Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

Medewerkers:  H. van der Laan en  E. Alting,   assistentes.

                        J. Brouwers  en I.J. de Vries, huisartsen,  A.Wassiee, huisarts i.o. 

    H. Visserman, administrateur.

 


Patiënten nieuwsbrief december 06 - januari 07   

 

In deze nieuwsbrief zal ik u het verschil uitleggen tussen botontkalking (osteoporose) en slijtage(artrose).  Daarnaast een klein verslag, met op de website enkele foto's, van onze nascholingsreis naar Suriname in november. En: eind januari zal dokter Brouwers voor het laatst in de praktijk zijn.

Personeel

Voor diegenen die regelmatig bij dokter Brouwers (de “jonge blonde dokter”)  op het spreekuur komen zal het misschien bekend zijn dat zij binnenkort een eigen praktijk gaat starten. Hoewel we van te voren wisten dat zij van plan was zich te gaan vestigen, is het toch jammer dat zij vertrekt! Voor haar in de plaats zal een nieuwe collega komen, ook die zal zich dan weer aan u voorstellen in een volgende nieuwsbrief. Voorlopig worden de spreekuren echter na het vertrek van collega Brouwers weer verricht door dokter de Vries en dokter Wassiee, huisarts in opleiding. 

Verzekering

Omdat  de verwachting is dat ook per 1 januari 2007 weer veel mensen zullen overstappen naar een nieuwe zorgverzekering, vragen wij u bij verandering dit direct aan ons door te geven! Wij worden hier niet over geïnformeerd door uw zorgverzekering!

 

Suriname

In de toeristenfolder die ik uit de touristoffice vlak bij fort Zeelandia meenam, wordt Suriname aangeprezen als your paradise for nature and adventure. Inderdaad, maar ik zou het korter willen zeggen: het paradijs! Vooral de binnenlanden, waar we een aantal dagen in Jaw Jaw verbleven, voldoen aan die beschrijving.  Half november waren wij (een groep Nederlandse en Surinaamse huisartsen met partners) 10 dagen in Suriname, deels voor nascholing, deels voor een korte vakantie. Wij zagen kinderen die voor ze naar school gaan een bad nemen in de rivier.  We roken de geur van open vuurtjes waarop de hele dag gekookt wordt. We zagen de wonderschone opkomende zon  boven een heiige Surinamerivier  en het plots donker worden om half zes ‘s avonds. We hoorden het gekwetter van de vogels in de vroege ochtend als hele dorp nog ligt te slapen. We ervoeren de echte stilte  en zuivere donkerte, zoals je die in Nederland nergens meer hebt.  In JawJaw hadden we het geluk kennis te maken met een Sjamaan, of natuurgenezer. Deze 70 jarige man in zijn schamele onderkomen was zeg maar de huisarts van de bewoners, een echte eerste lijns genezer. Hij weet heel goed wat hij niet en wel kan genezen. (de “doktersziekten” laat hij aan echte dokters over).  Wat hij wel kan genezen zijn vooral ruzies, angsten, afgunst. Heel bijzonder, als je realiseert dat in onze geneeskunde dit zaken zijn die als niet-medisch worden afgedaan; terwijl ze zo een wezenlijk onderdeel zijn van ons bestaan. Zo is in de ogen van de inlanders, het ergste wat je kan overkomen, de afgunst. Die wordt het boze oog genoemd. Als je behept bent met dit boze oog, kun je ziektes en ongemakken  krijgen. Vooral baby’s die bewonderd worden in de wieg, zijn hier gevoelig voor. De Sjamaan behandelt zijn patiënten met overgietingen met aftreksels van geneeskrachtige bladeren en kruiden uit het bos. En praten, neem ik aan!  Een mooie aanvulling op de medische zorg die wordt gegeven in het kleine kliniekje die het dorp rijk is.

 

 

ARTROSE (slijtage) OF OSTEOPOROSE (botontkalking)?

De laatste weken werd ik diverse keren geconfronteerd met een vraag van een vrouwelijke patiënt aangaande bovenstaande kwalen. Zo vroeg iemand of ze ook kalk moest slikken voor haar artrose. Het antwoord is: nee! Calcium (kalk) in combinatie met vitamine D is alleen zinvol bij osteoporose=botontkalking.

Voor artrose kan soms fysiotherapie zinvol zijn, maar meestal zul je het moeten doen met pijnstillers. (die in lage dosering al afdoende kunnen helpen) of het middel glucosamine, wat bij veel patienten goed helpt.  Daarnaast is het een kwaal die , althans voor het betreffende gewricht vaak na geruime tijd (een jaar) tot stilstand komt. Het beloop is nogal wisselend. Artrose kun je krijgen in de heupen (daardoor is soms een nieuwe heup nodig), vingers (verste kootjes, pijnlijke zwellingen en misvormingen) en in de schouders. Osteoporose betekent: broze botten. Ook dat kan optreden in de heupen, en de polsen, waardoor het bot door een gering letsel al kan breken. Het is dus van belang te weten of je een verhoogd risico loopt op botontkalking!  De volgende factoren spelen mee in een verhoogd risico:

1e. laag lichaamsgewicht 

2e. vroege overgang

3e. eerdere breuk van bv. de pols of een wervel

4e. botontkalking in de familie 

5e. weinig lichaamsbeweging

6e. bepaalde medicijnen zoals prednisolon (langdurig gebruik)

Naarmate men ouder wordt, worden de botten poreuzer. Dat hoort zo! Indien men echter ingezakte wervels krijgt (de man of vrouw in kwestie gaat krom lopen en wordt korter) dan zou het wel eens te veel kunnen zijn voor de leeftijd. U kunt vragen aan uw huisarts of er reden is voor een botdichtheidsmeting.

Zoals gezegd is een vroege menopauze een boosdoener in het ontstaan van botontkalking. De vrouw krijgt onbalans in de hormonen (oestrogeen). Behandeling van botontkalking gebeurt met calcium en vitamine D of fosamax, beide middelen worden in de botten ingebouwd waardoor ze sterker worden. Artrose is slijtage van het kraakbeen van een gewricht, vandaar dat zich dat uit in knobbeltjes naast de gewrichten van bijvoorbeeld de vingers. Artrose is een koude aandoeningen het is dus goed bij artrose om het gewricht warm te houden. Bij artritis (wat veel minder vaak voorkomt) is er sprake van ontsteking aan een gewricht: het is dan warm, dik en pijnlijk. Dan is afkoeling aan de orde!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                               Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

Medewerkers: H. van der Laan en  E. Alting,   assistentes.

                         I.J. de Vries, huisarts,  A.Wassiee, huisarts i.o. 

H. Visserman, administrateur.

 

Patiënten nieuwsbrief februari 2007 

In deze nieuwsbrief de rubriek ‘wist u dat…”  waarin onder andere het nieuwe anti-roken middel .  Verder leest u over onze komende vakantie, het vertrek van dokter Brouwers, bericht van de doktersdienst, de ouder-kind zorgtelefoonlijn, de WMO en onze nieuwe praktijkfolder.

 

Personeel

Afgelopen week hebben we afscheid genomen van dokter Brouwers, die na haar zwangerschapsverlof naar Friesland gaat verhuizen om daar samen met haar echtgenoot een (dorps)praktijk te starten. We wensen haar veel geluk daarbij! Voorlopig zal dokter de Vries, samen met dokter Wassiee, huisarts in opleiding, zelf de spreekuren verrichten. Van 12 februari tot en met 23 februari zal dokter Wassiee zelfstandig in de praktijk werken, ze is inmiddels bijna klaar met haar specialisatie tot huisarts.

 

 

Voorjaarsvakantie

Van 26 februari tot en met 4 maart is de praktijk gesloten.

Spoedwaarneming gebeurt door dokter van der Woude en dokter van Willigen.

U hoort via het praktijknummer waar u bij spoed heen moet bellen.

Herhaalmedicatie bij apotheek Selwerd kunt u gedurende deze week direct bij de apotheek bestellen.

 

 

Wist u dat…

- u bij vragen over uw kind binnen en buiten kantoortijden de ouder-kind zorglijn kunt bellen? Als uw kind koorts heeft of veel huilt, u twijfels heeft over de (borst)voeding enz. belt u: 0900- 8615. Een ervaren thuiszorgmedewerker zal u te woord staan en adviezen geven voor uw kind.

- onze praktijk bijzonder veel (te veel!) gebruik maakt van de doktersdienst?… In deze brief verzoek ik u tweemaal na te denken of het nodig is de doktersdienst te bellen. De vraag die u dient te stellen is altijd: KAN HET TOT MORGEN WACHTEN??  Zo ja, dan belt u de volgende dag naar de eigen praktijk, of zo nodig naar een  waarnemer. Een telefonisch consult bij de doktersdienst kost 25 euro, een consult 60 euro. Bij de eigen huisarts of diens vervanger  4,50 en 9 euro.

- de eerste cannabisapotheek in Groningen is gevestigd?Hier kan men op medische indicatie en goedkoper dan anders, weed verkrijgen. Deze is bedoeld als pijnbestrijding bij kankerpatienten.

            - er een nieuw anti-roken middel op de markt komt binnenkort? Het heet Champix en                              

zou veel effectiever zijn dan nicotinepleisters of bv.  Zyban.

-         er per 1 januari een nieuwe wet is gekomen: de WMO (Wet Maatschappelijke    Ondersteuning) De gemeente voert deze wet uit en krijgt hier een hoeveelheid geld voor van het rijk. De uitvoering van de wet is nog niet helemaal duidelijk maar gaat in elk geval over welzijn ,  wonen en zorg ( bijvoorbleed thuiszorg).  Speerpunt is dat iedereen zo zelfstandig mogelijk moet kunnen leven. U kunt vanaf nu bij de gemeente aankloppen als u hulp nodig hebt of als u  denkt een goed plan te hebben als vrijwilliger of mantelzorger (bv. aanvraag persoonsgebonden budget).

 

 

En weet u dat uw huisarts op zeer veel vragen over uw gezondheid antwoord heeft in de vorm van een NHG nieuwsbrief? Deze nieuwsbrieven geven veel uitgebreidere informatie  dan de in de gang aanwezige folders en bestaan over veel meer onderwerpen.

Een paar voorbeelden: wat is gezonde voeding bij hart en vaatziekten, hoge bloeddruk, bij maagklachten, bij diabetes mellitus,  of  bij een verhoogd cholesterol?  Wat te doen bij verschillende  kinderziektes, geslachtsziekte, urineweginfectie ? Wat zijn de adviezen als ik naar het buitenland ga?  Enzovoorts enzovoorts. Vraag de dokter hier naar en zij kan de brief voor u uitprinten om mee naar huis te nemen! Ook via onze website (Medische Informatie) kunt u de NHG nieuwsbrieven downloaden.

 

We hebben een nieuwe, knalgele praktijkfolder.

U kunt er op de praktijk een meenemen en de oude weggooien.

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRIEK VAN DE ADMINISTRATEUR

 

We gaan het tweede jaar in met de nieuwe zorgverzekeringswet. Gelukkig is er nu niet zoveel onduidelijkheid als aan het begin van 2006. Toch zijn er weer een aantal patiënten geweest die van zorgverzekeraar zijn veranderd. Ik kan ze geen ongelijk geven.

 

De kosten van de zorgverzekering drukken immers zwaar op het huishoudbudget en een besparing van 10 Euro per maand levert in ieder geval 120 Euro per persoon op jaarbasis op. Als het gezin uit meerdere personen bestaat zal dat bedrag met het aantal personen vermenigvuldigd kunnen worden. Tel uit je winst!

Verandering van zorgverzekeraar is dus verstandig als het in de portemonnaie scheelt en de zorg die u ervoor krijgt, zal niet veranderen. Dus voor het kiezen van een andere verzekeraar kun je alleen maar begrip hebben. Maar vergeet u dan vooral niet dit even aan onze praktijk te melden. Hoewel het declareren van onze kant vlekkeloos verloopt, geeft het alleen maar administratieve romslomp als declaraties afgewezen worden. Want, dat zult u begrijpen, zorgverzekeraars zijn niet geneigd de kosten te vergoeden van patiënten die niet (meer) bij hen verzekerd zijn.

Dus een vriendelijk verzoek: ALS U MET INGANG VAN 2007 EEN NIEUWE ZORGVERZEKERAAR HEBT, LAAT ONS DAT EVEN WETEN. WIJ KUNNEN DAN UW GEGEVENS BIJWERKEN.

 

Tot slot een gedicht van J. Slauerhoff met de titel “Het oude kerkje.”

 

De vroege voorjaarsdag ligt stil en koud,

De egale hemel nog te bleek voor regen,

En langs de vale mensensenloze wegen,

Wordt het hart zonder pijn en tijdloos oud.

 

Een glanzend water aan de kim, daarvoor

een bomenrij en een versomberd weiland,

En op een kleine heuvel als een eiland,

’t Verlaten kerkje in de eenzaamheid te loor.

 

Hiertoe had dan het leven mij gevoerd,

Na zware dagen ommekomen,

Verteerd van daden, ondermijnd van dromen,

Dit land te aanschouwen, nauwelijks meer ontroerd.

 

 

Tot de volgende brief!!

Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

 

Medewerkers: H. van der Laan en  E. Alting, assistentes.

                        T. van Tuijl en I.J. de Vries, huisartsen,  

H. Visserman, administrateur.

 

Patiënten nieuwsbrief april/mei  2007 

 

Onlangs kreeg ik een aantal patiënten op het spreekuur die mij naar aanleiding van het t.v. programma radar meldden dat zij gingen stoppen met het slikken van hun cholesterolverlagers. En wat ik daar van vond! Ik zal in deze brief proberen uit te leggen wat ik daar van vind!

Die mening geldt ook voor alle andere preventieve maatregelen (dus iemand is niet ziek, maar je wilt dat voorkomen) ;  zoals het maken van een scan om zo maar eens te kijken hoe het van binnen er uit ziet! Verschillende voorbeelden zal ik u hiervan geven.

 

Personeel

 

1e. Het zal u mogelijk opgevallen zijn dat arts-assistent mevrouw Wassiee niet meer op onze site staat: dat betekent inderdaad dat zij, na haar zelfstandige periode haar opleiding bij ons heeft afgesloten.

2e. mevrouw Jon Brouwers heeft onlangs een baby gekregen, een gezonde jongen die de naam Onno heeft gekregen. Na haar zwangerschapsverlof verhuist zij met haar gezin naar Friesland.

3e. Haar opvolgster is mevrouw van Tuijl, die zich  aan u zal voorstellen in een volgende nieuwsbrief. Mevrouw van Tuijl werkt elke vrijdag in de praktijk, en soms ook op andere dagen.

 

 

APK keuring van uw lichaam?

 

De laatste tijd zijn er nogal wat mogelijkheden om u te testen op van alles en nog wat: testen om thuis te doen, testen bij de apotheek en drogist, en via uw huisarts. Uw bloedsuiker, uw cholesterol,  eiwit in uw urine.  Ook is de totalbody scan, bij iemand zonder klachten, te koop. Bedrijven bieden dit hun werknemers aan. Dat lijkt heel aardig: “ik heb nergens last van en mijn baas betaalt die scan!” Goede baas, zou je zeggen. Maar hebt u aan de keerzijde gedacht hiervan? Uw lichaam wordt bemeten en bekeken en stel je voor dat een bepaald buisje een net ietsje andere diameter heeft dan gemiddeld? U hebt geen klachten en voelt zich dan ineens ziek!  Terwijl de kans zeer groot is dat dit geen enkele betekenis heeft. U maakt zich zorgen, en denkt misschien wel: dit moet maar ieder jaar, want stel je voor dat het toch niet goed wordt! Niet alleen wordt de gezondheidszorg op (nog hogere) kosten gejaagd, maar ook is het  de vraag of het goed is voor u.

Beter is het om eventuele testen bij uw huisarts te doen: die kent namelijk uw persoonlijke situatie en kan u vertellen of een bepaalde test voor U zinvol is. Als u toch besluit een checkup elders te doen is mijn advies de uitslag met uw huisarts te bespreken.

Twee voorbeelden van reeds bestaande preventieve  onderzoeken zijn op baarmoederhalskanker (tussen 30 en 60 jaar) en borstkanker (tussen 50 en 75 jaar) : de zogenaamde bevolkingsonderzoeken. Wat momenteel in discussie is, is of er een bevolkingsonderzoek moet komen op prostaatkanker. Deze bevolkingsonderzoeken vinden plaats in bepaalde risicovolle leeftijdsgroepen en zijn zeker zinvol om aan mee te doen! In bepaalde families komen ziekten voor zoals darmkanker of eierstokkanker voor, ook dan is screenen noodzakelijk. Bij borstkanker op jonge leeftijd (< 40) kan het ook noodzakelijk zijn de familie te screenen. U kunt altijd met uw huisarts overleggen bij twijfel.

 

 

 

 

Vrijwilligers en deelnemers gevraagd

 

voor het project “samen verder” van het Noorderpoort college.

Vanaf 29 maart komt er elke donderdagochtend van 9.00 – 11.00 uur een groep vrouwen bij elkaar in de bibliotheek van de Vensterschool in de Eikenlaan. Er is kinderopvang en gratis koffie en thee!

Voor wie:   vrouwen van alle culturen uit Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk

Wat te doen: deze vrouwen worden in kleine groepjes  begeleid naar aanleiding van verschillende thema’s zoals wonen, gezondheidszorg, scholen, en maken uitstapjes. Met elkaar besluit je waar je het over wilt hebben.

Wie begeleiden het project: een docent van het Noorderpoortcollege en enkele Nederlandse en allochtone vrijwilligers die allen goed Nederlands spreken.

Met als doel: het  oefenen in het spreken van Nederlands, je thuis voelen inde wijk.

 

Als je graag eens wilt kijken, kom dan donderdagochtend naar de Vensterschool.

Wil je vrijwilliger worden neem dan contact op met Margo Perreijn tel 5422581.

U kunt ook de dokter vragen om informatie.

 

 

Wist u dat…

-         U heel goed uitrust met de zogenaamde powernap? Dat is een dutje van ongeveer 15 minuten wat u op elk moment van de dag kunt doen. Er zijn bedrijven in de V.S. die hun werknemers tussen de middag laten powernappen: de productie schijnt omhoog gegaan te zijn!

-         Uw drinkwater weliswaar gezuiverd is van allerlei stoffen maar dat de hoeveelheid geneesmiddelen ontzettend hoog is? Die kunnen er niet uit gezuiverd worden. We krijgen dus allerlei medicamenten met het drinkwater naar binnen….

-         Behalve eerder in deze brief genoemde preventieve checkups het tegenwoordig mogelijk is preconceptioneel, dus voor de bevruchting, advies te krijgen? Bij bepaalde erfelijke ziektes in de familie is dit aan te bevelen.

-         Je op moet passen met lang achter de computer zitten: niet alleen kan je er RSI van krijgen maar ook het risico op trombose is verhoogd.

-         Indien u bijdragen wilt leveren aan deze brief, u dat kenbaar kunt maken aan de assistente?

 

 

                                                  Zondagmorgen                        van  Ida Gerhardt

Het licht begint te wandelen door het huis

en raakt de dingen aan. Wij eten

ons vroege brood gedoopt in zon.

Je hebt het witte kleed gespreid

en grassen in een glas gezet.

Dit is de dag waarop de arbeid rust.

De handpalm is geopend naar het licht.  

 


Tot de volgende brief!

 

 

Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

Medewerkers: H. van der Laan en  E. Alting, assistentes.

                        T. van Tuijl en I.J. de Vries, huisartsen,  

H. Visserman, praktijkmanager.

 

Patiënten nieuwsbrief juni/juli 2007 

 

“Gewoon doen!”  Elke dag een half uur (of meer!)  stevig doorwandelen (of fietsen!) is niet alleen goed tegen het ontstaan van Alzheimer en depressie, maar ook tegen vetzucht en alle gevolgen vandien! Daarenboven ziet u om u heen hoe mooi de natuur is en geniet u van onze  weidse Hollandse landschappen en luchten, met nu de zoete geur van vlier en weeïg zoete geur van fluitenkruid en dan weer de krachtige vogelgeluiden.. ..

In deze nieuwsbrief treft u tevens onze vakantiedata, een introductie van dokter van Tuijl, de laatste ontwikkelingen op het gebied van de zelftests (als vervolg op de brief van april),  de vogelgriep en dus meer over (het voorkomen van) overgewicht.

 

 

De praktijk is wegens zomervakantie gesloten van 9 t/m 27 juli 2007

De praktijk wordt dan voor spoed waargenomen door

dr. van der Woude en dr. van Willigen

via 5730483 hoort u waar u heen moet bellen

wilt u op tijd uw herhaalmedicatie bestellen!

(herhaalmedicatie bij apotheek Selwerd kan tijdens onze vakantie rechtstreeks bij de apotheek besteld worden)

 

Kennismaking met mevrouw van Tuijl, huisarts

Dag beste patiënten van deze praktijk,  hierbij wil ik mijzelf aan jullie voorstellen als de nieuwe collega van dokter Inez de Vries.  Ik zal vanaf juni op de donderdag en vrijdag in de praktijk aanwezig zal zijn.   Mijn naam is Thea van Tuijl en ik ben woonachtig in Groningen. Ik ben sinds 1999 werkzaam als huisarts. Het huisartsenvak oefen ik met plezier uit en vind ik voor mezelf  boeiend en uitdagend. Het mooie aan het vak vind ik het werken met mensen van groot tot klein en van allerlei soorten en maten. Gezondheid omvat voor mij veel meer dan alleen lichamelijke gezondheid. Voor mij heeft het te maken met het zoeken, vinden en proberen te behouden van een balans in welzijn op lichamelijk, geestelijk, emotioneel en energetisch vlak. Daarbij heb ik als huisarts heel vaak niet DE oplossing maar kan ik met mijn kennis en ervaring wel de ondersteuning bieden en de richting aangeven die nodig is om die balans te vinden. Daarbij vind ik een basis van eerlijkheid en vertrouwen belangrijk in het contact tussen mijzelf en de patiënt.                                                                                                            

Door onder andere NLP-opleidingen en cursussen ELW heb ik mijn kennis voor het voorgaande uitgebreid.                                                                                                                               

Ik heb twee fantastische kinderen, een dochter van 9 maanden en een zoon van bijna 6 jaar. Het elke dag meemaken van de kinderen en hun belevingswereld is al een leerschool op zich!                             Wellicht zullen wij elkaar ontmoeten.

Zelftests

In de vorige nieuwsbrief gaf ik  u het advies om niet om eigen houtje zelftests te gaan doen en in elk geval de uitslag met uw huisarts te bespreken. Nu is er onlangs  hetzelfde advies gekomen van de landelijke huisartsvereniging! Uw huisarts is namelijk de enig die een volledig beeld heeft van uw persoonlijke situatie en eventuele risicofactoren. De LHV wil nog een stapje verder gaan: ze gaan in overleg met de vereniging voor zorgverzekeraars om de “medische keuring” in het zorgverzekeringspakket te krijgen! Ik hou u op de hoogte.

 

 

Overgewicht

Het totale aantal kinderen met overgewicht is de laatste twintig jaar verdubbeld en de verwachting is dat dit nog toeneemt. Een belangrijke reden is dat kinderen steeds meer achter de t.v. en de computer zitten en te weinig sporten.

De laatste tijd in het nieuws veel over overgewicht, kinderen worden steeds dikker en bewindslieden proberen hier een speerpunt van te maken. Zelfs bekende voetballers worden ingezet om kinderen gezond te laten eten; dit zou de enige oplossing zijn voor dit probleem! Maar is dit een zo hardnekkig probleem dat het niet bij de bron aan te pakken valt? Er staan bijvoorbeeld nog steeds snoepautomaten op de middelbare scholen in de kantines.

Nog verder aan de basis ligt het probleem dat ouders het overgewicht van hun baby’s en peuters niet zien. Steeds meer heel jonge kinderen hebben overgewicht: bijna 15 procent van de 4 jarigen in ons land is te dik. Binnen ons eigen UMCG op de afdeling kindergeneeskunde wordt een groot onderzoek verricht hiernaar. De kilo’s die er op jonge leeftijd te veel aan zitten gaan er namelijk heel moeilijk later weer af!  Naar de uitkomsten van dit onderzoek zijn 2 zogenaamde interventieprogramma’s opgesteld: een voor baby’s en 1 voor peuters met overgewicht. Ouders worden gecoacht om de kinderen beter te leren eten en de weerstanden, zoals vaste gewoontes,  daartegen te overwinnen.

U kunt op www. GR.nl (site van de gezondheidsraad) de richtlijnen voor goede voeding vinden. Dit is een tamelijk uitgebreid verhaal dus hier in het kort ook een samenvatting:

 

 

Wist u dat…

-         (Vervolgverhaal pandemie): Dat u de vogelgriep (hoesten, spierpijn, verkouden) kunt krijgen door nauw contact  met ziek pluimvee? Het is dan zaak om zo snel mogelijk uw huisarts of GGD arts te waarschuwen: er kan sprake zijn van besmetting met een nieuwe variant vogelgriepvirus. Dit moet dan onderzocht worden om verdere verspreiding te voorkomen. Er zijn veranderingen gaande in dit virus (virussen zijn echte aanpassers), en het is nog onzeker hoe het zich in de toekomst zal verspreiden.

-         (Babytalk): Het geven van borstvoeding een positieve invloed heeft op de smaakontwikkeling van de baby? Via de moedermelk krijgt de baby veel smaken binnen en zal later meer dingen lusten. Ook is vers eten klaarmaken is  veel gezonder dan uit een potje!

 


Al onze patiënten een gezonde en warme zomervakantie gewenst. Tot de volgende brief!

 

Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

Medewerkers: H. van der Laan en  E. Alting, assistentes.

                        I.J. de Vries en  T. van Tuijl, huisartsen,   

H. Visserman, praktijkmanager.

 


Patiënten nieuwsbrief september 2007 

 

Veel kunt u lezen over de vergrijzing; in kranten, op het nieuws:  kan de AOW voor de babyboomers straks nog wel uitgekeerd worden? En hoe zit het met de kosten van de gezondheidszorg?  Mensen worden  ouder en met het ouder worden treden steeds meer gezondheidsproblemen op.

Eén van die problemen is het vallen, waardoor men bijvoorbeeld de heup breekt. Een behoorlijk risico op hoge leeftijd: die breuk kan leiden tot een langdurig revalidatieproces of zelfs tot een vroegtijdige dood. Sommige ouderen geven het  gewoon op en de revalidatie lukt niet meer.

Een groot risico voor het ontstaan van een breuk na een geringe valpartij, is botontkalking, ook wel genoemd osteoporose.

In deze brief zal ik hier op ingaan, en op de mogelijkheid u binnenkort hierop te laten onderzoeken, “screenen”  via onze praktijk. 

 

Personeel

De komende maanden zult u kennis kunnen maken met doktersassistente in opleiding Iris.

Zij is in haar derde jaar van de opleiding aan de Noorderpoort, en heeft al op verschillende afdelingen in ziekenhuizen ervaring op kunnen doen. Zij zal als derde assistente functioneren, onder begeleiding van onze eigen assistentes. Indien u bezwaar hebt tegen haar aanwezigheid bij een afspraak voor uzelf,  dan kunt u dat kenbaar maken.

 

Dexa bus

Op 17 oktober en 7 november aanstaande staat de Dexabus bij ons voor de deur: dit is een bus waarin aanwezig apparatuur om de botdichtheid te meten. Indien u aan bepaalde risicofactoren voldoet, krijgt u als het goed is van ons een uitnodiging om aan dit preventieve onderzoek mee te doen. De bevindingen worden door een internist beoordeeld.

Het kan zijn dat deze u adviseert om medicijnen te gaan gebruiken zoals vitamine D en calcium. Ook kan u een advies krijgen ten aanzien van leefstijl (meer bewegen!) en voeding met meer calcium als uw voeding niet lijkt te voldoen aan de minimale eisen.

Om u een idee te geven: risicofactoren zijn bijvoorbeeld: fractuur van heup of pols, vroege menopauze, laag gewicht, het veelvuldig gebruik van prednisolon. Wij hebben zo veel mogelijk patiënten geselecteerd die in deze categorieën vallen, maar het kan zijn dat we u gemist hebben! Als u geen uitnodiging heeft ontvangen en denkt toch in aanmerking te moeten komen, wilt u dat dan even overleggen met de assistente of de dokter?

 

Literatuur en betrouwbare websites

“Het monster van mamma” door Marleen Mutsaers, over haar borstkanker, voor kinderen vanaf 9 jaar. Uitgegeven in samenwerking met de borstkankervereniging Nederland.

 

www. Diabox.nl,   hier vindt u betrouwbare recente informatie over diabetes. De box is letterlijk een doos waar u e.e.a. in kunt bewaren. U kunt hem via de huisarts of site ontvangen.

 

www.gezondheidsnet.nl. hier kunt u veel antwoorden vinden op uw gezondheidsvragen.

 

 

 

 

Wist u dat…….

 

-         Er in New York een groot onderzoek is gedaan naar de functie van gapen? Het blijkt dat deze oeroude reflex de hersenen doet koelen en er dus voor zorgt dat je bij de les blijft. Goed excuus als je je verveelt bij een saaie lezing of andere bijeenkomst!

-         Er steeds meer vrouwen zijn die uit onvrede hun vagina willen veranderen door de plastisch chirurg? Er is zelfs een naam voor: de designer vagina.  Terwijl iedere vagina uniek is, als een vingerafdruk! Iets om trots op te zijn dus!

-         Er een spiraal is dat helpt tegen overmatig bloedverlies in de overgang: het mirenaspiraal. Uw dokter kan het bij u plaatsen voor deze indicatie, op afspraak.

-         Minister Ab Klink van VWS de tarieven van huisarts weer wil verlagen?   En dat, terwijl de huisarts tegen 7% van de totale zorgkosten ruim 90% van alle gezondheidsproblemen behandelt. Gezondheidsproblemen die ook nog eens steeds complexer worden! Het kan dus zijn dat we de barricades op gaan….

-         Indien u eerder een afspraak hebt gemaakt, en de klacht blijkt de dag van de afspraak verdwenen te zijn, u de afspraak gerust mag afzeggen!

-         15.000 mensen per jaar in Nederland hun heup breken?

-         Er sinds kort een nieuw soort heupprothese mogelijk is, ook wel de sportprothese genoemd? Het is niet zo dat u hiermee kunt gaan sporten, maar deze nieuwe heup  is veel kleiner dan eerst en voor jongere patiënten bedoeld, hij gaat namelijk langer mee!

-         U vallen kunt voorkomen door gebruik te maken van een stok of rollator? (een van de betere uitvindingen van de laatste 20 jaar!) Gewoon gebruiken dus!

-         Het Martiniziekenhuis garantie geeft  op operaties van een nieuwe knie of heup? Dit geldt als u bij Menzis verzekerd bent. Orthopedisch chirurg R.Brouwer is er van overtuigd dat in zijn ziekenhuis de ingrepen zo goed en schoon uitgevoerd worden dat wondinfecties niet optreden en de nieuwe protheses heel lang mee gaan.

 

 

 

Tot slot

 

Enkele stukjes uit een gedicht dat ik kreeg van patiënte mevrouw Jager, geschreven door haar dochter Eilderdina Van der Meer, die het leven omschrijft als een treinreis:

 

Het leven is als een treinreis…

Mensen stappen op en mensen stappen af.

Er zijn haltes met een gelukkig weerzien en haltes met een droevig afscheid.

Als we geboren worden stappen we op de trein, en ontmoeten we onze ouders, en denken dat ze de hele reis bij ons blijven; de realiteit is echter anders..

De reis is vol dromen en verassingen, vol van ontmoeten en afscheid nemen, meevallers en ontgoochelingen

Bedenk wel: er is geen terugreis!

DUS: laat ons de reis zo aangenaam mogelijk maken, we reizen ten slotte maar 1 keer.

EN: laat ons er voor zorgen dat we mooie herinneringen achterlaten op het moment dat we uitstappen.

Aan allen die in mijn trein zitten wens ik: een hele mooie reis, geniet ervan!

 

 

 

 

Dank je voor deze wijze les Eilderdina!                                                    Tot de volgende brief!

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

Medewerkers: H. van der Laan en  E. Alting, assistentes.

                        I.J. de Vries en  T. van Tuijl, huisartsen,  

H. Visserman, praktijkmanager.

 

Patiënten nieuwsbrief oktober 2007 

 

 

 

Openingstijden

Vanaf heden, 1 oktober,  zal de praktijk op werkdagen vanaf  8.00 u geopend zijn.

Om 17.00 u. sluiten we onze deur.

De middagpauze blijft tussen 12.00 en 13.00 u.

U kunt vanaf 8.00 u. bellen naar de praktijk.

 

 

Dexa bus

Op 3 oktober en 7 november aanstaande staat de Dexabus bij ons voor de deur: dit is een bus waarin aanwezig apparatuur om de botdichtheid te meten. Indien u geen uitnodiging hebt gekregen voor deelname aan dit onderzoek en denkt wel in aanmerking te komen, bespreekt u dat even met de assistente! Er is alleen nog ruimte op 7 november. In de patiënten nieuwsbrief van september kunt  u meer hierover lezen.

 

Griepvaccinaties

Dit jaar geven we de griepvaccinaties op dinsdag 30 en woensdag 31 oktober, tussen 13.30 en 16.00 u. U krijgt thuis een persoonlijke uitnodiging. De griepprik wordt vergoed voor patiënten met diabetes, hart, long en nierziekte en voor iedereen van 65 jaar en ouder.

Ook HIV geïnfecteerden en mensen die chemotherapie krijgen of anderszins verminderde afweer hebben, komen in aanmerking voor de griepprik.

Indien u geen uitnodiging ontvangt en toch denkt in aanmerking te komen, belt u ons dan even?

Ook is het mogelijk op eigen wens een prik te ontvangen. Dat kan als er vaccin over is, dus na 31 oktober.  U moet dan wel de kosten van het vaccin en een half consult (voor het inspuiten) betalen.

 

Nota bene : in 2008 wordt de leeftijdsgrens voor een gratis griepprik verlaagd naar 60 jaar.

 

 

Bericht uit de administratie:

 

Zoals u weet, versturen wij uw nota’s nu rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars betalen deze nota’s uit als alle gegevens, die wij in onze database hebben staan, kloppen. Dat zijn bijvoorbeeld adresgegevens zoals straatnaam, huisnummer met eventuele toevoeging en postcode.

 

Soms wijst de zorgverzekeraar de nota’s af, die wij voor u declareren. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren omdat de adresgegevens niet (meer) kloppen, u van zorgverzekeraar bent veranderd of omdat wij een fout hebben gemaakt bij het intypen van geboortedatum of postcode. In de meeste gevallen kunnen wij die fouten herstellen door bij de diverse zorgverzekeraars de juistheid van de gegevens te checken. Wij kunnen bij hen zoeken op verzekeringsnummer, op naam en geboortedatum of op postcode en huisnummer.

 

Zoals gezegd, in de meeste gevallen zijn wij in staat de juiste gegevens te traceren. Maar helaas lukt dat niet altijd. Dan hebben wij een probleem.

 

Hoe lossen wij dit probleem nu op? Als uw gegevens niet blijken te kloppen, verplaatsen wij deze tijdelijk uit de officiële database naar ons schaduwbestand en daar blijven ze staan tot wij in staat zijn de persoonsgegevens te corrigeren. Hoe merkt u dat? Als u dan belt om een afspraak te maken voor bijvoorbeeld een aanvraag van een consult met één van de dokters of voor een herhaalrecept, kunnen de assistentes dat niet in de agenda plaatsen of dagrecepten voor u naar de apotheek sturen: U staat immers niet meer in het officiële standaardbestand/database. De assistentes zullen u dan vragen om persoonlijk met uw gegevens bij mij langs te komen op donderdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur. Zelf kunnen zij u niet terugzetten uit het schaduwbestand.

 

Maar dat is niet alles. Zodra een zorgverzekeraar uw nota’s afwijst en wij de fout niet kunnen traceren, sturen wij een berichtje naar het adres dat bij ons bekend is. Wij vragen u daarin om opnieuw uw verzekeringsgegevens door te geven. Uw verzekeringsgegevens zoals uw inschrijfnummer, BSN en het Uzovi Nummer van de zorgverzekeraar, staan op het plastiek kaartje dat u van uw zorgverzekeraar hebt gekregen.

 

Het ligt natuurlijk het meest voor de hand dat u een verandering doorgeeft, zodra die plaatsvindt.

 

Welke veranderingen willen wij graag op tijd van u weten?

Verandering van adres

Verandering van zorgverzekeraar en

Verandering van huisarts.

 

                                                                                     Heilco Visserman, praktijkmanager

 

 

 

 

 

 

 


Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats- Berkenlaan 131

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

Medewerkers: H. van der Laan en  E. Alting, assistentes.

                        I.J. de Vries huisarts en arts voor natuurgeneeskunde,

T. van Tuijl, huisarts en arts voor NLP,

H. Visserman, praktijkmanager.

 


Patiënten nieuwsbrief november 2007 

 

De zomertijd is afgelopen, en de wintertijd begroet ons met een uurtje extra. Eerlijk gezegd snap ik weinig van de heisa dat er stemmen opgaan om de winter/zomertijd af te schaffen. Vooral jonge kinderen zouden er een verstoring van de biologische klok van krijgen!? Volgens mij is dit een trucje om “nieuws” te vergaren! De kranten moeten vol! Nota bene duurt de officiële biologische klok zo wie zo 25 uur in plaats van 24. Ik neem dit uurtje extra als aanleiding  om u in deze nieuwsbrief wat te vertellen over wat is “de slaap” nu eigenlijk is en wat u er zelf aan kunt doen om deze te verbeteren.

Nog  éénmaal, op 7 november, staat de dexabus voor onze deur. En in de maand november krijgen we een nieuwe telefooncentrale. De griepprikken hebben we als u dit leest, net achter de rug.

Ook vindt u deze maand belangrijk nieuws van de administratie.

 

Dexa bus

Op 7 november aanstaande staat de Dexabus nog éénmaal bij ons voor de deur: dit is een bus waarin aanwezig apparatuur om de botdichtheid te meten. De bevindingen worden door een internist beoordeeld. Leest u hier meer over in de brief van september! Wij hebben zo veel mogelijk patiënten geselecteerd die in de risicogroepen vallen, maar het kan zijn dat we u gemist hebben! Als u geen uitnodiging heeft ontvangen en denkt toch in aanmerking te moeten komen, wilt u dat dan even overleggen met de assistente?

Griepvaccinaties

Als u geen griepprik hebt gehad en denkt toch in aanmerking te komen, neemt u dan even contact op met één van onze assistentes. U kunt ook als u geen indicatie hebt de prik zelf betalen (alleen als er vaccin over is).

 
Nieuwe telefooncentrale

Op dinsdag 29 november a.s.  wordt bij ons een nieuwe telefooncentrale geïnstalleerd. Hiermee  hopen we u beter van dienst te zijn met een betere bereikbaarheid. We krijgen vanaf dan vier binnenkomende lijnen, u zult dus minder vaak een ingesprektoon treffen. . Bij spoed kan u een toets ingeven en wordt u direct geholpen. We houden één nummer over 5730483. Op de dag van installatie (29 november) zijn we uitsluitende voor dringende zaken bereikbaar.

 

 

 

De slaap

“Denken aan de dood kan ik niet slapen en niet slapend denk ik aan de dood”

zijn de eerste regels van het beroemde gedicht Insomnia (oftewel slapeloosheid) van de dichter J.C.Bloem. Zo gek is het nog niet om de slaap met de dood te vergelijken; beiden hebben te maken met loslaten en vertrouwen. Om in slaap te kunnen vallen mag je niet angstig zijn of opgewonden. Dan zal dat loslaten niet lukken. Dan slaap je niet diep genoeg (dit is nodig om uit te rusten) of erg onrustig. Iedereen heeft wel eens een periode dat hij of zij slecht slaapt. Het nemen van een slaappil of een hoeveelheid alcohol is dan een slecht idee. Hierop slaap je minder diep en word je minder uitgerust wakker. Het voorbereidende werk op een goede nachtrust wordt ook wel “slaaphygiëne” genoemd. Beetje vreemde term, maar hygiëne is nauw verwant met gezondheid; een voorwaarde daarvoor als het ware.  Wat moet u zelf doen: een regelmatig dag-nacht ritme hanteren, niet te laat ‘savonds eten, geen spannende dingen doen ‘savonds maar wel een wandeling maken, en zorgen dat het koel is op de slaapkamer. Meestal helpen deze maatregelen voldoende maar als dit alles niet werkt en u bent nog altijd niet uitgerust overdag, is er misschien wat anders aan de hand. Mogelijk hebt u last van ernstig snurken ,slaap apnoe, of angsten. U kunt dan overdag zo maar in slaap vallen. Uit onderzoek is gebleken dat snurken en slaap apnoe vaak erfelijk zijn en niets met overgewicht te maken hebben.  Verliest u ook niet het verschil tussen ochtend en avondmensen uit het oog! Ook dat is biologisch aangetoond. Pubers  zijn bijna altijd avondmensen, en slapen dus graag uit: echt waar, ze kunnen er niks aan doen!

 

 

 

Bericht uit de administratie:

 

Zoals u weet, versturen wij uw nota’s nu rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars betalen deze nota’s uit als alle gegevens, die wij in onze database hebben staan, kloppen. Dat zijn bijvoorbeeld adresgegevens zoals straatnaam, huisnummer met eventuele toevoeging en postcode.

 

Soms wijst de zorgverzekeraar de nota’s af, die wij voor u declareren. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren omdat de adresgegevens niet (meer) kloppen, u van zorgverzekeraar bent veranderd of omdat wij een fout hebben gemaakt bij het intypen van geboortedatum of postcode. In de meeste gevallen kunnen wij die fouten herstellen door bij de diverse zorgverzekeraars de juistheid van de gegevens te checken. Wij kunnen bij hen zoeken op verzekeringsnummer, op naam en geboortedatum of op postcode en huisnummer.

 

Zoals gezegd, in de meeste gevallen zijn wij in staat de juiste gegevens te traceren. Maar helaas lukt dat niet altijd. Dan hebben wij een probleem.

 

Hoe lossen wij dit probleem nu op? Als uw gegevens niet blijken te kloppen, verplaatsen wij deze tijdelijk uit de officiële database naar ons schaduwbestand en daar blijven ze staan tot wij in staat zijn de persoonsgegevens te corrigeren. Hoe merkt u dat? Als u belt om een afspraak te maken voor bijvoorbeeld een aanvraag van een consult met één van de dokters of voor een herhaalrecept, kunnen de assistentes dat niet in de agenda plaatsen of dagrecepten voor u naar de apotheek sturen: U staat immers niet meer in het officiële standaardbestand/ database. De assistentes zullen u dan vragen om persoonlijk met uw gegevens bij mij langs te komen op donderdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur. Zelf kunnen zij u niet terugzetten uit het schaduwbestand.

 

Maar dat is niet alles. Zodra een zorgverzekeraar uw nota’s afwijst en wij de fout niet kunnen traceren, sturen wij een berichtje naar het adres dat bij ons bekend is. Wij vragen u daarin om opnieuw uw verzekeringsgegevens door te geven. Uw verzekeringsgegevens zoals uw inschrijfnummer, BSN en het Uzovi Nummer van de zorgverzekeraar, staan op het plastiek kaartje dat u van uw zorgverzekeraar hebt gekregen.

Het ligt natuurlijk het meest voor de hand dat u een verandering doorgeeft, zodra die plaatsvindt.

 

 

 

 

Maria Vasalis: Eb

Ik trek mij terug en wacht.

Dit is de tijd die niet verloren gaat:

ied’re minuut zet zich in toekomst om.

Ik ben een oceaan van wachten

waterdun omhuld door ‘t ogenblik.

Zuigende eb van het gemoed,

dat de minuten trekt en dat de vloed

diep in zijn duisternis bereidt.

 

Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

 

 

 


Tot de volgende brief! Uw bijdragen aan de nieuwsbrief zijn van harte welkom!

 

 

Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats- Berkenlaan 131

www.de-pleisterplaats.nl: ook voor herhaalmedicijnen en vragen!!

Medewerkers: H. van der Laan en  E. Alting, assistentes.

                        I.J. de Vries huisarts en arts voor natuurgeneeskunde,

T. van Tuijl, huisarts en arts voor NLP,

H. Visserman, praktijkmanager.

 

Patiënten nieuwsbrief december 2007 

 

Zo tussen de Sinterklaasgedichten door de laatste nieuwsbrief van het jaar maar weer even in de pen nemen! Wat een donkere dagen, en wat waait die wind weer door de bomen!  Om somber van te worden! Voor veel mensen om ons heen is deze advent- en kersttijd geen mooie tijd. Er zijn vele ouderen die alleen zijn, omdat alle kinderen met de kerstdagen op reis zijn (“och, ik gun het ze wel, ze werken allemaal hard, maar leuk is het niet”) ; of al die kinderen van gescheiden ouders  die niet weten met wie ze de dagen moeten vieren; en alle ruzies die daar uit voort komen. Problemen van deze tijd die ik in de praktijk vaak hoor van mijn patiënten! Gelukkig biedt de kerk vaak uitkomst en zijn er mooie kerstverhalen; en is de tijd van inkeer met name een kans om bij je zelf te komen en blijven.

 

Personeel

Doktersassistente Iris heeft inmiddels met goed gevolg haar opleiding afgerond in onze praktijk. Zij maakt zich nu klaar om een lange tijd als backpacker door Australië en Nieuw Zeeland te gaan trekken.

In januari kunt  u weer een co-assistent verwachten, die zich in de volgende nieuwsbrief aan u zal voorstellen.

Griepvaccinaties

We hebben nog een klein aantal vaccins over voor een ieder die op eigen kosten de griepprik nog wil komen halen.

Nieuwe telefooncentrale en bereikbaarheid

De installatie van onze telefooncentrale is helaas nog even uitgesteld vanwege het te laat aanvragen van onze nieuwe telefoonlijnen door de leverancier. U hoort het wanneer we een nieuwe datum hebben.

 

Ideeënbrievenbus

Misschien is het sommigen van u al opgevallen: sinds kort bevindt zich een roze ideeën bus op de balie. Hierin mag u bijdragen stoppen voor de nieuwsbrief (ik heb in het verleden al vaak een mooi gedicht van een patiënt of diens familielid bijgevoegd) of uw ideeën ten behoeve van verbetering van de praktijk. Graag voorzien van naam en geboortedatum.

Indien u klachten heeft over de dokter of assistente vragen wij u dit persoonlijk met dokter de Vries te bespreken, zoals in de praktijkfolder staat vermeld.

 

 

 

Kerstvakantie

Van 31 december  tot en met 6 januari is de praktijk gesloten.

Voor spoedgevallen nemen waar dokter van Willigen en dokter van der Woude.

Op dinsdag 1 januari moet u voor spoed bij de DoktersDienst Groningen zijn.

 Belt u eerst met het praktijknummer om te horen waar u heen moet bellen.

Herhaalrecepten voor apotheek Selwerd kunt u dan rechtstreeks bij de apotheek bestellen.

 

 

 

 

 

Bericht uit de administratie:

In de nieuwsbrief van november vindt u een oproep van de administrateur om veranderingen in uw gegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven, het gaat hier om:

Verandering van adres

Verandering van zorgverzekeraar en

Verandering van huisarts.

Dit is, in verband met het nieuwe declareren, voor ons zeer belangrijk. Iedere (kleine) afwijking in bovenstaande resulteert in een afwijzing van onze declaratie. Als een nota wordt afgewezen wordt u in ons schaduwbestand geplaatst. U zult dan alsnog uw gegevens moeten aandragen voordat u weer op het spreekuur geholpen kunt worden! Handiger is dus als u bijtijds bovengenoemde veranderingen doorgeeft.

Omdat er per 1 januari 2008 weer patiënten zullen overstappen naar een nieuwe verzekering, nogmaals deze oproep!!

 

WIST U DAT…..

1e. per 1 januari 2008 de kosten voor kortdurende hulp bij een eerste lijns psycholoog vergoed wordt vanuit uw basisverzekering? Het gaat om 8 sessies bedoeld als hulp bij persoonlijke problemen , angsten, depressieve klachten ,etc. Adressen op www.lve.nl.

2e. het KWF, de Nederlandse Kankervereniging een actie heeft ontketend en wel: “ken de 9 signalen”, tekenen die op kanker kunnen wijzen. Kijk op www.kwf.nl

3e. het Martiniziekenhuis deze maand verhuist naar hun nieuwe locatie? Enkele poliklinieken zoals oogheelkunde en dermatologie blijven eerst nog op van Ketwich.

4e. zingen goed is tegen stress? Dit is in Duitsland vastgesteld. Zingen geeft plezier door het ademen wordt de bloedsomloop gestimuleerd. Ook lachen zou stressverlagend zijn; dit beweert althans lachtherapeut Sutorius  op www.lachmeditatie.info.

5e. zowel restless leggs (rusteloze benen snachts) als ernstig snurken meestal genetisch zijn bepaald? In bepaalde families komen deze slaapstoornissen dus vaak voor. (zie ook de nieuwsbrief van november 2007). Dit is in een groot Engels onderzoek aangetoond.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne feestdagen gewenst door het medisch team van “de pleisterplaats.nl”!