Huisartsenpraktijk Berkenlaan 131

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

 

Medewerkers: H. van der Laan enE. Alting,S.Cliteur,assistentes.

†††††††††††††††††††††† H. Hagedorn en I.J. de Vries, huisartsen†† H. Visserman, administrateur.

 

PatiŽnten nieuwsbrief december 2005/ januari 2006

Lang geleden verscheen de aartsengel GabriŽl aan Maria met de boodschap dat zij een zoon zou krijgen, aan wie zij de naam Jezus moest geven. U kent het kerstverhaal: het is een verhaal van ontberingen. Jezus wordt geboren in een stal en het jonge gezin moet vluchten naar Egypte omdat de tiran Herodus het jongetje wil vermoorden. Het verhaal heeft een happy end: uiteindelijk komen ze weer terug in hun woonplaats Nazareth nadat Herodus is gestorven. Vluchtelingen als gevolg van slechte regimeskomen voor in alletijden. Ik vind het een goed moment om in de kersttijd stil te staan bij al die mensen die naar ons land zijn gevlucht, omdat ze geen leven hadden in hun land van herkomst. Niet alleen de gedachte dat het jezelf zou kunnen overkomen maar vooral omdat een beetje meer compassiehet leven wat draaglijker maakt voor iedereen. Een goed voornemen voor het nieuwe jaar?

In deze brief een aantal nieuwigheden.††††††

1. mevrouw Jon Brouwers stelt zich aan u voor; zij komt de laatste 2 maanden van haar opleiding tot huisarts in onze praktijk volgen. Op de website kunt u een foto van haar vinden, en u zult haar in levende lijve aantreffen op de praktijk op dinsdags, donderdags en vrijdags. Zij zal grotendeels zelfstandig spreekurenvoeren.††††††

2. u heeft inmiddels het voorstel voor verzekering van uw zorgverzekeraar in uw brievenbus gekregen. U kunt dit voorstelvergelijken met andere verzekeringenop:www.kiesbeter.nl. Indien u vragen hebt en niet kunt internetten, kunt u diedhr. Visserman, onze administrateur, voorleggen. Via de assistente kunt u met hem een afspraak maken.

3. alle particulier verzekerden hebben van ons een brief ontvangen, waarin u gevraagd wordt uw inschrijving bij ons al dan niet te bevestigen. Dit, omdat particulier verzekerden in meerdere praktijken kunnen zijn ingeschreven, en het per 1 januari noodzakelijk is dat u bij 1 huisarts staat ingeschreven (de zogenaamde inschrijving op naam).

Personeel

-Solita Cliteur heeft haar opleiding tot doktersassistente met succes beŽindigd; wij hebben haar onlangs met het behalen van haar diploma mogen feliciteren!

-Vanaf 8 december 2005 tot en met eind januari 2006 zal in de praktijk aanwezig zijn mevrouw Jon Brouwers. Zij heeft haar opleiding tot huisarts bijna afgerond en zal de laatste 2 maanden van haar opleiding in onze praktijk volgen. Na eind januari zal zij haar huisartsenregistratie krijgen. Zoals u gewend bent, zult u gevraagd worden of u bij haar op het spreekuur wilt komen. Alle consulten worden nabesproken met uw eigen dokter.

zij stelt zich voor:

Mijn naam is Jon Brouwers. Ik ben huisarts in opleiding te Groningen. Na 10 jaar opleiding zit ik nu in de laatste fase. Nog 2 maanden te gaan en dan mag ik mezelf huisarts noemen. Deze laatste 2 maanden mag ik een kijkje gaan nemen in huisartsenpraktijk Berkenlaan.

Tot op heden heb ik mijn stages op veel verschillende plekken gelopen (Warns, Heerenveen, Zweeloo, Sneek, Winschoten, Ameland, Zeist, Driebergen, CuraÁao, Gambia, TasmaniŽ). Sinds juni 2005 ben ik moeder geworden van een zoon, Koen. Hierdoor is de behoefte om dichter bij huis te werken toegenomen. De praktijk van mw de Vries biedt dan ook de mogelijkheid om moederschap en werk makkelijker te combineren.†††††††††††††††††††††††††††††††††† Tot ziens op het spreekuur!

 

VAKANTIE

DINSDAG 27 DECEMBER + ZATERDAG 31 DECEMBER t/m VRIJDAG 6 JANUARI 2006

is de praktijk gesloten

SPOEDWAARNEMING VIA TEL 5730483

FEESTDAGENĎS NACHTS EN IN HET WEEKEND BELT U BIJ SPOED: 0900 9229

Denkt u aan het op tijd bestellen van uw herhaalmedicijnen!

bij apotheek Selwerd kunt u uw herhaalmedicijnen direct bestellen in onze vakantie.

 

 

wist u datÖ..

-          Er onlangs verschillende berichten over (huis)artsen in de kranten stonden, zoals:ĺ van de artsen werkt meer dan wettelijk toegestaan en ruim 60 % van hen is minstens 1 maal per week oververmoeid.DeNederlandse huisarts zou 2 maal zo veel verdienen als zijn/haar Belgische collega. Die blijkt echter half zo veel patienten te hebben als zijn/haar Nederlandse collega, en zal dus ook niet zo snel oververmoeid rakenÖ

-         Het goedkoper is uw verstopping door de huisarts ( 28,40 euro) dan door de loodgieter (voorrijkosten 50 euro) te laten oplossen?

-         De huisartsen 96 procent van de gezondheidsproblemen tegen een budget van 4 %van de totale kosten van de gezondheidszorg oplossen?

-         een winterdepressie te behandelen is met lichttherapie (het UMCG heeft een aparte afdeling hiervoor)?

 

 

Hele fijne kerstdagen en een gezond nieuw begin

Gewenst door het medisch team van huisartsenpraktijk Berkenlaan!

 

 


Huisartsenpraktijk Berkenlaan 131

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

 

Medewerkers: H. van der Laan enE. Alting,S.Cliteur,assistentes.

†††††††††††††††††††††† H. Hagedorn en I.J. de Vries, huisartsen†† H. Visserman, administrateur.

 

PatiŽnten nieuwsbrief februari 2006

Alweer ruim 1 maand zijn we in het nieuwe jaar, een jaar dat ons nog lange tijd zal bijblijven als het jaar van het nieuwe zorgstelsel met alle problemen vandien. Veranderingen die naar het laat aanzien, niet veel goeds brengen. Loonstrookjes vallen tegen en de zorg premie is juist voor de zwakkeren in de samenleving duurder geworden. Voor onze huisartsenpraktijk betekent het nog steeds een grote inspanning wat betreft de facturering en het besef dat de zorgverzekeraars wel erg veel te zeggen krijgenÖ Onze administrateur vertelt een en ander over ontwikkelingen.†††† In deze brief stelt Joost Haeck, onze huidige co-assistent zich aan u voor. Mevrouw Jon Brouwers, met wie een aantal van u te maken heeft gehad, heeft inmiddels haar huisartsenregistratie ontvangen en is druk bezig met waarnemen in andere praktijken. Momenteel neemt zij waar op Ameland.†† We zijn gesloten in de krokusvakantie en de medische rubriek gaat over het (vogel)griepvirus; kun je ziek worden van vogelpoep van een besmette vogel op je hoofd? en : wat is een pandemie?†††† Veel leesplezier!

 

Personeel

Joost Haeck is onze nieuwe co-assistent; hij is bijna klaar met de opleiding tot basis-arts. Alle consulten voert hij samen met uw dokter, of worden uitgebreid nabesproken. U hebt uiteraard de keus om al dan niet bij deze jonge dokter op het spreekuur te komen. Dokter Joost Haeck blijft de hele maand februari.

Rubriek van de administrateur

Voor onze praktijk brengt het nieuwe zorgstelsel nogal wat veranderingen met zich mee. Speciaal voor de particulier patiŽnten is er veel veranderd. Tot 1 januari stuurden wij hen elke maand een nota, als zij bij de dokter geweest waren. Maar dat is drastisch veranderd. Negenennegentig procent van de notaís, ook die van de voormalig ziekenfondsverzekerden, gaan nu rechtstreeks naar de zorgverzekeraars zoals Menzis, Ohra, Iza, de Friesland etc. etc. Om u een idee te geven om hoeveel het gaat: Wij hebben door onze patiŽnten contact met 25 zorgverzekeraars. Er zijn er op dit moment (nog) 98.

De zorgverzekeraars stellen hoge eisen aan de notaís die wij voor u, nadat u bij de dokter geweest bent, bij hen moeten declareren. Voor het grootste deel bestaat die nota uit codes die weer aan allerlei voorwaarden moeten voldoen. In onze administratie spreken wij niet meer over Geove/Menzis maar over 3317, het zogenoemde UZOVInummer van Menzis. Dat nummer hoort ook op uw nieuwe zorgpas te staan als u bij Menzis verzekerd bent. En ook dokter de Vries heeft haar eigen code voor zichzelf en weer een andere voor de praktijk.

Dit is allemaal bedoeld om de administratie van alle zorgverzekeraars (98) en alle huisartsen (8000) op elkaar af te stemmen. Per 1 januari gaan de rekeningen niet meer via papier maar via elektronische post over een beveiligde internetverbinding. Ik kan u wel verklappen dat de afstemming moeizaam en chaotisch verloopt.

Een heel belangrijk gegeven in deze brei van cijfers en codes is uw verzekeringsnummer. Als wij dat niet kunnen meesturen, wordt de factuur resoluut afgewezen. Dat is de reden dat wij met ingang van het nieuwe jaar begonnen zijn om u naar uw zorgpasje te vragen. Dit om de gegevens van uw pas te vergelijken met de gegevens in onze administratie.

Het is een spannend proces en het kost af en toe wat zweetdruppels maar we beginnen weer wat licht te zien aan het eind van de tunnel.

 

 

DE PRAKTIJK is WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

20 T/M 24 FEBRUARI

SPOEDWAARNEMING VIA TEL 5730483

FEESTDAGENíS NACHTS EN IN HET WEEKEND BELT U BIJ SPOED:

0900 9229

Denkt u aan het op tijd bestellen van uw herhaalmedicijnen!

 

 

Medische rubriek

In het nieuws op t.v. en in de kranten hoort u de laatste tijd veel over de vogelgriep. Wat is dit, en hoe gevaarlijk is die eigenlijk voor de mens?

Om die vraag te beantwoorden moetu eerstweten wat een virus is, en hoe die zich gedraagt. Een virus is een levend deeltje dat zich niet zelfstandig kan vermenigvuldigen Hij heeft daarvoor een (menselijke of dierlijke) cel nodig. Hier hecht hij zich aan vast en spuugt er zijn genetisch bouwmateriaal in uit.

Deze dierlijke of menselijke cel wordt hierdoor geÔnfecteerd en gaat nieuwe virussen bouwen die steeds weer nieuwe cellen gaan infecteren. De weefselsvan die cellen die aangedaan zijn sterven af, en de geÔnfecteerde persoon of dier wordt ziek.

Gelukkig hebben we een afweersysteem dat de virussen te lijf gaat: antilichamen gevormd door bepaalde witte bloedcellen hechten zichaan de virussen, of de virussen worden door weer andere witte bloedcellen opgegeten, en vernietigd. De witte bloedcellen zijn als het ware het verdedigingsleger van het lichaam.

Maar het griepvirus is een slimme: hij verandert voortdurend van uiterlijk waardoor dit leger hem niet altijd herkent als vijand. Van jaar tot jaar kunnen er kleine veranderingen optredenen past de verdediging van het lichaam zich aan. We kunnen een beetje voorspellen welke virussen een bepaald seizoen (meestal januari/ februari) zullen toeslaan. Daarom is het elk jaar weer mogelijk een cocktail van verzwakt virus te maken en mensen met verminderde weerstand (in heel Nederland per jaar ongeveer 3 miljoen mensen) in oktober te vaccineren. Eens in de 20 a 30 jaar verandert het menselijk griepvirus zich op een zo ingrijpende manier dat er weinig weerstand is onder de mensen. Bekend is de Spaanse griep uit 1918 met wereldwijd 40 miljoen doden. De laatste pandemieŽn(want zo heet een griepepidemie met meer dan 30.000 doden), waren in 1968 (Hongkong griep) en 1977(Russische griep. Je zou dus zeggen dat we zo langzamerhand weer aan een pandemie toe zijn.

Gaat het vogelgriepvirus hier een rol in spelen? Zoals de naam al zegt: het vogelgriepvirus infecteert vogels. Voor een directe (via de luchtwegen) besmetting van de mens hoef je dus niet bang te zijn. De 200 doden in AziŽ aten allemaal besmette vogels. Zijwaren zelf niet besmettelijk voor de mensen in hun omgeving, dusde isolatie en de mondlapjes van het Aziatisch medisch personeel heb ik nooit zo goed begrepen.

Waar wetenschappers nu bang voor zijn en is dat een bepaalde vorm van vogelgriepvirus gegevens uitwisselt met een menselijk virus (bv het HongKongvirus) en daardoor een zeer gevaarlijk virus vormt waar mensen weinig weerstand tegen hebben. Omdat in AziŽ pluimvee en mensen dicht bij elkaar wonen, is de kans op vorming van een voor de mens gevaarlijk virus daar het grootst.En omdat het bekend is om wat voor virus dit gaat, is men in laboratoria druk bezig een vaccin te ontwikkelen. Dat gaat echter nog een hele tijd duren, gezien de beschikbaarheid van de laboratoria en de grote hoeveelheden vaccin die nodig zijn. Behalve een vaccin (wat nog niet beschikbaar is) is behandeling mogelijk met virusremmers zoals tamiflu. Ook daar is wereldwijd onvoldoende van aanwezig. Ik hou u op de hoogteÖ††

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Huisartsenpraktijk Berkenlaan 131

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!

 

Medewerkers: H. van der Laan enE. Alting,assistentes.

†††††††††††††††††††††††† H. Hagedorn en I.J. de Vries, huisartsen†† H. Visserman, administrateur.†††††† †††††††††††††††††††

PatiŽnten nieuwsbrief maart 2006.Onlangs was ik uitgenodigd bij de uitreiking van een lintje (ridder in de orde van oranje Nassau) aan een goede vriendin. Zij was aan het eind van haar leven en had in dat leven veel goeds gedaan in de patiŽntenzorg. Ze was daarin tegen veel moeilijkheden aangelopen maar had dankzij haar doorzettingsvermogen en gevoel voor rechtvaardigheid veel bereikt. Verschillende mensen uit haar omgeving, onder andere van patiŽntenverenigingen, vonden dat ze daar een lintje voor verdiende, en droegen haar voor. Tegen de burgemeester die haar namens de koningin dit lintje uitreikte, zei zij het volgende: ďHet is belangrijk aandachtig te zijn, en goed te luisteren. Je moet jezelf in dit werk weg kunnen cijferenĒ. ďDaarnaast moet je je talenten gebruiken. Dat kan ook in hele kleine dingen zijn, dat is net zo belangrijk als in grote dingenĒ Toen iedereen weer naar huis was na de uitreiking sprak ik verder met haar hierover en hadden we het over de bijbel; Mattheus 25:14 (over het gebruik van de talenten) en Prediker 12 (over ijdelheid en de dood: het stof keert terug naar de aarde waar het vandaan kwam) waar dit zo schitterend in beschreven staat. Zij had dit alles in praktijk gebracht en was nu aan de rand van haar dood; het verstommen van het geluid van de vogels en het knappen van het zilveren koord. Je talenten gebruiken, dat moet een mens doen. Ook al heb je er maar eentje, die kan je vermenigvuldigen als je je best doet. Die talenten kun je ook overbrengen aan een ander: zoals in het Chinese spreekwoord: geef een hongerige man geen vis, maar leer hem vissen. Dat vind ik nog altijd een eye-opener. Van onze co-assistenten en arts-assistenten hoop ik ook altijd dat ze na afloop van hun stage in onze praktijk een beetje hebben leren vissen.

Personeel††

Onze derde assistente, Solita Cliteur, heeft inmiddels haar opleiding beŽindigd en is op zoek naar een baan. Zij zal de vrijdagmiddag niet meer aanwezig zijn.††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Verandering in bereikbaarheid†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

Vanaf heden treft u op donderdagmiddag en deels de woensdagmiddag in verband met administratieve bezigheden en spreekuur van de assistente een bandje met het telefoonnummer dat u uitsluitend in geval van spoed kunt bellen.

Nieuws over het zorgstelsel
Wij vragen u nogmaals met klem uw gegevens door te geven als we die nog niet hebben, of als u overgaat op een nieuwe zorgverzekeraar of als u een nieuw verzekeringsnummer krijgt.

Verhuizing en medische gegevens

Het is mogelijk uw medisch dossier en dat van uw gezinsleden, op een memorystick- of card mee te krijgen als u gaat verhuizen. Wij maken deze memorystick voor uw klaar. De kosten hiervoorzijn 25 Euro/persoon. Dit is het bedrag wat wij voor een memorystick van 128 Mb betalen.Voor alle patiŽnten van onze praktijk is het trouwens mogelijk een dergelijke stick te krijgen. Deze stick is ook leesbaar bij vervangers in de praktijk of door de doktersdienst. De stick is doormiddel van een wachtwoord beveiligd.

In onze praktijk is het gebruikelijk dat dit gaat om: uw medische voorgeschiedenis zoals operaties, en medicatiegebruik, alsmede problemen zoals allergieŽn. De aantekeningen van uw huisarts blijven in een soort schaduwbestand op de praktijk aanwezig, dus kunnen zonodig (bijvoorbeeld door uw nieuwe huisarts, maar alleen met uw toestemming want het is medisch geheim) geraadpleegd worden. Uiteraard is het zaak uw stickje goed te bewaren.

 

Wist u datÖ

Er 3 websites zijn om een en ander op te zoeken over ďbekkenbodemproblemenĒ?:

www.bekkenbodem.net , www.bekkenbodem.nlen www.incontinentie.nl . Deze websites zijn bedoeld voor mensen met de volgende problemen: Ongewild urine of ontlastingsverlies, afhankelijkheid van laxeermiddelen, prostaatproblemen zoals nadruppelen, blaas- baarmoeder of darmverzakking, pijn bij het vrijen en erectiestoornissen.De bekkenbodem kan u zien als een soort hangmatje van spieren die de blaas/ darm en baarmoeder ondersteunen en de verschillende uitgangen af- en ontsluiten.

Ik kan u vertellen dat ruim 1 miljoen mensen in Nederland problemen hebben indeze gebieden. Slechts een deel van hen durft de stap te nemen om naar de dokter te gaan, laat staan zich aan te melden bij de stichting bekkenbodempatienten. (dit kan natuurlijk behalve via de website ook per telefoon: 0900 1111999).

U kunt deze stichting direct bellen, maar ook eerst een afspraak maken op het spreekuur om uw moeilijkheden met de dokter te bespreken en te bekijken wat een goede oplossing kan zijn.

U hoeft zich hier niet voor te schamen! Blijft u hier toch niet mee rondlopen! Eigenlijk is er altijd een oplossing. Indien de oorzaak niet is op te lossen, bijvoorbeeld bij ongewild urineverlies, is er altijd nog veel mogelijk in de vorm van incontinentiemateriaal. Er zijn speciaal opgeleide verpleegkundigen voor om u wegwijs te maken in die opvangmaterialen. Ook zijn er fysiotherapeuten speciaal opgeleid om bekkenproblemen te behandelen.

Het Martiniziekenhuis heeft op de afdeling urologie een speciaal spreekuur voor mensen met incontinentie problemen. In Heerenveen is het centrum SEC waar ik onlangs een open dag meemaakte. Dit is veel kleinschaliger dan het ziekenhuis, en voor sommigen misschien prettiger. Telefoonnummer: 0513 633355. Alle behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed.

Later†††

(geschreven doorAnnie MG Schmidt?)

Vroeger dacht ik altijdĒlaterĒ

Later doe ik dit of dat.

Later maak ik verre reizen,

schrijf ik een boek, ik noem maar wat.

Later zullen al mijn dromen

stuk voor stuk zijn uitgekomen

Later maak ik alles goed

Maar ik heb ontdekt in Ďt leven

dat ik zo niet denken moet

ik zeg niet langer ďlaterĒ

ik hou niets meer ďtegoedĒ,

ik vervul vandaag mijn dromen

dat doet me wel zo goed.

(dit kreeg ik van mevrouw Doddemaenwas voorgelezen tijdens een Zonnebloemreis)

 

 


Huisartsenpraktijk Berkenlaan 131

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

 

Medewerkers: H. van der Laan enE. Alting,†† assistentes.

†††††††††††††††††††††† H. Hagedorn en I.J. de Vries, huisartsen†† H. Visserman, administrateur.

 

PatiŽnten nieuwsbrief april 2006.†††

 

De laatste tijd maanden zijner opvallend veel patiŽnten uit onze praktijk bij wie een nieuwe suikerziekte (diabetes mellitus) is ontdekt. Het leek me een goede aanleiding om hier wat over te vertellen.†† Wat is suikerziekte en wat heeft het voor invloed op je gezondheid? Waarom kunnen we verwachten (en zien we al) datde komende jaren steeds meer mensen diabetes krijgen? Welke mensen hebben de meeste kans om suikerziekte tekrijgen?En: wat kunnen we u in onze praktijk bieden aan medische zorg? Op personeelsgebied nu eens geen veranderingen;en we zijn 1 week dicht in de meivakantie.

 

Medische rubriek:diabetes mellitus

Bij suikerziekte is de hoeveelheid suiker in het bloed te hoog. Hierdoor krijg je dorst (het lichaam probeert de concentratie te verminderen) en plas je veel om de suiker weer kwijt te raken. Te veel suiker in het bloed betekent te weinig suiker in de cellen, het wordt niet goed opgenomen . Suiker is brandstof voor de cellen in het lichaam; je kunt dus beslist niet zonder!Door de slechte beschikbaarheid van die brandstofkrijgen mensen met te hoge suikers last van vermoeidheid en afvallen. Ook genezen wonden slechter en krijg je sneller (bijvoorbeeld vaginale) infecties door verminderde weerstand. Bij jonge mensen met een nieuwe suikerziekte staat dorst en veel plassen op de voorgrond, bij ouderen (boven de 35 a 40 jaar) vermoeidheid , afvallen en infecties.

 

Bij langer bestaande slecht geregelde diabetes krijg je stoornissen in de bloedsomloop ( die slecht zien kunnenveroorzaken,amputaties van tenen nodig maken, seksuele problemen veroorzaken en pijn op de borst geven)en het zenuwstelsel (tintelingen en minder gevoel in de benen)

 

Vooral in verband met de mogelijke gevolgen op langere termijn is het van het grootste belang dat de bloedsuiker stabiel blijft, en de patiŽnt zich aan zijn of haar medicatie houdt enzich regelmatig (laat) controleren!

 

Over de risicopatiŽnt het volgende. Voor jeugddiabetes valt daar weinig over te zeggen. Die patiŽnt ismet de aanleg geboren. Hierin is dan ook geen grote toename van patiŽnten te zien. Wel voor de ouderdomsdiabetes: die is voor eengroot deeltoe te schrijven aan overgewicht. Ook speelt erfelijkheid een rol. Tot voor kort hadden we een lastig sommetje om het risico in te schatten, maar inmiddels is duidelijk dat het meten van uw middel voldoende is om te zeggen of u lijdt aan het zogenaamde metabool syndroom: dat wil zeggen een fors groter risico op het ontwikkelen van suikerziekte. Indien uw buikomvang meer is dan 88 cm (vrouwen) of 102 cm (mannen) dan hebt u een verhoogde kans op suikerziekte op oudere leeftijd. Hoe groter uw omvang, hoe groter de kans, en hoe jonger u het kunt krijgen. En uiteraard hebt u meer kans indien het veel in de familie voorkomt, of bij vrouwen als ze in de zwangerschap suikerziekte hadden.

 

In onze praktijk kunnen we u meestal goed begeleiden bij uw suikerziekte. Het huisartsenlaboratorium kan uw suiker met regelmaat meten en advies geven ten aanzien van medicatie. Ook controles van de ogen gebeuren jaarlijks via het huisartsenlaboratorium. Daarnaast komt eens per 2 maanden een diabetesverpleegkundige spreekuur houden in onze praktijk: zij kan u veel informatie geven en o.a. ook de bloeddruk meten.

 

 

VAKANTIE

Maandag 1 mei t/m. vrijdag 5 mei 2006

is de praktijk gesloten

SPOEDWAARNEMING VIA TEL 5730483

FEESTDAGENĎS NACHTS EN IN HET WEEKEND BELT U BIJ SPOED: 0900 9229

Denkt u aan het op tijd bestellen van uw herhaalmedicijnen!

bij apotheek Selwerd kunt u uw herhaalmedicijnen direct bestellen in onze vakantie.

 

 

wist u datÖ..

 

>Het tegenwoordig mogelijk is de helicobacterbacterie(zie nieuwsbrief november 2005) in de adem aan te tonen? Dit staat gelijk met het doen van een scopie (in de maag kijken) plus biopsie (hapje uit de maag) en is dus betrouwbaarder dan een bloedonderzoek naar die bacterie. Alleen in het UMCG kan dit onderzoek gebeuren.Uw huisarts weet er meer van.

>Eveneens in het UMCGmen een onderzoek aan het doen is naar de effecten van lichttherapie bij burnoutverschijnselen? De onderzoeksgroep zoekt nog proefpersonen

Indien u denkt hiervoor in aanmerking te komen, geef dat even door aan dr de Vries.

>Er nog steeds geen gevaar is met de vogelgriep besmet te raken?

>Per jaar voor 100 miljoen euro aan medicijnen niet wordt gebruikt; dus teruggebracht naar de apotheek of weggegooid?

>De gezamenlijke zorgverzekeraars meer dan 138 miljoen euro hebben uitgegeven aan het werven van nieuwe verzekerden? En dat van het verzekeringsgeld wat u en ik betalen!

>Dagelijks Ĺ uur wandelen niet alleen helpt tegen depressie maar ook tegen het ontstaan van de ziekte van Alzheimer?

 

 

Tot slot enkele inzichten over het nieuwe zorgstelsel (van mevrouw Hardy gekregen):

 

De fysiotherapeut knijpt er tussenuit

De logopedisten zijn er sprakeloos van

De oogarts ziet het somber in

De gynaecoloog baart het grote zorgen

De uroloog voelt aan zijn water dat het niet goed gaat

De anaesthesist is knock-out

De geriater krijgter grijze haren van

Voor de apotheker is het een bittere pil

De tandarts ziet er geen gat meer in

En de patiŽntÖ die is er goed ziek van!!!

 

 


Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

 

Medewerkers: H. van der Laan enE. Alting,†† assistentes.

††††††††††††††††††††††† H. Hagedorn(na 1 juni J.Brouwers)en I.J. de Vries, huisartsen††

H. Visserman, administrateur.

 


PatiŽnten nieuwsbrief mei/juni 2006.†††

In deze nieuwsbrief is het belangrijkste nieuws het vertrek van mevrouw Hagedorn: zij heeft besloten de stad Groningen te verlaten en elders te gaan werken. Een kleine introductie van haar opvolgster die per 1 juni zal beginnen in onze praktijk. Daarnaast een uitgebreide uitleg van de datastick (uw persoonlijk medisch dossier om altijd bij u te dragen!), die nu geheel klaar is voor uw gebruik en al bij enkele patiŽnten in het bezit is. Het laatste enlastigste onderwerpis iets waar we de laatste tijd een aantal keren mee geconfronteerd werden en ik deze nieuwsbrief voor wil gebruiken om een en ander duidelijk te maken: patiŽnten die zonder afspraak binnen komen en verwachten dat ze direct geholpen kunnen worden.††††††††† En: wie bepaalt wat spoed is?Meerhierover later.

 

Personele veranderingen

Onlangs heeft mevrouw Hagedorn besloten de praktijk te verlaten. Zij zal elders in het land aan het werk gaan. Haar opvolgster is mevrouw Jon Brouwers, die een aantal van u al zullen kennen.(zie de nieuwsbrief van december 2005). Zij heefthaar opleiding tot huisarts in onze praktijk afgerond begin dit jaar. Na een zwangerschapswaarneming komt zij nu weer bij ons werken, en wel op donderdagochtend en vrijdag, vanaf begin juni. Dokter de Vries zal 5, 6 en 7 juni wegens nascholing afwezig zijn en dokter Brouwers zal dan in de praktijk beginnen.

 

Persoonlijk Medisch Dossier.

Automatisering maakt veel dingen mogelijk die vroeger, in de tijd voor de komst van de computers, niet mogelijk waren. Neem uw persoonlijk medisch dossier: Een jaar of vijftien geleden drong het tot de meeste patiŽnten in Nederland door, dat hun medisch dossier, zeg maar alles wat er over een persoon van consultatiebureau tot sterfbed door artsen werd opgeschreven, hun eigendom was. Vandaar dat het nu heel gebruikelijk is dat u aan een behandelend arts vraagt even uw dossier in te mogen zien. U kunt zelfs eisen dat bepaalde onderdelen uit uw dossier verwijderd worden; dat is uw goed recht.

In de afgelopen vijftig jaar is er bij ons iets bijzonders ontstaan. Zonder ons daar in eerste instantie bewust van te zijn geweest, bouwden we langzaam een systeem waarin de huisarts een centrale rol speelt, wantingeval van nood bleek uw huisarts de eerste waar u problemen betreffende uw gezondheid op tafel legt. Zo groeide er een vertrouwensband waar veel patienten heel tevreden mee zijn. De moderne huisarts functioneert als een poortwachter en verwijst u, na serieus naar uw klachten te hebben geluisterd naar specialist en/of therapeut. Hij/zij blijkt de navigator die u de weg wijst! Tegelijkertijd houden de huisartsen nauwgezet uw persoonlijk medisch dossier bij. Zij zijn als het ware de beheerders van uw dossier. Alle correspondentie over uw gezondheid of uitslagen vanlaboratoria worden aan dat dossier toegevoegd. Zo ontstaat er, natuurlijk ook afhankelijk van uw leeftijd en gezondheid, een tamelijk lijvig maar compleet dossier met daarin het journaal, het medicijngebruik en de zogenoemde probleemlijst waarin bijvoorbeeld allergieŽn voor een bepaald medicijn of het vermijden van combinaties van medicijnen staan.

Hoe kan automatisering u tegenwoordig behulpzaam zijn? Indien u daar prijs op stelt, kunnen wij uw persoonlijk medisch dossier op een kleine usb-stick zetten zodat u het steeds bij u kunt dragen: aan sleutelhanger of in portemonnaie. Een behandelend arts van bijvoorbeeld de doktersdienst of ziekenhuis, die na u behandeld te hebben weer terugrapporteert naar de huisartsen praktijk,heeft zodoende in geval van nood meteen inzicht in uw persoonlijk medisch dossier. Uw persoonlijke gegevens staat trouwens versleuteld op deze PMDstick en zijn alleen toegankelijk nadat u uw persoonlijke codes heeft ingevoerd of heeft laten invoeren. Daarnaast kunt u er ook eventueel een (donor)codicil (onversleuteld) of andere wilsverklaringen op kwijt.

Indien verkeerde codes zijn ingevoerd, wist een programmaatje onmiddellijk de inhoud van de stick. Er hangt een klein prijsje aan deze PMDstick. De eerste keer betaalt u Ä 9,-- voor het aanbrengen van uw dossier, latere updates kosten Ä 4,50. Deze prijzen zijn exclusief de datastick die van dag tot dag goedkoper wordt. Thans ligt te prijs tussen de 10 ŗ 15 Euro.

 

††††††††††††††††††††††††† Voor afspraken met de huisarts of assistente†††††††††††††††††††††††††

moet u ALTIJD van te voren bellen! De laatste tijd is het een aantal keren voorgekomen dat patiŽnten zo maar binnenstappen en een consult bij de huisarts of assistente afdwingen. Ik zal u 2 voorbeelden geven. Midden op de ochtend, de wachtkamer zit vol met patiŽnten, stapt een patiŽnt de praktijk binnen met netelroos. Hij heeft geen afspraak. Voor de gelegenheid heeft hij een vriend meegenomen en zet samen met deze vriend de assistente onder druk om DIRECT geholpen te worden. Tweede voorbeeld: op een middag kwart voor 5 stapt een patiŽnte met haar echtgenoot de praktijk binnen . De dokter is op dat moment afwezig en de assistente is haar werkzaamheden van de dag aan het afronden. De desbetreffende patiŽnte wil haar bloeddruk laten meten;en als de assistente zegt dat zij hiervoor aan afspraak moet maken zegt zij : ik wil het NU en andersga ik wel naar de doktersdienst!! Ten eerste zult u begrijpen dat de doktersdienst alleen bedoeld is voor zaken dieSPOEDEISEND zijn! Ten tweede zijn er bepaalde regels in onze praktijk. Ik zal deze in herinnering brengen voor diegenen die het vergeten zijn:

1e. U belt voor een afspraak. Wij zijn allemaal getraind om spoedeisende gevallen van minder spoedeisende gevallen te onderscheiden. Het is onze expertise om u al dan niet direct een consult of visite aan te bieden.

2e. Voor een afspraak op het spreekuur of een visite belt u s morgens tussen 8.30 en 11.30 u.

3e. De doktersdienst is alleen bedoeld voor die problemen, die niet tot de volgende dag kunnen wachten. Bedenkt udus voordat u naar de dokterdienst belt of het kan wachten!

 

Onze praktijk heet niet voor niets de Pleisterplaats. Wij willen laagdrempelig zijn; watbetekent dat er weinig of geendrempels zijn om contact te krijgen bijvoorbeeld met de dokter of voor het maken van een afspraak. Helaas merk ik dat er toch mensen zijn die hier misbruik van maken (zie boven). Het zijn maar weinig mensen, maar voldoende om het moeilijk te maken voor ons om laagdrempelig te blijven. Ik hoop dat bovenstaande waarschuwing (die de schoen past die trekke hem aan) voldoende helpt om onze praktijkfilosofie te kunnen voortzetten!

 

VRIEND (Toon Hermans)

Je hebt iemand nodig

Stil en oprecht,

Die als het er op aan komt

Voor je bidt en voor je vecht.

Pas als je iemand hebt

Die met je lacht en met je grient

Dan pas kun je zeggen:

Ik heb een v r i e n d

 

Tot de volgende brief!

Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

 

Medewerkers: H. van der Laan enE. Alting,†† assistentes.

††††††††††††††††††††††† J. Brouwersen I.J. de Vries, huisartsen††

H. Visserman, administrateur.

 

PatiŽnten nieuwsbrief juli/augustus 2006.†††

 

De zomer begint WARM dit jaar, terwijl ik dit schrijf is het buiten 32 graden. Tijd om (voor) uit te zien naar de zomervakantie. Voor onze praktijk begint die half augustus dit jaar, waarover meer later in deze brief. In een tijd van plots warm weer zien we in de huisartspraktijkmeer overlijdens, lange tijd houdt bijvoorbeeld een bejaarde het vol, en plots bij warm weer overlijdt hij of zij. Ook zag ik laatst tijdens een warmeweekend avonddienst opvallend veel mensen binnenkomen die onwel waren geworden tijdens de barbecue, of zich verwond hadden: kinderen van de fiets gevallen, een meisje met een zware verwonding aan haar hand na een ruzie met haar broertje etcetera. Dewarmte maakt ons kennelijk prikkelbaarder en kwetsbaarder!Het betekent in elk geval dat warmte meer van het lichaam vergt en het is dus belangrijk je hierop aan te passen. Niet alleen is het belangrijk het uitgezwete lichaamsvocht aan te vullen met veel drinken, ook is het belangrijk werkzaamheden te verplaatsen naar momenten van de dag dat het minder warm is.

 

Derhalve zult u tijdens hitte (weersverwachting boven de 30 graden) een tropenrooster aantreffen in onze praktijk: we beginnen de spreekuren vroeg en zullen wat eerder eindigen.

 

Kennismaking met Jon Brouwers, huisarts.

Vanaf juni is mevrouw Jon Brouwers, huisarts,werkzaam in de praktijk . Zij doet de spreekuren op donderdagmorgen en vrijdag de hele dag. Zij stelt zich aan u voor:

Mijn naam is Jon Brouwers, sinds eind januari van dit jaar ben ik afgestudeerd als huisarts. Mijn gezicht is niet geheel nieuw in de praktijk, mijn laatste opleidingsstage heb ik in de praktijk van dokter de Vries voltooid. Dit was een leerzame en plezierige stage en een goede basis om nu als huisarts aan de slag te gaan in de Berkenlaan. Graag zie ik U tegemoet op het spreekuur.

 

 

Rubriek van de administrateur

Wij willen u op de volgende zaken attent maken:

-         Bij verhuizing is het vanaf heden mogelijk uw dossier digitaal mee te nemen. Dat scheelt een hoop papier en uw nieuwe huisarts veel werk in het maken van een nieuw dossier. Dhr Visserman gaat dit voor u in orde maken.

-         We hebben sinds kort nieuwe inschrijfformulieren, dit geldt voor nieuwe patienten. Ook vragen wij alle nieuwe patienten vanaf nu een kennismakingsprek met dokter de Vries te houden.

-         Sinds kort zijn wij elke middag tussen half 2 en half 4 in verband met werkzaamheden van de assistentes alleen voor spoed bereikbaar. Wij vragen u zo veel mogelijk

††††† ís morgens voor half 12 te bellen.

 

 

 

Zomervakantie14 augustus t/m 3 september 2006

Spoedwaarneming via 5730483

Voor spoed tijdens feestdagen, Ďs avonds en in het weekend

0900 9229

Wij vragen u uw herhaalrecepten zoveel mogelijk vooraf te bestellen

Tijdens onze vakantie kunt u bij apotheek Selwerd uw herhaalmedicijnen direct bestellen

 

 

Nog een kleine bijzonderheid wat betreft de vakantie: de eerste week is de praktijk wel bereikbaar, maar alleen voor spoed (we zijn dan administratieve werkzaamheden aan het afronden) en de eerste week vanaf 4 september zullen 1 of 2 collegaís de praktijk waarnemen. U kunt dan wel de hele dag de praktijk bereiken voor herhaalrecepten en afspraken maken voor het spreekuur.

 

 

Zal ik je spiegelen aan een zomerdag?

Verrukkelijker en milder nog ben jij.

Meiknoppen gaan in stormweer overstag

De pachttijd van de zomer ijlt voorbij.

Soms schijnt het oog des hemels veel te straf

En dikwijls derft zijn gouden aanschijn vuur.

En al wat bloeit legt eens zijn schoonheid af

Door ít lot of door de grillen der natuur.

Maar jouw volstrekte zomer neemt geen eind,

Het is jouw schoonheid die hij nooit ontbeert;

Noch pocht de dood dat je in zijn rijk verdwijnt

Als jij in eeuwige strofen triomfeert.

Zolang nog iemand ademhaalt en ziet,

Zolang leeft dit, en leef jij door dit lied.

(Bert Voeten vertaalt sonnet nr 18 van Shakespeare)

 

Voor nu wenst het team van de Berkenlaan u een fijne, zonnige zomervakantie!

 

Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

 

Medewerkers: H. van der Laan enE. Alting,†† assistentes.

††††††††††††††††††††††† J. Brouwersen I.J. de Vries, huisartsen,A.Wassiee, huisarts i.o.

H. Visserman, administrateur.

 

PatiŽnten nieuwsbrief september/oktober 2006.†††

Aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn er ook in de praktijk een aantalnieuwe ontwikkelingen. Ten eerste krijgen we binnenkort een nieuwe huisarts in opleiding . Daarnaast hebben we noodgedwongen maatregelen moeten treffen aangaande de bereikbaarheid en worden de griepvaccinaties in elk geval 3 weken later geleverd dan gepland.†† De administrateur heeft ook dit keer een klein berichtje.

In de medische rubriek uitleg over het CVA, oftewel in de volksmond: beroerte. Wat is het verschil tussen het herseninfarct en de hersenbloeding? Wat komt het meest voor en wat zijn behalve een min of meer uitgebreide verlamming de gevolgen van het CVA?

 

Bereikbaarheid

Al met al is de administratieve last in de praktijk nog steeds aan het toenemen. Dit heeft met het nieuwe zorgstelsel te maken (je zou zeggen het is er al9 maanden, maar de chaos is nog enorm!) . Dit heeft ons genoodzaakt om de volgende maatregel te treffen zodat de assistentes smiddags ongestoord zo veel mogelijk hun administratieve takenkunnen afmaken:

 

 

Ďs Middags is de praktijk alleen voor spoed bereikbaar.

Voor afspraken, uitslagen, herhaalrecepten etc.etc. moet u Ďs morgens tussen 8.30 en 11.30 u. bellen met ons.

U mag ís morgens natuurlijk ook naar de balie komen om een en ander met de assistente te bespreken!

 

 

Kennismaking met mevrouw Adiba Wassiee

Vanaf25 september is mevrouw Adiba Wassiee, huisarts in opleiding,een jaar lang werkzaam in de praktijk . Zij is in haar derde jaar van de huisartsenopleiding, die in totaal 3 jaar duurt na de basisstudie van 6 jaar.Zij zal op maandag t/m woensdag aanwezig zijn in de praktijk, tijdens welke tijd zij zelf haar spreekuren zal verrichten. Dokter de Vries zal de consulten met haar nabespreken en soms het spreekuur (gedeeltelijk) samen doen. U zult uiteraard gevraagd worden of u akkoord gaat met plaatsing op het spreekuur van de huisarts in opleiding. Wat ook nieuw is, is dat af en toe de spreekuren opgenomen zullen worden op video.Ook daar kunt u al dan niet toestemming voor geven. In een volgende brief zal zij zich aan u voorstellen.

 

Rubriek van de administrateur

In de praktijk blijkt dat een aantal van onze patiŽnten zich niet verzekerd hebben. Een aantal heeft zelfs het nummer van een ander (bv. familielid)opgegeven! U zult begrijpen dat dit niet kan en we u zodra u zich meldt, hierop zullen wijzen.Wij vragen u nogmaals met klem veranderingen in uw verzekering en verhuizingen, zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

 

Griepvaccinaties

Doordat het moeilijk bleek in het laboratorium de griepstammen van dit seizoen op te kweken, kan het vaccin pas 3 weken later dan anders geleverd worden. Dat betekentdus ook dat wij de prikken pas op zijn vroegst de eerste week vannovember kunnen geven.

U krijgt , zoals vorig jaar, een persoonlijke uitnodiging. Indien u vorig jaar geen prik hebt gehad, of nieuw in de praktijk bent en denkt hiervoor in aanmerking te komen vragen wij u dit door te geven aan de assistente. Even voor de duidelijkheid: het gaat om 65+ ers, mensen met hartziekte, chronische bronchitis, nierziekte en/ofdiabetes. Het is uit onderzoek gebleken dat de griepprik voor kinderen met astma geen enkel nut heeft, en ook voor volwassenen met chronische bronchitis is het nut onduidelijk.

 

Wist u datÖ..

1e.het knippen van de amandelen bij jonge kinderen kan helpen tegen ADHD, wat in dit geval er op neer komt dat het kind gewoon beter slaapt en daardoor overdag minder druk is?

2e. een goede nachtrust ook het geheugen verbetert?

3e.niet alleen overgewicht, maar ook mensen van Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse afkomst dragen een groter risico op het krijgen van diabetes?

4e .mensen met een chronische ziekte zoals COPD of reuma 1 Ĺ keer meer kans hebben op psychische problemen? Dit is in een groot landelijk onderzoek aangetoond. Uiteraard is ook het hebben van een ernstigeniet chronische ziekte gevaarlijk voor de psyche. In de huisartsgeneeskunde hebben we dan ook een 2-sporen beleid: het is bij elke grote klacht ook belangrijk na te gaan wat voor invloed deze heeft op de patiŽntswelbevinden.

 

Het CVA

 

Kan 2 oorzaken hebben: een bloedstolseltje in de hersenen, of een bloeding in de hersenen. In verreweg de meeste gevallen is er sprake van een herseninfarct, dus een bloedstolseltje.

Daardoor gebeurt hetzelfde als bij een hartinfarct: de bloeddoorstroming wordt belemmerd waardoor in dit geval een deel(tje) van de hersenen dreigt af te sterven. De verschijnselen van een beroerte(zowel bloeding als infarct, het verschil zie je niet) , is bij de meeste mensen wel bekend: scheve mondhoek, niet kunnen praten (afasie), arm en/of been aan 1 kant niet kunnen bewegen. Het is belangrijk om direct een arts te bellen: uw huisarts†† ! Als de patiŽnt binnen 6-8 uur in het ziekenhuis is, kan hij een infuus krijgen met een stolseloplossend middel. Wat de restverschijnselen zijn na een beroerte hangt van een aantal factoren af. Soms lukt het het lichaam om nieuwe bloedvaatjes te vormen. Een bloeding herstelt meestal wat slechter. Op de lange duur zal men merken dat behalve de afasie, die te verdelen is in expressieve afasie (het begrijpen) en motorische afasie (het kunnen spreken, dan is er vaak wel begrip); ook sprake is vanverandering van karakter. Je krijgt haast een andere partner weer terug. Dat is vaak erg moeilijk.

Medisch gezien is het belangrijk de bloeddoorstroming goed op peil te houden. Dit kan het beste met aspirine(ascal)in combinatie met dipyramidol. Ook het middel plavix is goed, maar moeilijk vergoed te krijgenbij de zorgverzekeraar.

 

PoŽzie.

 

Ed. Hoornik, de elf provinciŽn: Groningen

 

Mijn lichaam is van klei en zand en veen

Diepe kanalen trekken door mij heen.

Een waddenrijk ligt voor mijn kust te blinken

Zeevogels zien het rijzen en verzinken.

 

Tot de volgende brief!

Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

 

Medewerkers: H. van der Laan enE. Alting,†† assistentes.

††††††††††††††††††††††† J. Brouwersen I.J. de Vries, huisartsen,A.Wassiee, huisarts i.o.

H. Visserman, administrateur.

 

PatiŽnten nieuwsbrief november 2006†††

In deze nieuwsbrief natuurlijk bericht over de griepvaccinaties, nu al snel in aantocht. Verder vertel ik u wat over het gebruik van de videocamera tijdens het spreekuur: (ďwaar is dat nu goed voor?!Ē) . Administratief nieuws komt ook aan de orde. En:wat te doen wanneer je van pijnstillers juist meer hoofdpijn krijgt in plaats van minder?

 

Bereikbaarheid

Intussen zullen de meeste patiŽnten gewend zijn aan de verandering van bereikbaarheid. Even ter herinnering: Ďsmorgens belt u voor het maken van afspraken, visites, vragen e.d. ís Middags zijn we bereikbaar via het spoednummer voor dringende zaken.

 

van 9 tot en met 19 november is dokter de Vries afwezig in verband met nascholing.

De praktijk is gewoon geopend: de dokters Brouwers en Wassiee zijn aanwezig.

 

De griepvaccinaties worden gegeven op maandag 6 en dinsdag 7 november. Indien u geen uitnodiging hebt gehad en denkt wel in aanmerking te komen, neemt u dan even contact op met de assistente. Ook is het mogelijk op eigen verzoek gevaccineerd te worden.

 

Camera

Omdat onze arts assistent (derde jaars huisarts in opleiding)er veel van kan leren, zullen haar spreekuren op gezette tijden worden opgenomen op een videocamera. Dit zal aangekondigd worden in de wachtkamer. Indien u het erg vervelend vindt zetten we hem uit. De filmpjes worden alleen door de dokters bekeken en zullen later gewist worden.

 

Introductie arts assistent

Ik ben Adiba Wassiee 3e jaar huisarts in opleiding. Ik kom oorspronkelijk uit Afghanistan waar ik een deel van mijn studie geneeskunde heb gedaan. In Nederland heb ik mijn studie afgemaakt en na twee en half jaar werkervaring ben ik in september 2004 begonnen met de opleiding ďHuisartsgeneeskundeĒ. De belangrijke positie van de huisarts in de zorg, het persoonlijke contact met de patiŽnten gedurende een langere periode, aanpak en behandeling van een grote variatie aan klachten en problemen waarmee mensen zich presenteren maakt het beroep huisarts voor mij aantrekkelijk, en het is de reden geweest om voor dit vak te kiezen.

In de komende tijd zult u mij regelmatig in de praktijk tegenkomen.

Met vriendelijke groet,Adiba Wassiee

 

 

 

Administratief nieuws

Hoewel we het hele jaar al bezig zijn met het bijwerken van gegevens, worden we nog steeds geconfronteerd met fouten in de administratie. Zo zijn er bijvoorbeeld nog een 80tal patiŽnten bij ons ingeschreven terwijl een andere huisarts het inschrijftarief betaald krijgt. Wij vragen u nog maar eens MET KLEM om ALLE veranderingen direct aan ons door te geven. Dat geldt voor verandering van adres en verzekering. Uw verzekering stelt ons hiervan namelijk NIET op de hoogte en als er iets niet klopt, worden onze declaraties afgewezen!

Wist u datÖ..

-         In plaats van de veel gebruikte pil microgynon 30, een lichter alternatief is? Indien regelmatig ingenomen is microgynon 20 even veilig. U kunt hier op overgaan!

-         Er tegenwoordig een nursepractitioner werkzaam is op de dokterspost? Deze verpleegkundige neemt bepaalde taken van de dokter over, zoals hechten. Of dit een goede ontwikkeling is valt nog af te wachten.

-         Het inbakeren van babyís in het nieuws is?Het helpt huilbabyís rustiger te maken.

-         Borstkanker bij 1 op 9 vrouwen ergens in haar leven zal optreden? Dat betekent dat 12.000 vrouwen per jaar in Nederland dit krijgen! De meesten van hen zijn dan boven de 50.Vroege ontdekkingis uiteraard van het grootste belang. Het Koningin Wilhelmina Fonds besteedthier de laatste tijd aandacht aan.

-         Men begonnen is jonge nog niet seksueel actieve meisjes in te enten tegen baarmoederhalskanker? Baarmoederhalskanker wordt veroorzaakt door een virus en kan daardoor met inenten (je krijgt dan antistoffen) voorkomen worden. Zonder seks, nooit baarmoederhalskanker, trouwens.

-         Er een nieuw vaccin ontwikkeld is tegen hooikoorts? Dit vaccin onderdrukt het immuunsysteem. Helaas werkt het alleen nog maar op een heel bepaald in Amerika veel voorkomende plant. In Nederland hebben we er dus niks aan.

-         Het blijkt dat door alcohol aangetaste levers zich kunnen herstellen onder invloed van salicylzuur (aspirine)? Dit is bij muizen onderzocht.

Hoofdpijn van pijnstillers

En nu het volgende; iets waar ik regelmatig tegenaan loop. Het gebruik van dagelijks kleine tot grotere hoeveelheden pijnstillers. U heeft bijna dagelijks hoofdpijn en :

-         u slikt op meer dan 4 dagen in de week pijnstillers(paracetamol, ibuprofen, diclofenac)

-         ofu drinkt meer dan 5 koppen koffie/thee/cola per dag.

dan is de enige manier om van de hoofdpijn af te komen alles te laten staan!

Wat dan? Dan hebt u een aantal dagen hoofdpijn. (ontwenning)Drink dan heel veel bronwater, en zorg dat de darmen leeg zijn, zo nodig met laxeermiddelen. Dat helpt ook tegen hoofdpijn.

Bovenstaande geldt niet alleen voor hoofdpijn maar ook voor rugpijn en andere chronische pijnenwaarbij u lange tijd pijnstillers slikt.

Ook dan is stoppen de enige oplossing! Vraagt u eventueel hulp van uw huisarts om samen uit te zoeken wat voor u de meest geschikte oplossing is om er van af te komen.

 

Een gedicht!

ďHormoontherapieĒ,van Antjie Krog

Hormonen of geenhormonen dat is de hamvraag,voor vrouwen althans.

(om te hormoon of nie, te hormoon nie is die geweldige vraag- net vir vroue)

Oftewel: wil je jonger lijken, kanker krijgen en Alzheimer, of wil je oud lijken en te lang leven?

Als ik mijn moeder over de menopauze ondervraag kijkt ze me aan of ik het woord internet laat vallen.ďHebt u ooit opvliegers gehad?Ē

ďMín kind, als ik zweette dan dacht ik dat het door het werk kwam en ging ik zwemmen of gewoon onder de doucheĒ

Tot de volgende brief!