmetting, en niet iedere besmetting geeft ziekte. Toch is het belangrijk kennis te hebben van de symptomen van Lyme, een potentieel ernstige ziekte; omdat  deze steeds vaker voorkomt en vele gedaanten kan hebben. Maar vooral ook omdat vroegtijdige behandeling de ziekte geneest.

-Wanneer kun je besmet worden? De teken zitten in gras maar kunnen ook uit bomen vallen op mens of dier. Ze zijn zo groot als een speldenknop en zuigen zich na enkele dagen vol met bloed. Als de teek binnen 24 uur verwijderd wordt is de kans op besmetting zeer gering.

- Het is belangrijk op tijd te behandelen want als de infectie eenmaal chronisch is geworden hebben antibiotica geen nut meer. 

- Er zijn verschillende stadia in Lyme; in de loop van de tijd, soms vele jaren, kunnen  verschijnselen optreden.  1e. de acute infectie, vaak gepaard met een zich verplaatsende rode ring en klierzwellingen; maar soms ook zonder verschijnselen. 2e. aandoening van het zenuwstelsel, dit kan in een vroege en een late fase. 3e. gewrichtsontstekingen, de zogenaamde Lyme artritis. 4e huidontstekingen van neus en vingers.

- Bekend is, dat Lyme een chronisch vermoeidheidssyndroom kan geven. Toch is het zo, dat in geval van chronische vermoeidheid zelden een borrelia infectie wordt aangetoond.                                                  

- Gelukkig is de Lymebacterie nog steeds gevoelig voor het middel doxycycline, wat indien op tijd en in voldoende hoge dosis wordt gegeven, genezing geeft in 90 procent van de gevallen.

- Er zijn op dit moment 2 testen om antistoffen(die het bewijs zijn van een infectie met Lyme) aan te tonen. Als deze beide testen na 8 weken negatief zijn, heeft de patiënt geen besmetting opgelopen met de bacterie. Ook in het late stadium van Lyme (maar dan heeft de patiënt al heel veel klachten) zijn de bloedtesten negatief. De huisarts kan de bloedtesten aanvragen.

 

helicobacter pylori

- klinkt als een bijzonder iets: een helikopter? Inderdaad schijnt de bacterie er zo uit te zien onder een heel sterke microscoop. Al met al is het toch niet zo leuk om hem in je maag te hebben, je kunt er lange tijd veel last van hebben, en bovendien is hij vaak betrokken bij het ontstaan van zweren in de 12 vingerige darm en ontstekingen in de maag. De behandeling is, net als bij andere infecties met bacteriën, met antibiotica. Omdat de helicobacter bacterie moeilijk te behandelen is, is dit een combinatie van 2 antibiotica plus nog een middel tegen maagzuur. Niet iedereen kan deze behandeling goed verdragen en bovendien komen de klachten nogal eens terug na de behandeling; vooral het zuurbranden. Dus waarom behandelen? En hoe kan het dat deze bacterie de laatste tijd steeds vaker voor lijkt te komen? Of wisten we het vroeger gewoon niet, we hadden toen immers nog geen manier om hem aan te tonen?

- methoden van onderzoek zijn een bloedonderzoek (het aantonen van antistoffen in het bloed) en een gastroscopie (kijken in de maag) met biopsie (weefsel weghalen en onder de microscoop bekijken)

- het is zo dat veel mensen “drager” zijn van de bacterie, zonder klachten. Die hoef je niet allemaal te behandelen gelukkig!

- ook de onderzoeken naar en behandeling van helicobacter, ligt bij uw huisarts.

 

 

 

Niets is wat het zou kunnen zijn,  alles is wat het zijn moet    

 

 tot de volgende brief!