Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl

tel. 050 5730483

Medewerkers:

I.J. de Vries, H. Talens, huisartsen

E. Alting , H. van der Laan , M. van der Woud,doktersassistentes.

C. Rokette, praktijkverpleegkundige.

H. Visserman, praktijkmanager.

 

PatiŽntennieuwsbrief december 2010 /januari 2011

Na een week van rust en weinig telefoontjes, is sinds kort de drukte in de praktijk weer behoorlijk toegenomen. Ook bespeuren we wat onvrede bij mensen, niet iedereen zit goed in zijn of haar vel, merken we. Hoe zit dat nu eigenlijk met de invloed van uw welbevinden op pijn en genezing? In deze brief tevens aankondiging van een nieuwe co-assistent, en kan ik u blij maken met de uitbreiding van spreekuur naar woensdagavond van 5-6 uur.We zijn ook een week gesloten:

Vakantie

Van 20 t/m 24 december is de praktijk gesloten

Spoedwaarneming: dokter Wichers, Petrus Campersingel 31,

via ons bandje hoort u verdere bijzonderheden

 

 

Avondspreekuur vanaf januari 2011 !

Vanafwoensdag 5 januari Ė juni 2010 kunt u tussen17.00 en 18.00 elke woensdag een afspraak maken voor het spreekuur van de dokter. Het gaat om korte consulten van ongeveer 10 minuten.

Indien u voor een gesprek wilt komen of een afspraak met de assistente wenst , kunt u overdag terecht. Het gaat eerst om een proef tot begin juli 2010.

 

Co-assistent

Van 13 december Ė eindjanuari krijgen we een nieuwe arts in opleiding, Chris Peter Sentner. Hij zal zich in het kort aan u voorstellen:

 

Mijn naam is Chris Peter Sentner, co-assistent en ik loop de komende weken mijnstage Huisartsgeneeskunde bij de praktijk van Dr.de Vries. Ik ben 26 jaar en zit in de laatste fase van mijn studie Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. In deze fase moet je als student zoveel mogelijk praktijkervaring opdoen. Deze stage lijkt me dan ook erg leerzaam en ik kijk er naar uit om te beginnen! Naast mijn studie doe ik veel aan onderzoek, en ik ben momenteel bezig met een promotie-traject bij de afdeling Kindergeneeskunde in het UMCG. Mijn ambitie is om uiteindelijk kinderarts te worden.

 

Wist u dat

1e. de zorgpremies voor 2011 met 10 % zijn gestegen? Ook uw eigen risico gaat omhoog van 155 naar 170 euro, wat wil zeggen dat u de eerste 170 euro die u kwijt bent aan geneesmiddelen, fysiotherapie of specialistische zorg, uit eigen portemonnee moet betalen. De huisarts valt nog steeds niet onder het eigen risico, dus een consult bij de huisarts kost u niets.Bezuinigen op uw premie kunt u door een hoger eigen risico te nemen (tot 670 euro) en geen aanvullende verzekeringen af te sluiten. U kunt nu de polis die u in de bus hebt ontvangen nog wijzigen.

2e. de SOS artsen van start gaan in de randstad per 1 januari 2011? Voorlopig is dit nog een experiment, maar met deze regering ligt het voor de hand dat over niet al te lange tijd SOS artsen in heel Nederland zullen rondrijden en visite kunnen afleggen.

3e. vanaf 2011 baby's bij de hielprik (als de baby 7 dagen oud is) ook gecontroleerd zullen worden op de aanleg voor taailslijmziekte (cystische fibrose) . Met deze ziekte worden jaarlijks ongeveer 50 baby's geboren en het is van belang het in een vroeg stadium aan te tonen.

4e. er nog steeds grote vraag is naar organen, en het belangrijk is om u op te geven als orgaandonor, indien u dit nog niet heeft gedaan: www.jaofnee.nl.

5e. indien de wachtlijsten in de 2 Groningse ziekenhuizen te lang zijn of indien u een second opinion wilt, aangaande uw aandoening u zich kunt melden bij ťťn van de andere ziekenhuizen in de regio: Lucasziekenhuis Winschoten, Wilhelminaziekenhuis Assen, Nij Smellinghe Drachten of Rafaja in Stadskanaal. Vraag wel even om een verwijsbrief aan uw huisarts.

6e. Menzis begonnen is met Top certificaten uit te delen aan ziekenhuizen? Dit is een soort keurmerk voor goede zorg. Een aantal punten zijn hiervoor beoordeeld: snelle toegang tot een ziekenhuisdokter, goede zorg, en het geven van goede informatie. Vraag uw huisarts of zorgverzekeraar Menzis hoe u hier achter kunt komen!

7e. dat u onze praktijkmanager Heilco Visserman heel blij maakt als u een eventuele verandering van zorgverzekeraar per 1 januari tijdig aan hem doorgeeftÖ.

Dat mag per email aan administratie@de-pleisterplaats.nl .

Medische rubriek: het gebruik van pijnstillers.

Ongeveer 10% van de bevolking heeft chronische pijn,zonder dat hier een medische oorzaak voor te vinden is. Vaak gaat het om hoofdpijn, maar ook fibromyalgie (wat letterlijk betekent: ďspierpijnĒ) kan aan de hand zijn.De helft van de mensen met vaak terugkerendepijn gebruikt veel pijnstillers. Het is heel fijn dat die middelen er zijn, want (hoofd) pijn kan behoorlijk invaliderend zijn, en met zoín pil gaat het vaak weer een stuk beter.

Omdat ik in de praktijk merk dat niet iedereen weet dat er behalve deze voordelen ook nadelenkleven aan hetslikken van te veel pijnstillers leek het me goed dit nog eens op een rijtje te zetten voor u:

Ten eerste kun je er afhankelijk van worden, en kan het stoppen na langdurig dagelijks gebruik behoorlijk lastig zijn: het kan vervelende ontwenningsverschijnselen geven , zoals veel meer pijn, slecht slapen en onrust.

Ten tweede kan je hoofdpijn krijgen van het gebruik van pijnstillers.(de zogenaamde medicatieafhankelijke hoofdpijn: de meest voorkomende oorzaak van hoofdpijn, na spanningshoofdpijn en migraine)

Of u paracetamol slikt ,ibuprofen of tramadol (een voorloper van morfine) maakt niet zo heel veel uit. Paracetamol blijkt dus minder onschuldig dan men in het algemeen veronderstelt!! Behalve hoofdpijn kan je ook bij een dosis van 8 tabletten paracetamol per dag, ook nog een leverprobleem krijgen. Dit geldt vooral voor mensen in een slechte conditie, diegenen die veel medicijnen slikken, of diegenen die overmatig alcohol drinken. Zoals bij de meesten van u bekend, is ibuprofen en diclofenac bovendien erg slecht voor de maag.

Wat nu wel te doen bij (hoofd)pijn? Veel water drinken en zorgen dat de ontlasting goed blijft komen. Verstopping kan namelijk meespelen bij het ontstaan van vooral hoofdpijn. Massage van de nekspieren kan helpen tegen gespannen nekspieren. Rust en donker helpt om een migraineaanval over te laten gaan.

En last but not least: denk twee keer na voordat je een pil neemt! Matig het gebruik van paracetamol (alleen bij hoge uitzondering 8 tabletten per dag) en gebruik niet meer dan 2 dagen per week pijnstillers. (behalve op advies van de arts)

Hoe zit het met genezing van wonden? Die gaan sneller als iemand goed ďin zijn velĒ zit, dit is met onderzoek bewezen. Waarmee ik alleen maar wil zeggen dat het geestelijk welzijn van u van groot belang is zowel bij chronische pijn als bij genezingsprocessenÖ.

 

 

Het team van de Pleisterplaats wenst u allen gezellige kerstdagen , met familie en vrienden lekker eten,†† Licht en warmte in deze koude dagen††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††en een gezond 2011!

 

 

 

Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl

tel. 050 5730483

Medewerkers:

I.J. de Vries, H. Talens, huisartsen

E. Alting , H. van der Laan , M. van der Woud,doktersassistentes.

C. Rokette, praktijkverpleegkundige.

H. Visserman, praktijkmanager.

 

PatiŽnten nieuwsbrief februari 2011

 

Wij hopen dat u ook dit nieuwe jaar goed bent begonnen met gezondheidsbevorderende voornemens.

Naar ik hoor zijn veel mensen gestopt met roken en ook de diŽtiste heeft het druk met klanten die willen afvallen. Vooral nu het stoppen met roken en meer bewegen beloond wordt met een vergoeding van uw zorgverzekering voor verschillende hulpmiddelen, moet dit een stimulans zijn om er een goed resultaat van te maken!

U kunt er trouwens ook voor kiezen met behulp van uw huisarts te stoppen met roken. En elke dag 1/2 uurtje wandelen iseenvoudig en kun je zonder hulp van buiten ook doen.

Het landelijke nieuws wordt gedomineerd door de mogelijke komst van de levenseinde kliniek. Wat hier van te denken? Verder ook uitleg over de mogelijkheden van genetisch onderzoek.

 

Avondspreekuur vanaf januari 2011 !

U kunt tussen17.00 en 18.00 elke woensdag een afspraak maken voor het spreekuur van de dokter. Het gaat om korte consulten van ongeveer 10 minuten voor mensen die overdag niet kunnen komen.

Indien u voor een gesprek wilt komen of een afspraak met de assistente wenst , kunt u overdag terecht. Het gaat eerst om een proef tot begin juli 2010.

 

Arts in opleiding

Van 1 maart t/m 1 september 2011 komt een militair artszijn huisartsen stage opde Pleisterplaats volgen. De naam van deze ervaren dokter is Pieter Sweep en hij zal zich in de brief van Maart aan u voorstellen. De opleiding voor specialistische legerartsen (de AMA's) wordt verzorgd door de VU in Amsterdam. Dokter Sweepzal zelfstandig spreekuren voeren onder supervisie van dokter de Vries en dokter Talens.

 

Wist u dat

1e. Het slechtsmogelijk is genetisch onderzoek aan te vragen wanneer u gezond bent, als het duidelijk is waar de fout kan zitten in uwDNA, oftewel erfelijke eigenschappen?Verderop in deze brief zal ik u uitleggen hoe het werkt met uw erfelijk martiaal, en wat er al dan niet mogelijk is om uit te zoeken..

2e. het slechts mogelijk is euthanasie te vragen aan uw huisarts als er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden? Dat zal in het algemeen alleen aan de hand zijn als u een ziekte hebt die binnen niet alte lange tijd zal leiden tot de dood. Ook dit is uit de actualiteit en ik zal proberen uit te leggen wat de mogelijk- en onmogelijkheden zijn ten aanzien van dit onderwerp, wat u van uw huisarts mag en kan verwachten.

3e. dokter de Vries een samenwerkingsverband heeft met huize Patrimonium, wat tegenwoordig ZINN heet? Indien u vragen hebt of er op het gebied van de communicatie met het huis zich zaken voordoen waar u over wilt praten, kunt u dit met dokter de Vries bespreken. Het moet dan wel gaan om patiŽnten die in onze praktijk zijn ingeschreven. Neemt u alstublieft contact op met de praktijk als u denkt dat er iets niet goed verloopt, wat betreft de indicatiestelling, de communicatie etc.

4e. dhr. Heilco Visserman u nog steeds met klem vraagt wijzigingen in adres en/of verzekeringsgegevens door te geven? Graag ontvangen we ook uw e-mail adres als wij dat nog niet hebben.

5e. Cheryl Rokette, onze praktijkverpleegkundige in voorkomende gevallen mensen begeleidt bij chronische ziekten?

6e. Hoewel wij 's middags een bandje op hebben staan voor spoedgevallen, u altijd kunt binnen lopen?

Indien er belangrijke zaken te bespreken zijn over een zieke, mag u uiteraard ook 's middags de 1 voor spoed intoetsen. Tussen 12.00 en 13.00 kan het voorkomen dat de deur is gesloten. U belt dan het spoednummer.

7e. Vanaf dit jaar zal de praktijk het hele jaar door geopend zijn. Dokter de Vries en dokter Talens, en ook de assistentes, zullen om de beurt op vakantie zijn.

Genetisch onderzoek, wat is dat eigenlijk?

Al de eigenschappen van uw lichaam, en ook voor een deel van uw karakter, liggen vast in uw genetisch materiaal, wat voor ieder van ons uniek is. Uw DNA kunt u vergelijken met een vingerafdruk: het is voor iedereen anders. In elke cel van uw lichaam hebt u 46 chromosomen, dit zijn strengetjes (vergelijk het maar met de lijntjes in uw vingerafdruk) waar een heleboel kleine plekjes op zitten waar uw eigenschappen vandaan komen. Bijvoorbeeld opeen klein plekje (dit plekje heet een gen) op het zesde strengetje staat (ik noem maar wat) dat u blauwe ogen heeft, en op datzelfde plekje staat bij iemand anders dat hij bruine ogen heeft.Op weer een ander gen staat of u later mogelijk kanker zult krijgen of een hartkwaal. We noemen dat aanleg, want de kans is nooit 100%. Als bij u in de familie bijvoorbeeld (en ik neem dit als voorbeeld omdat hier veel over bekend is) bij moeder en tante borstkanker voorkomt, kan het zijn dat u zelf ook kans heeft dit te krijgen. Hoe groter de kans op die aandoening, hoe belangrijker controle is.

Een bepaald foutje in uw DNA is hiervoor verantwoordelijk. Als je dat foutje hebt, heb je bijvoorbeeld 40, of 30 % kans dat je het ergens in je leven ook krijgt, maar dus dan ook 60 of 70 % dat je het niet krijgt. Het betekent lang niet altijd dat je ziek wordt als u het foute gen hebt.

U kan zich misschien voorstellen dat de wetenschap dat je iets kunt krijgen ook angst kan opwekken!

Dus moeten dokters goed besluiten wanneer je een genetisch onderzoek gaat doen, want leven in angst is soms nog erger dan het niet weten.


Als u gezond bent en een bepaald kankergen is aangetoond bij iemand in uw familie, dan kan bij bepaalde voorwaarden ook uw genetisch materiaal worden bekeken.Maar jemoet in het algemeen wel weten waar je naar zoekt in die enorme hoeveelheid genen!U bezit namelijk een enorme hoeveelheid genetisch materiaal: vergelijk het maar met een voetbalstadion barstensvol mensen waar het alleenmogelijk is iemand te vinden als je weet waar hij zit. Hier volgt een plaatje van een 1 chromosoom (u hebt er 46) , waar op verschillende plaatsen een erfelijke eigenschap te vinden is. In totaal heeft ieder van ons 30.000 van die verschillende plaatsen (genaamd genen-paren) !

U kunt altijd terecht bij uw huisarts met specifieke vragen betreffende uw familie of uzelf, of in reactie op deze nieuwsbrief.

 

Levenseindekliniek?

Daar waar (huis)artsen zich voornamelijk bezig houden met levensreddende en levensverlengende zaken, zijn er ook mensen die graag vroegtijdig uit het leven willen stappen. Omdat het beŽindigen van een mensen- leven strafbaar is en er situaties zijn waarbij het toch wenselijk is, is de euthanasie-wet gemaakt. Vroeger was euthanasie ďstrafbaar tenzijĒ, sinds 2000 is het ďniet strafbaar mitsĒ je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het is dus 10 jaar geleden uit het wetboek van strafrecht gehaald. Er zijn de volgende eisen aan gesteld: zo moet er bijvoorbeeld een tweede dokter komen die toetst of het leven van de patiŽnt echt ondraaglijk is geworden, en het een weloverwogen beslissing is om zijn of haarleven te beŽindigen. Er zijn echter ook mensen met een zogenaamd "voltooid leven", of "zware depressie", die niet onder de wet voor euthanasie vallen. Voor deze mensen zou de levenseindekliniek een optie zijn. Misschien past deze visie en aanpak wel bij de huidige trend om vooral de regie over jezelf te kunnen houden, maar ik denk dat er heel wat discussie zal moeten komen voordat dit regel kan worden. Wat te denken bijvoorbeeld van druk van familie (ik speel nu even advocaat van de duivel); wat als de beslissing toch niet zo weloverwogen is als het lijkt? Hoe kom je daar achter? Mag je wel verwachten dat huisartsen, die een relatie met de patiŽnt hebben, dit leven moeten beŽindigen als zij zelf hier niet achter staan? U hebt geen recht op euthanasie door uw huisarts. Uw huisarts moet wel op een alternatief wijzen als hij of zij geen gehoor wil geven aan het verzoek van de patiŽnt.

 

Onze patronen, onze ideeŽn over wie we zijn en hoe de wereld in elkaar zit, scheppen een kooi.

Elk vooropgezet idee wordt tot een tralie die het zien van de waarheid tegenhoudt.

 

Stephen Levine,

Uit: ďBewust leven en stervenĒ

 

 

 

Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl

tel. 050 5730483

Medewerkers:

I.J. de Vries en H. Talens, huisartsen

E. Alting en M. van der Woud,doktersassistentes.

C. Rokette, praktijkverpleegkundige.

H. Visserman, praktijkmanager.

 

PatiŽnten nieuwsbrief maart 2011

 

In onze tijd lijkt de verslaving aan internet, games, facebook, enzovoorts een probleem voor de (geestelijke) gezondheid. Mensen leven steeds meer op zichzelf en in het ergste geval durft een (jong) mens nauwelijks meer een ander te ontmoeten: na enorm veel uren achter de computer is de werkelijkheid te beangstigend geworden. In vroegere tijden was dat wel anders, toen was er veel intermenselijk contact en lag onbegrepen ziekte en pijn lijden op de loer.Deze tegenstelling deed een recente aflevering van ďRembrandt en ikĒ op t.v. (EO) mij aan denken. Rembrandt(1607-1669) leefde in de Gouden eeuw en in die tijd was de pest een gevreesde ziekte wat in deze aflevering van de serie als een zwaard van Damocles boven de gemeenschap hangt. Wist u dat de pestbacterie nog steeds leeft en de pest nog steeds in bepaalde delen van de wereld voor komt? Meer hierover later.De grootste vijand van onze gezondheid in deze tijd is het te veel gebruiken van antibiotica. Ook daar zal ik een deel van deze brief aan wijden.

 

Avondspreekuur

Het loopt nog geen storm maar u kunt nog steeds woensdag tussen17.00 en 18.00 een afspraak maken voor het spreekuur van de dokter. Het gaat om korte consulten van ongeveer 10 minuten voor mensen die overdag niet kunnen komen. Indien u voor een gesprek wilt komen of een afspraak met de assistente wenst , kunt u overdag terecht.††

 

Dokter P. Sweep, huisarts in opleiding stelt zich voor:

Mag ik mij even voorstellen:

Ik ben Pieter Sweep, 44 jaar en militair arts. Mijn militaire patiŽnten zijn tussen de 17 en 57 jaar oud. Om al mijn vaardigheden te behouden, volg ik nu een stage van 6 maanden in deze huisartspraktijk. Hierbij hoop ik veel te mogen leren. Militairen zijn vaak op oefening in vele landen en ook op uitzending. Ze maken veel mee op lichamelijk en geestelijk vlak. Sportblessures zie ik ook heel veel. Ik ben in het verleden ook in diverse landen werkzaam geweest. Nadat ik mij gespecialiseerd had tot bedrijfsarts, was het even gedaan met oefeningen en uitzendingen. Maar in mijn huidige functie, waarin ik ook huisartstaken heb, kan dat heel anders gaan. Daarom is het extra waardevol om ook kinderen en oudere patiŽnten te mogen behandelen. Zoals u snel zult merken, kom ik uit Noord Brabant. Ik beschik over een zachte g. Film, muziek en koken behoren tot mijn liefhebberijen. Ook reizen behoort hiertoe. Maar niet zonder mijn vriendin, mijn hond en mijn zoontje!

 

Weetjes: 1e. Hoe staat het met de Mexicaanse griep? Alle mensen die de griepprik afgelopen najaar hebben gehad, zijn hier nu tegen beschermd. Alleen in Januari zijn een gering aantal (34, allemaal tot 30 jaar oud) mensen opgenomen geweest in de Groningse ziekenhuizen. Niemand is er aan overleden.

2e. Wat wel de laatste maanden voorkwam is een kleine bofepidemie onder studenten van de RUG.

3e. Ook de infectieziektes hepatitis B en C komt de laatste tijd vaker voor, vooral bij buitenlanders. Vaak geeft dit weinig klachten, maar omdat ze besmettelijk zijn is het wel belangrijk om te weten.

 

 

 

De pest

De pestbacterie, die 4 eeuwen lang een groot gevaar was voor de gezondheid en veel doden veroorzaakte, wordt overgebracht door een vlo, die eerst een zieke rat prikt en daarna een mens. Een aantal mensen, maar niet iedereen die geprikt wordt, ontwikkelt vervolgens abcessen (dus pusbuilen, vandaar de builenpest) waar de bacterie zich in vermenigvuldigt. Zolang de bacterie niet in de longen zit (de vliegende tering), is het niet eens zo heel erg besmettelijk. Dus Rembrandt, die zijn dochtertje Cornelia verbiedt een brood aan te nemen van zijn collega Govert Flinck (van wie hij gehoord heeft dat hij de pest heeft) is overbezorgd. Ook de snaveldokters, die een soort masker voor hebben waarin allerlei kruiden, voorkomen hiermee niet dat ze zelf ziek worden. Sterker nog, het insnijden van de builen wat ze deden was zeer besmettelijk omdat ze daarmee de bacteriŽn verspreidden. Wat u misschien niet weet is dat de bacterie niet is uitgeroeid en leeft in wilde dieren (die er niet ziek van worden maar alleen drager zijn) bijvoorbeeld op het eiland Madagascar. Daar is wat heet een reservoir van de pestbacillen en nog steeds worden daar mensen besmet doorbesmette vlooien. Dit is vergelijkbaar met de lyme bacterie: ook die wordt overgebracht op de mens, maar dan via een teek.

Echter, de uitdrukkingen: pesten, de pest hebben aan iemand, pestkop, een pesthumeur hebben, krijg de pest etc. Hebben in onze tijd een andere betekenis dan in de tijd van Rembrandt: nu is de ziekte namelijk prima te behandelen met goede antibiotica. Weliswaar moet de patiŽnt afgezonderd worden. De ziekte is voor dokters meldingsplichtig, in de A categorie, de meest ernstige melding. Zie ook wikipedia: de pest.

Dat is dan ook een bruggetje naar het volgende onderwerp:

 

Het gebruik van antibiotica

Zoals u zult begrijpen, als u de uitzending heeft gezien van ďRembrandt en ikĒ waarin een kijkje in een pesthuis wordt gegeven, maar ook als u weet hoe erg ziek iemand kan zijn met een longontsteking of hoge koorts door bijvoorbeeld wondroos, dat het belangrijk is dat dokters over een aantal goed werkende antibiotica (deze werken uitsluitend tegen bacteriŽn en niet tegen virussen) beschikken om die ernstige ziektes te bestrijden. De laatste jaren zijn er nauwelijks nieuwe antibiotica bij gekomen; we doen het nog voornamelijk met afgeleiden van penicilline, het oudste soort antibioticum. Het volgende is echter het geval: Verreweg de meeste aandoeningen (tussen de 80 en 90 procent) waar patiŽnten mee op het spreekuur komen zijn het gevolg van vermoeidheid of van een virusinfectie. Dat geldt voor alle leeftijdscategorieŽn. Bijna alle keelontstekingen, maar ook bronchitis en longontstekingen worden vaak veroorzaakt door virussen. Middenoorontstekingen zijn ook te noemen ďsnotoorĒ, oftewel het snot uit de neus is via de buis van Eustachius in het middenoor terecht gekomen. Ook dit is het gevolg van een virusinfectie. Antibiotica (immers: tegen bacteriŽn!) hebben geen enkel nut en kunnen zelfs schadelijk zijn: de darmbacteriŽn raken verstoord wat weer slecht is voor uw weerstand en diarree kan veroorzaken.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe vaker dokters antibiotica voorschrijven, hoe meer resistent de bacteriŽn worden: dat betekent dat ze gewoon door kunnen groeien en ziek maken, en niet meer dood gaan van het antibioticum.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dan is het middel niet meer te gebruiken tegen echt gevaarlijke infecties.Helaas is het in veel landen al het geval dat antibiotica veel te vaak worden voorgeschreven en MRSA infecties niet te behandelen zijn.

Uiteraard hoort bij geen van deze aandoeningen hoge koorts die langer dan 2 of 3 dagen aanhoudt, sufheid, slecht drinken en erg ziek zijn. Dan is het een goede reden een dokter te vragen om u te laten onderzoeken!Ook mensen met suikerziekte of een andere chronische ziekte, of als het om heel jonge kinderen gaat, moeten wat eerder een afspraak maken bij de huisartsenpraktijk.

 

Tot slot een gedicht:Elly de Waard dichtte het volgende:

Mijn kabels liggen naar je uitgestrekt,

Het net is open, cijfers regenen over het landschap,

Lijnen, vaten van communicatie, beginnen in patroon te lopen,

Het bloed gaat in galop, het raast en klopt en vraagt bellend belet: ben je al op?

 

O dat het bij je binnendringt, je lippen wijken en ik voel

Hoe jij mij toestaat ze met mijn lippen te bestrijken. Kussen spatten uit de hoorn,

De muze aan de telefoon!

O help mij in dit labyrint

De draad te vinden die ons bindt.

Tot de volgende brief!

 

 

 

 


Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl

tel. 050 5730483

Medewerkers:

I.J. de Vries en H. Talens, huisartsen

E. Alting en M. van der Woud,doktersassistentes.

C. Rokette, praktijkverpleegkundige.

H. Visserman, praktijkmanager.

 

            PatiŽnten nieuwsbrief april/mei 2011

Alles lijkt wel geel in de natuur begin April: forsythia in volle bloei, langs de slootkanten het geel van speenkruid en zelfs de eerste dotterbloemen staan alweer volop te stralen.2 ringmussen vliegen af en aan met takjes en mos naar het nestkastje in de lindeboom voor mijn huis. Even waren de musjes verdwenen en heb ik stiekem in het kastje gekeken: het bleek een wat rommelig geheel daar binnen. Nu de zon vandaag schittert, buitelen de vogeltjes dan weer over elkaar heen en zitten dan weer in de lindeboom met scheve kopjes de omgeving en hun nestje te bekijken. Het is een wondertje van de natuur waar ik eindeloos naar kan kijken en ben verheugd dat deze vrije diertjes mijn voortuin hebben uitgekozen om een broedsel groot te gaan brengen. Maar wat te denken van vrouwen over de 60, die op onnatuurlijke wijze zwanger worden en nog een kind willen krijgen? Het moederinstinct is van alle leeftijden, maar is het wel een goed idee om daar op in te spelen met wetenschappelijk kennis? Is het niet beter om opa en oma te zijn,eventueel van pleegkleinkinderen of neefjes en nichtjes? De discussie is flink gaande in de media.

In deze brief treft uinformatie over de aan- en afwezigheid van de 3 dokters de komende maanden. Ook wat over de ontwikkelingen rond het EPD, kwaliteitscontrole van de zorgverzekeraar en uitleg over de wet WGBO.

Hooikoorts steekt de kop weer op: wat voor natuurlijke middelen kunt u hier tegen gebruiken?

 

            Voorjaarsvakantie

Dokter Inez de Vries is afwezig van 16 t/m 22 april; dokter Hans Talens en dokter Pieter Sweep zullen de praktijk bemannen.

DokterHans Talens is afwezig van 1 t/m 8 mei; dokter Inez de Vries en dokter Pieter Sweep, huisarts in opleiding, zijn dan aanwezig.Ook de assistentes zullen om de beurt af- en aanwezig zijn.

 

            Hooikoorts

Jeukende ogen, loopneus, hoesten, niezenÖ misschien wel hooikoorts! Hoe mooier het weer, hoe groter de kans op allergische klachten door pollen en stuifmeel in de lucht.

In het algemeen worden de klachten minder naarmate je ouder wordt, dat is een meevaller.

Ik krijg vaak de vraag of er natuurlijke middelen zijn tegen hooikoorts, en dat is wel het geval.

Tegen jeukende ogen (conjunctivitis) helpt Ogentroost oogdruppels (gemaakt van euphrasia, een plantje), , verkrijgbaar in kleine weggooi flaconnetjes.

Gencydo neusspray(met o.a. extract van de kweepeer en citroen)kan helpen tegen verstopte neus en hoesten en niezen (rhinitis) , en

Eucalyptus ( een etherische olie) spray voor in de lucht helpt tegen benauwdheid en virussen. Daarnaast is er een heel scala aan middelen op synthetische basis, verkrijgbaar op recept. Ook is het mogelijk ruim voor het begin van het hooikoorts seizoen een serie prikken te krijgen. (Pollinex). De laatste prik moet uiterlijk in januari zijn.Ook is tegenwoordigImmunotherapie mogelijk door middel van een pilletje dat onder de tong smelt. Dit is wel een tamelijk kostbare methode en wordt alleen vergoed als die bepaalde allergie is aangetoond met huidpriktesten.Ook dit moet minstens 2 maanden voor het seizoen begint, begonnen worden en drie jaar lang dagelijks geslikt worden. Het is daarom alleen bedoeld voor hele erge gevallen.

 

             

             

            L-EPD en USB stickje

Misschien hebt u het gevolgd in het nieuws: de Eerste Kamer , en nu ook minister Schippers van volksgezondheid, welzijn en sport namens het kabinet, heeft 29 maart definitief NEE gezegd tegen de invoering van een L-EPD. Het gaat er dus gewoon niet komen. De inzet gaat nu zijn de ontwikkeling van systemen op regionale basis. Die zijn er al aanwezig.Zoals ik u eerder uitlegde is dit voor de kringapotheken al het geval en is het mogelijk bij inlevering van uw recept bij een andere apotheek, medicatie en bijwerkingen controle uit te voeren. Zodra de Pleisterplaats zich ergens bij gaat aansluiten, zal u allemaal gevraagd worden of u deelname wenst. Dit zal niet op korte termijn gebeuren zoals het er nu naar uit ziet.

De tweede kamer praat nu over een amendement over het meekrijgen van het persoonlijke dossier op een USB stickje.Zoals bij de meesten van u bekend, is het op de Pleisterplaats al een aantal jaren mogelijk voor het bedrag van een USB stickje, uw bestand hier beveiligd op te laten zetten (specialistenbrieven, medicijnen, probleemlijst en allergieŽn). Wij raden dit alleen aan voor patiŽnten met een uitgebreide medische geschiedenis of ziekenhuisbezoek aan verschillende ziekenhuizen.

300.000.000 euro: zo veel heeft de aanloop naar het L-EPD gekost... en nu is het de vraag of de beloofde 12000 handen aan het bed (verzorgenden en verpleegkundigen) er wel kunnen komen.... misschien wordt het tijd dat de overheid eens naar de werkenden zelf gaat luisteren. Voor die 300 miljoen hadden we die zelfde 12000 werknemers 2 jaar lang kunnen betalen, om eens een rekensommetje te maken.

 

WGBO= wet op geneeskundige behandelovereenkomst

In deze wet staan de rechtenen plichten van arts en patiŽnt uitgelegd.Zo hebt u bijvoorbeeld recht op inzage in uw dossier en recht op vernietiging van een aantal gegevens uit uw dossier.

De basis van deze wetbestaat niet alleen op uw recht op inzage, maar ook hebt u recht op een second opinion en op privacy en het recht u te mogen laten vertegenwoordigen als u zelf niet kan duidelijk maken wat uw zorgvraag is.

De hulpverlener, bijvoorbeeld uw huisarts of apotheker, moet u op begrijpelijke wijze uitleggen wat er aan de hand kan zijn en u wijzen op de mogelijke behandelingen en eventuele nadelen hiervan.Als patiŽnt hebt u plichten: u dient een volledig beeld te geven van uw klachten, met de zorgverlener mee te werken en adviezen op te volgen en ookÖ te betalen!

 

Weetjes rubriek

1e. half april komen de eitjes van de eikenprocessierups uit: u weet wel: waar de wielrenners in Limburg jeuk van krijgen omdat de rupsjes van uit de bomen vallen. In het noorden van het land zijn ze nu ook te verwachten. Let op uw hond, ook die krijgt jeuk,en douche direct bij klachten!

2e. In Zeeland is een milde vorm van vogelgriep aangetroffen en is een stal met kippen geruimd.

3e. De zorgverzekeraars proberen steeds meer vinger in de pap te krijgen bij zorgverleners. Zo worden momenteel fysiotherapeuten al beoordeeld op ďkwaliteitĒ . Maar klopt dat eigenlijk wel, wat is kwaliteit? Voorlopig gaat het nog om bereikbaarheid; maar een groot aantal inhoudelijke belangrijke factoren blijven buiten beeld en zijn veel moeilijker te beoordelen.. die gebeuren in de spreekkamer tussen patiŽnt en huisarts en/of fysiotherapeut.

4e. indien wij uw e-mail adres nog niet hebben, vragen wij u dit aan de assistente door te geven of ons even een mailtje te sturen met de boodschap ďHier is mijn emailadres.

 

In de volgende nieuwsbrief zal ik wat informatie geven over de lichaamsvoorjaarsschoonmaak, oftewel het vasten, darmreiniging en gebruik van probiotica. Voor wie is dit geschikt en wat zijn zaken om op te letten?

 

Tot dan!

 

 

 

 

 

 

Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl

tel. 050 5730483

Medewerkers:

I.J. de Vries en H. Talens, huisartsen

E. Alting en M. van der Woud,doktersassistentes.

C. Rokette, praktijkverpleegkundige.

H. Visserman, praktijkmanager.

 

            PatiŽnten nieuwsbrief juni 2011

In de afgelopen nieuwsbriefbeloofde ik u in juniinformatie over darmreiniging en het gebruik van probiotica , de ďgrote schoonmaakĒ. Kan je dit uit jezelf proberen,en waar moet je rekening mee houden. Is het eng, krijg je honger, etc., hierover verder meer.Daarnaast als thema deze keer de huid, een prachtig orgaan, wat is de functie hiervan? En, zoals verwacht nadert de zomervakantie en geef ik u vast wat informatie over de opening van de praktijk de komende maanden.

 

Dokter Sweep heeft in het kader van de huisartsenopleidingeen week waarin hij zelfstandig de praktijk voert. Dit is van 6 juni t/m 10 juni.

 

Dokter de Vries is afwezig van 4 t/m15 juli. De praktijk is dan normaal geopend.

 

De praktijk zal gedurende de zomermaanden geopend blijven. Wel zal er een beperkte opening zijn gedurende 2 weken, van 25 juli tot 5 augustus. Er zal dan dagelijks een spreekuur zijn van 1400-1600 uur voor zaken die niet kunnen wachten.

Vanaf 8 augustus is de praktijk weer geopend op de normale wijze, dagelijks van 800 tot 1700 uur .

 

De huid

Rimpels, sproeten, wratjes, moedervlekken, fibroompjes, vitiligo, hangwangen, rode pijnlijke plekken, uitgezakte buikhuid, striae, huidkanker. Aan de huid is van alles te zien wat we voor het grootste deel graag weg willen hebben of glad getrokken. MaarÖ is dat eigenlijk wel zo belangrijk? Is een beetje meer respect voor de uiterlijk misschien imperfecte maar o zo belangrijke huid niet op zijn plaats? Iedereen weet dat een groot oppervlak aan brandwonden levensgevaarlijk is: er is dan gevaar voor infectie en uitdroging door vochtverlies. U hebt vast wel eens een blaar gehad door een verbranding bijvoorbeeld door heet water. Het doet pijn, en in de blaar zit vocht. Het is beter de blaar heel te houden en te laten indrogen.

Hieruit kunt u afleiden dat de huid belangrijke bescherming geeft voor gevaar van buiten, zoals gevaarlijke bacteriŽn, en vochtverlies vanuit het lichaam zelf. Ook zorgt de huid ervoor dat het lichaam op 37 graden blijft. Als het buiten te warm is of bij koorts zal zweten de temperatuur op peil houden. Bij brandwonden over meer dan 20% van het lichaam is afkoeling een groot gevaar. De totale oppervlakte van onze huid is bijna 2 vierkantemeter. In een doorsnede van de huid zitten zweetklieren, talgklieren en haren, en zenuwen voor tast, temperatuur en pijn .

Op uw huid leeft een huidflora die er voor zorgt dat uw huid gezond blijft. Wat is dit eigenlijk? Flora in de medische zin is een mooie benaming voor een scala aan micro organismen zoals bacteriŽn en schimmels die in eengoed evenwicht uw huid gezond houden. Waar vind je nog meer ďfloraísĒ? In de darm bijvoorbeeld (hierover later in deze brief meer) en in de vagina . Iedere flora heeft zijn eigen gezonde kenmerken. Zo moet hij in de vagina zuur zijn en in de (dikke) darm is het belangrijk dat schimmels niet de overhand nemen: dat geeft namelijk een opgeblazen gevoel en winderigheid.

Wat betreft de huid is het belangrijk dat een talglaagje aanwezig is ; ook hier kunnen schimmels die de overhand nemen een beeld geven van pytiriasis. Te veel wassen met zeep zoals douchegels en -schuim verwijdert namelijk het talglaagje. Zeepvrije emulsie is beter! Voorkeursplaatsen voor het groeien van schimmels zijn onder de borsten, in de liezen en tussen de tenen (zwemmerseczeem) : waar het warm en vochtig is. Het is dus zaak na het douchen daar goed te drogen, bij voorkeur droogdeppen en met een fŲhn. Miconazolcreme is nog steeds de behandeling hiervoor. Inpenselen met betadinejodium helpt ook, maar geeft wat vervelende vlekken.

Deodorants kunnen de zweetklieren in de oksels verstoppen, met akelige ontstekingen (die alleen chirurgisch kunnen worden verholpen) ten gevolge en zijn af te raden. Aluin is een prima alternatief voor deodorant en is geurloos.

De darm

En zo kom ik als vanzelf op de darm uit. Ook die bestaat uit ďbuitenwereldĒ en is in een zeer vroeg stadium in de ontwikkeling van de foetus ontstaan uit ectoderm (huid). De dunne darm is steriel (in het begin van zijn passage is het voedsel gesteriliseerd door maagzuur) maar de dikke darm bevat veel bacteriŽn.

Schimmels kunnen de overhand nemen in het opstijgende deel van de dikke darm (rechts in uw buik) en een opgeblazen gevoel veroorzaken. Een candida dieet kan uitkomst bieden, maar om langer profijt te hebben is het raadzaam eens te vasten en probiotica te slikken zodra de darm gereinigd is.

Eigenlijk is vasten heel makkelijk en zal een ieder, ook zonder duidelijke klachten goed doen. Na 4 dagen sapvasten, de makkelijkste methode, is de darm gedeeltelijk gereinigd en zal u zich al energieker voelen. Beter is die 4 dagen ook clysmaís te gebruiken en te laxeren: dan is na 4 dagen de darm aardig schoon en zal u gifstoffen gaan kwijtraken via uw huid, zweet, tong en ook de urine zal sterker gaan ruiken. Hierdoor merk je dat je ďgoedĒ bezig bent.

Het is wel belangrijk er de tijd voor te nemen en behalve het vasten ook genoeg rust te nemen, elke dag een aantal keer een wandeling te maken. Ook is een bezoek aan het zwembad prima tijdens de vastendagen. In de eenvoudigste vorm van vasten drinkt u naast water en thee 1 liter groente/vruchtensap verdeeld over de dag.

De ervaring leert dat de 3de of 4de dag het een beetje lastig is om niets te eten, het lichaam schakelt dan namelijk over op vetverbranding. Bent u daar doorheen, dan wordt het steeds makkelijker en na 1 week moet men het vasten ďbrekenĒ dus langzaam het eten weer opbouwen.

Het is niet raadzaam al te drukke werkzaamheden te verrichten tijdens een vastenperiode. U kunt dus beter een paar dagen vrij hebben van het werk.En rustig wandelen met ruime armbewegingen en op de ademhaling te letten is aan te bevelen boven een stuk flink doorfietsen. Wandelen is een heel natuurlijke manier van bewegen en goed voor de bloedsomloop. Die kan u ook stimuleren met bijvoorbeeld wisseldouches of droogborstelen.

Voor wie geÔnteresseerd is in vasten in deze mooie warme maanden (je moet dit beslist niet in de winter doen) : u kunteen afspraak maken met dokter de Vries voor advies en begeleiding.

Ieder voor zich moet zijn eigen manier vinden hier in. Ook bij suikerziekte kan u vasten, maar dan is overleg zeker nodig. Als u het eenmaal kan, kan u het volgende keren zelf!

Na een darmreiniging van minimaal 4 dagen (inclusief laxeren) is het mogelijk te behandelen met probiotica. Ik gebruik meestal druppeltjes hiervoor, en soms kolorex als er candida in het spel lijkt te zijn. Probiotica (zoals yakult) zonder vasten heeft weinig zin. Wel kunnen ze gebruiktworden bijvoorbeeld bij langdurige diarree bij kinderen of na antibioticagebruik.

 

Tot aan de drift der wolken

Tot aan de drift der wolken

strekt het land zijn handen uit.

de reiger stijft de stilte

om een vis

 

het licht leest in de gracht

de waterbrief van volwassen geduld

(F. Florizoone, op de bermen van de tijd)

 

tot de volgende brief!

 

Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl

tel. 050 5730483

Medewerkers:

I.J. de Vries en H. Talens, huisartsen

E. Alting en M. van der Woud,doktersassistentes.

C. Rokette, praktijkverpleegkundige.

H. Visserman, praktijkmanager.

 

            PatiŽnten nieuwsbrief juli/augustus 2011

 

Soms hoor je wat op de radio en vraag je je af of het serieus is of een bizarre grap. Misschien hebt u het ook gehoord: een chirurg die reclame maakt voor de maagverkleiningsoperatie : er was nog genoeg plek in zijn ziekenhuis en patiŽnten konden zich aanmelden voor de ingreep! Hij vertelde verder nog dat de ingreep veel meer succes had dan het maagbandje. Sterker nog, u kon live meegenieten van zo'n operatie! Het ging om een mevrouw die al eerder een maagbandje had gehad, en nu dus een maagverkleining ging krijgen. De chirurg merkte op op dat er wel risico's aan verbonden waren: na een eerdere buikoperatie kunnen immers verklevingen ontstaan die een operatie moeilijker maken. Bij de proefpersoon was dat dus mogelijk het geval; en meneer de chirurg sprak er over alsof dit de operatie alleen maar spannender maakte. U kon dus naar een spannende film gaan kijken.

Werkelijkheid of fictie? Ik ben bang werkelijkheid..een echte patiŽnte, veel te dik, die zich als reclame laat opereren... maar... kan dit waar zijn???

Is hetde bedoeling om maagoperaties op deze manier aan de man te brengen? Mensen uit te nodigen naar een ďcliniqueĒ via een door de TV uitgezonden reclame boodschap ďWij hervormen u naar uw eigen wensenĒ. Is dit de marktwerking waar onze minister Schippers het over heeft? Het levert bij ondergetekende , uw huisarts, zoals u ziet een heleboel vraagtekens op.

Soms is de werkelijkheid te gek voor woorden. Vergelijk dit met: u loopt door een winkel in verband met de dagelijkse boodschappen en staat een medewerker achter zo'n hoog tafeltje met kleine bakjes met een nieuw soort kwark van kamelenmelk gemaakt. Wilt u proeven mevrouw? U kunt er diarree van krijgen of erg ziek worden maar u valt er wel van af! Zou u het kopen? Ik denk het niet!

De huisartsen zitten door de politieke ontwikkelingen in een behoorlijke spagaat. De politiek wenst nu een beleid dat is gericht op uw persoonlijke gezondheid maar de wet spreekt van volksgezondheid in het algemeen. Dat betekent dat huisartsen klem zitten tussen Ďde waan van de dagí (bijvoorbeeld instemmen met een verwijzing naar bovengenoemde maagverkleining) en de algemene gezondheidszorg (houdt u aan het dieet, doe eens een rondje Selwerd).

Aan de ene kant domineert de ďmarktwerkingĒ (iedereen moet met iedereen concurreren, ook huisartsen) en moeten we ďlifestyle adviezenĒ zoals Ďstoppen met rokení of ĎdiŽtení aan de man/vrouw brengen, en aan de andere kant moeten we poortwachter zijn voor een degelijke algemene volksgezondheid.

In onze huisartsenpraktijk Ďde pleisterplaats.nlí proberen we een vorm voor deze spagaat te vinden maar blijven kiezen voor onze poortwachtersfunktie richting een degelijke algemene gezondheidszorg. Daarin speelt Cheryl Rokette, onze praktijkverpleegkundige, een belangrijke aanvullende rol.

Na overleg met uw huisarts kan zij binnenkort onder andere een longfunctietest uitvoeren en daarna met u bespreken, aanvullende adviezen geven hoe te stoppen met roken,dieetadviezen geven etc..†† Hierover later in deze brief meer.

 

De praktijk zal gedurende de zomermaanden geopend blijven. Wel zal er een beperkte opening zijn gedurende 1 week , van 1 t/m 5 augustus. Er zal dan dagelijks een spreekuur zijn van 1400-1600 uur voor zaken die niet kunnen wachten.

Vanaf 8 augustus is de praktijk weer geopend op de normale wijze, dagelijks van 0800 tot 1700 uur .

 

De huid en de darm

Afgelopen nieuwsbrief schreef ik u nog over de bescherming van huid en darmen tegen binnendringers zoals bacteriŽn, en alsof de duvel er mee speelt kwam in het nieuws de EHEC bacterie, een bacterie (e-coli) die normaal aanwezig is in de darm van bijvoorbeeld een koe. Eerst zou die in komkommer zitten (bemest door de mest van die koe), toen in tomaten en nu in taugť en andere kiemen. Er werden duizenden mensen ziek van in Duitsland en tientallen stierven. Deze slimme bacterie blijkt zich vast te zetten op de darmwand en kan via een soort bruggetje zijn nazaten in het lichaam laten komen. De binnendringers zorgen vervolgens voor het hemolytisch uremisch syndroom, oftewel de nieren gaan kapot, maar ook ontstaan darmbloedingen. Het is mogelijk dat doordat koeien veel antibiotica krijgen, de bacterie resistent is geworden en de mens die hem (via groente) binnenkrijgt er geen afweer tegen heeft. De EHEC (enterohemorrhagische e-coli) bacterie is vergelijkbaar met de MRSA (multi resistente stafylococcus aureus) bacterie waar we zo bang voor zijn als mensen uit het buitenland komen met een koortsende ziekte. Ook hierbij is sprake van veel te veel antibioticagebruik, maar nu van de mensen zelf. In Spanje kan je antibiotica zelfs zonder recept verkrijgen. En in de zuidelijke landen worden door dokters veel te veel antibiotica voorgeschreven. In dit geval is het: baat het niet, dan schaadt het wel! Want als u dan 1 keer echt antibiotica nodig hebt, werkt het niet meer. Gelukkig zijn de meeste Nederlandse huisartsen verstandiger en schrijven spaarzaam antibiotica voor.

Leest u ook nog eens de nieuwsbrief van juni: darmreiniging en het gebruik van probiotica is een natuurlijke manier om uw darmenkrachtiger te maken tegen binnendringers zoals bacteriŽn en virussen.

 

Longfunctietest en life style adviezen

Het is vanaf nu mogelijk bij ons in de praktijk een longfunctietest af te laten nemen, wij hebben sinds kort alle apparatuur daarvoor in huis.

Er moet wel een goede reden voor zijn om de test af te gaan nemen, zoals langdurig hoesten of kortademigheid. Vaak kan het zinvol zijn als u rookt, maar ook bij astma kan het interessant zijn om te weten hoe de test uitvalt voor en na inhalatiemedicatie zoals salbutamol.Assistente Marina van der Woud zal de testen gaan afnemen, en in samenwerking van praktijkverpleegkundige Cheryl Rokette en dokter Inez de Vries u van advies dienen. In het algemeen zal de longfunctietest uitslag gepaard gaan met een dringend advies te stoppen met roken en de begeleiding hierbij.

De indicatie voor het afnemen van de test wordt door de dokters afgegeven.

 

Wist u dat

--U ook voor advies over hulpmiddelen en het invullen van formulieren, bijvoorbeeld voor uw verzekering, bij ons terecht kan? U kunt hiervoor een afspraak maken bij de assistente,verpleegkundige of praktijkmanager; afhankelijk van uw vraag.

De assistentes hebben dagelijks spreekuur tussen 1300 en 1400 uur en de verpleegkundige elke dinsdag en na de zomer ook op vrijdagmiddagen.

--Er plannen zijn voor een dokterpost bij het Martiniziekenhuis, in aanvulling op de post aan het Damsterdiep?

--Wij nog altijd aan u vragen een verandering in uw gegevens zoals, adres, telefoonnummer (vooral 06!), en verzekeringsgegevens zo spoedig mogelijk aan ons door te geven? Wij hebben problemen met het declareren bij de zorgverzekeraar als er gegevens zijndie niet kloppen.

--dokter Pieter Sweep, militair huisarts, tot eind augustus in de praktijk werkzaam zal zijn? Daarna gaat hij verder met zijn opleiding tot algemeen militair arts en zal weer gelegerd zijn in de Frisokazerne in Assen.

--Hij de komende week zal meehelpen met het oprichten van de nood TV-mast (100 meter) zodat mensen in Selwerd, die nu geen ontvangst via Digitenne hebben, weer TV kunnen kijken?†††††††††††††††††††††††††††

†† Tot de volgende brief!!

 

 

 

 

 

 

 

Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl

tel. 050 5730483

Medewerkers:

I.J. de Vries en H. Talens, huisartsen

E. Alting en M. van der Woud,doktersassistentes.

C. Rokette, praktijkverpleegkundige.

H. Visserman, praktijkmanager.

 

            PatiŽnten nieuwsbrief september 2011

Het laatste nieuws is dat steeds meer mensen hun zorgpremie niet kunnen betalen en een betalingsregeling met hun zorgverzekeraar moeten treffen. Dat is een verdrietige ontwikkeling.

Het betekent dat de zorg voor mensen met een smalle portemonnee onbetaalbaar dreigt te worden terwijl goede zorg voor een iederte verkrijgen moet zijn. Bezuinigen is niet verkeerd, maar zijn de keuzes hierin die de overheid en zorgverzekeraars maken wel de juiste? Dit keer lijken de huisartsen aan de beurt. Ik mag hopen dat er geen eigen bijdrage komt voor uw consult; want bij het huisartsenteam (de ďpoortwachterĒ) moet elke patiŽnt zonder drempel zijn of haar vraag neer kunnen leggen. 8 oktober gaan de huisartsen manifesteren in Den Haag tegen de plannen (nog niet helemaal bekend) van minister Schippers. In deze brief verder een aantal personele veranderingen en ik zal een onderwerp bij de hand nemen waar ik de laatste maanden veel mee geconfronteerd ben: wat te doen bij chronischepijn en het slikken van te veel pijnstillers?

 

Veranderingen in personele bezetting en spreekuren

1e. Cheryl Rokette, praktijkverpleegkundige gaat vanaf heden longfunctietesten afnemen en hulp bieden bij het stoppen met roken. (zie ook de nieuwsbrief van juli/augustus) . Daarnaast blijft zij haar diabetes spreekuren houden en visites afleggen bij langdurig zieken.U kunt via de assistente een afspraak maken voor het spreekuur van de verpleegkundige of een visite aanvragen. Cheryl werkt nu dinsdag de hele dag en op vrijdagmiddag

Ik ben Cheryl Rokette die zich bezig houdt met preventie binnen de huisartsenpraktijk  in de Pleisterplaats.Hier begeleid ik patiŽnten in het omgaan met chronische aandoeningen.

Ik geef  niet alleen voorlichting en adviezen betreffende  diabetes, hartfalen en hoge bloeddruk, maar ik ga me nu ook bezig houden met de ziekten astma en copd. Wilt u weten hoe het met u longen staat, maak dan op vrijdagmiddag een afspraak voor een spirometertest. PatiŽnten die roken en ouder zijn dan 40 jaar en met klachten, kunnen ingepland worden voor zů'n test. Mochten er patiŽnten zijn die hulp nodig  bij het stoppen met roken zijn altijd welkom voor advies en of begeleiding. 

Het blijkt wel dat velen al geprobeerd  hebben om te stoppen met roken maar het lukt jammer genoeg niet iedereen om het vol  te  houden. Gelukkig zijn er middelen en methoden om u hierbij te helpen. Bent u gemotiveerd en hebt  u behoefte aan extra ondersteuning bij het stoppen met roken dan kunt u via de assistente een afspraak bij mij maken op mijn spreekuur vrijdagmiddag.†† Tot dan!

2e. De assistentes hebben werkuren geruild: zo treft u vanaf nu Esther aan op maandag, en Marina op vrijdag. Marina is begonnen aan de parttime opleiding tot praktijkondersteuner.

3e. Binnenkort begint een doktersassistente van de parttime opleiding haar stage binnen onze praktijk. Esther zal de begeleiding op zich nemen.

4e. Dokter Sweep neemt afscheid en heeft hier onder een stukje voor de nieuwsbrief geschreven.

 

Van 1 maart tot en met 31 augustus was ik werkzaam in deze huisartsenpraktijk. Wat een mooie tijd en hoe snel gaat het voorbij. Het is een groot voorrecht geweest om in zo'n leuk team en met u als patiŽnt te mogen werken. Ik heb veel geleerd van deze tijd en ik dank u voor uw vertrouwen! Tevens hoop ik een aantal van u gemotiveerd te hebben voor een gezondere leefstijl. Stoppen met bijvoorbeeld roken of alcohol valt niet mee, maar een aantal van u is in de afgelopen tijd hier toch goed mee aan de slag gegaan. Hou vol, u heeft hier alleen maar voordeel van.

Vanaf nu ben ik weer werkzaam op de kazerne in Assen. Op 31 augustus maakte de minister van Defensie bekend, dat die kazerne open blijft. Ik ben hier erg blij mee, ik verheug mij op het weer werken met militairen, maar ik zal het werken in de Pleisterplaats toch heel erg missen. Ik hoop sommigen van u in november, wanneer de griepspuiten gegeven worden, weer te mogen ontmoeten.

Bij Defensie wordt bezuinigd, maar ook in de zorg. Ik ben ervan overtuigd dat ondanks al die zaken, de zorg aan u door mijn collega's van de Pleisterplaats van hoge kwaliteit zal blijven. Ik heb hier alle vertrouwen in.

Hartelijk dank, wellicht tot ziens!

Pieter Sweep, majoor-arts

Pijn, het gebruik van pijnstillers, en alternatieven om pijn te beteugelen

Pijn is, bij de meesten van u bekend, vaak een teken dat er sprake is van weefselbeschadiging, bijvoorbeeld een gebroken pols of een blindedarmontsteking. Dan spreken we van acute pijn. In het geval van acute pijn is het belangrijk de oorzaak op te sporen en te behandelen. Daarnaast is behandeling met een pijnstiller een goed idee. Onze voorkeur gaat uit naar paracetamol.

Maar wat te doen bij chronische pijn zoals langdurige hoofdpijn, artroseof een ziekte als fibromyalgie? Dan wordt het lastiger en het slikken van pijnstillers is niet altijd goed voor u. Maar wat dan? Een voorbeeld: alsde dokter iemand moet hechten of een ingreepje doen, is het handig een praatje te maken met de betrokkene. Vůůr de patiŽnt het in de gaten heeft, is de verdoving al gezet en de ingreep gedaan. ďnu al klaar? Ik heb er niets van gemerkt!Ē Waarmee ik wil zeggen: afleiding maakt dat je pijn minder voelt. Ik hoorde dat er in het verleden geopereerd werd tijdens een potje schaken, waarbij de patiŽnt heel intensief aan het schaken dacht: hij voelde geen pijn!

Dus: pijn is een belangrijk signaal, maar zit ook tussen de oren en is zeer beÔnvloedbaar. Wat beÔnvloedt pijn nog meer? Koude bijvoorbeeld, vermoeidheid en angst kunnen pijn verergeren. Het dagelijks slikken van pijnstillers kan pijn versterken in plaats van verminderen. De signaalfunctie is dan ook verdwenen.Altijd stoppen dus als u ďverslaafdĒ bent aan pijnstillers: verdiept u zich eens in een alternatieve pijnbehandeling waarvan ik u hier een aantal voorbeelden schets:

Mijn tandarts in Duitsland behandelt onder hypnose, en ook met acupunctuur en acupressuur kan pijn verminderen. Lavendel is rustgevend en pijnstillend. Glucosamine (een voedingssupplement) of collageen (collasense) is de moeite waard te slikken tegen gewrichtspijnen door artrose.

Ook is behandeling met TENS (stimulatie van de zenuwen), EMDR en biofeedback mogelijk.

Met lichaamsbeweging maakt je lichaam pijnstillende stoffen aan, stoffen die ook in bepaalde voedingsmiddelen aanwezig zijn. Dus ook wat u eet en sporten kan van invloed zijn op uw pijn.

Een goede homeopathisch arts kan u misschien helpen bij chronische pijn. Bijvoorbeeld met Colchicine, de herfststijlloos;een natuurlijk middel wat ook in de reguliere geneeskunde wordt gebruikt.

Academisch ziekenhuis

Ik mag wel even wachten op de gang.

Gaan zitten mag ik ook nog wel zo lang.

Ik mag mijn bovenarm voor haar ontbloten.

Ik mag zo veel, het maakt me bijna bang.

(Kees Stip)

 

tot de volgende brief!

 

 

Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

www.de-pleisterplaats.nl

tel. 050 5730483

Medewerkers:

I.J. de Vries en H. Talens, huisartsen

E. Alting en M. van der Woud, praktijkassistentes.

C. Rokette, praktijkverpleegkundige.

H. Visserman, praktijkmanager.

 

             

             

             

            PatiŽnten nieuwsbrief oktober/ november 2011

U hebt even geduld moeten hebben voor deze nieuwsbrief. Reden is dat uw huisarts druk is geweest met demonstreren op 6 oktober en de aanloop daartoe. Het was een overweldigende manifestatie in de RAI afgelopen donderdag , waar behalve 5000 huisartsen (in heel Nederland zijn ongeveer 8000 gevestigde en 2000 niet gevestigde huisartsen werkzaam) ook duizenden assistentes en praktijkondersteuners aanwezig waren. Unaniem voelde het: iedereen die aanwezig was maar ook degenen die achtergebleven waren om patiŽnten zo nodig op te vangen zijn het niet eens met de voorgenomen bezuinigingen op de huisartsenzorg van minister Schippers. Wij hopen dat u geen last heeft ondervonden van de staking. Verderop in deze brief volgt een impressie van die dag.

Ook in deze brief zoals elk jaar rond deze tijd de aankondiging van de griepvaccinaties en tevens krijgen wij heel binnenkort een praktijkassistente in opleiding die ons team komt versterken: Anouk Kemp. Zij zal zich in een volgende brief aan u voorstellen.

 

Griepvaccinaties

Op dinsdag 1 november en woensdag 2 november tussen 1400 en 1600 uur,

kunt u bij ons terecht voor de jaarlijkse griepprik. U krijgt binnenkort een persoonlijke uitnodiging indien u in aanmerking komt. Als u ondanks onze zorgvuldige selectie geen uitnodiging hebt ontvangen en toch meent in aanmerking te komen voor de prik, neemt u dan zo spoedig mogelijk met de praktijkassistente contact op. U bent uiteraard vrij om de prik al dan niet te nemen.

De prik is bedoeld voor iedereen van 60 plus, en al diegenen met suikerziekte, COPD, ernstige hartkwaal zoals hartfalen, een nierziekte, of een stoornis van het afweersysteem zoals bv. AIDS.

 
Een reisje naar de RAI

Op 6 oktober om 7.45 uur staan er 4 dubbeldekkerbussen klaar bij het transferium in Hoogkerk. Er gaan heel wat dokters, assistentes en praktijkondersteuners in die bussen! Voordat we richting Amsterdam gaan moeten er nog een groot aantal collega-aktievoerders opgehaald worden in Drachten, Joure en Lelystad.Bij de van der Valk in Drachten kruipen een aantal druipende Friese collega's (want er stond al een file VOOR Drachten!) op stoelen achter mij bovenin de dubbeldekker. Het belooft een lange reis te worden, en inderdaad zijn wij pas tegen 11.15 uur in Amsterdam.

De reis er naar toe voerde ons door een natte polder, en mijn gedachten gaan ondertussen uit naar minister Schippers, bewindsvrouwe volksgezondheid. Zij legt bezuinigingen op waar geen polderen aan te pas kwam. De informatie die zij gebruikte om de bezuinigingen te verantwoorden getuigen van weinig waarheid. Wie waren haar adviseurs vraag ik me af? Het door haar berekende ďgestegenĒ norminkomen van de huisarts blijkt grotendeels te komen door de toegenomen kosten van de doktersdiensten ( waar geen enkele huisarts nog invloed op heeft maar vanaf 1 januari 2012 wel voor moet gaan betalen!)en de extra taken die de praktijken de afgelopen jaren op zich hebben genomen, zoals de zorg voor chronisch zieken en mensen met diabetes. Ook in onze praktijk kunnen nu veel patiŽnten bij de huisarts behandeld worden en hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis voor controles. De budgetoverschrijdingen komen dus behalve door de doktersdiensten ook door deze ďsubstitutiezorgĒ.

In de RAI zelf is het een rustige betogingsfeer met een paar voorzichtige spandoeken en een rijtje dokters in witte jassen met spuiten in hun oren: we willen de oren van de minister wel eens uitspuiten en anders sturen we iedereen met teveel oorsmeer door naar het ziekenhuis! U begrijpt dat dit ludiek bedoeld was: u kunt echt nog wel met uw verstopte oren bij de praktijkassistente terecht! En behalve om uw oren uit te spuiten zult u de komende jaren ook voor alle andere huisartsenzaken bij ons terecht kunnen, en zullen we u helpen zoals u dat van ons gewend bent. Ook de bereikbaarheid zullen we handhaven en u kunt nog steeds met vragen bij ons binnen komen.

Vanmorgen las ik in de krant dat de minister van plan is om via de Nederlandse zorgautoriteit (Nza) een nieuw onderzoek te gaan doen naar het inkomen van de huisarts. Dat is prima, maar had beter voor de aangekondigde bezuinigingen gekund lijkt me. Nu maar hopen dat we allemaal wakker genoeg blijven om de minister ook te houden aan de afspraken die hopelijk voortvloeien uit dit onderzoek.

Op youtube kunt u meegenieten van het aktielied van co-assistent Ernst van der Pasch en er zijn ook enkele huisartsen in het Groningse geÔnterviewd door tv Noord die via youtube te zien zijn. Minister Schippers schittert bij Pauw en Witteman van 6 oktober: zie uitzending gemist Nederland 1 van 6 oktober. Wie schitterden door afwezigheid bij diezelfde uitzending waren de huisartsen: die wilde mevrouw Schippers en niet bij hebben en waren dus niet uitgenodigd! Leven we nog wel in een democratie vraag ik me af. Met dit soort onvrede ten gevolge van maatregelen van bovenaf opgelegd zijn in het verleden revoluties ontketend.

Ik eindig met een one-liner van de voorzitter van de Vereniging Praktijkhoudende huisartsen Wouter van den Berg: ďooit is de wijkzuster wegbezuinigd en nu willen we haar weer terug. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat dit met de huisarts niet gaat gebeurenĒ. En zo is het. (www.vphuisartsen.nl)

Wist u dat

1e. Het gebruik van visolie capsules heel gezond is, behalve bij iemand met kanker die chemotherapie krijgt? De visolie blijkt rond de kankercellen te gaan zitten en kan de chemische behandeling zelfs te niet doen!

2e.DSW ook dit jaar de eerste zorgverzekeraar is die de premie voor 2012 bekend maakt? Dit wordt met een extra 36 euro, 102,50 per maand en het eigen risico (het bedrag dat u per jaar zo wie zo eerst zelf moet betalen) gaat van 170 naar 220 euro. Ook krijgt u straks minder zorg verzekerd.

3e. er stemmen opgaan die vinden dat rokers meer premie moeten betalen dan niet rokers?

 

De eerste week van November zal dokter de Vries afwezig zijn. Zij reist dan als vrijwilliger 1 week mee met m.s. de Zonnebloem, zoals bij de meesten van u bekend, een schip waar zieke mensen een week vakantie op mogen houden. Dokter Talens zal die week de praktijk bemannen samen met de rest van het team. Ik zal u op de hoogte houden van de belevenissen op het schip!

 

 

 

 

 

Huisartsenpraktijk de Pleisterplaats

Berkenlaan 131

9741 JN Groningen

I.J. De Vries en H. Talens, huisartsen

E.Alting, praktijkassistente

C. Rokette, praktijkverpleegkundige

H. Visserman, praktijkmanager.

 

            PatiŽnten nieuwsbriefdecember 2011

Wat is er nieuw in december? Best wel weer een heleboel! We hebben een nieuw samenwerkingsverband, met de huisartsenpraktijk Zorgpunt Zernike, en een kennismaking met Anouk, onze nieuwe stagiaire in opleiding tot doktersassistente. Het medische onderwerp van deze brief isangina pectoris, wat is dit en wat kunnen de voorbodes zijn van een hartinfarct?

 

Sinds enkele maanden hebben wij, huisartsenpraktijk de Pleisterplaats, een samenwerkingsverband ( een zogenaamde waarneemgroep) met huisartsenpraktijk Zernike. Deze praktijk bevindt zich op het Blauwborgje en is opgezet als studentenpraktijk. U zult in het algemeen weinig van merken van dit nieuwe samenwerkingsverband, onze praktijk zal nog steeds het hele jaar geopend blijven. Slechts in noodsituaties kan het zijn dat wij een beroep op de dokters en assistentes daar zullen doen; of andersom. Deze praktijk ligt om 10 fietsminuten afstand van onze praktijk en is net zo opgezet als de onze: 2 dokters, 2 assistentes, een praktijkverpleegkundige en een praktijkmanager.

 

Anouk Kemp is onze nieuwe stagiaire; zij is in haar laatste jaar van de opleiding tot doktersassistente en zal in elk geval tot eind januari 2012 in de praktijk werkzaam zijn. Omdat zij bijna haar diploma heeft zal zij regelmatig zelfstandig werkzaam zijn op de plek van Esther, die Anouk begeleidt tijdens deze eindstage.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Van 16 t/m 26 december is dokter de Vries op vakantie. Dokter Sweep (terug van weggeweest!) en dokter Talens zullen de praktijk bemannen. Van 27 dec t/m 6 januari is dokter Talens op vakantie. Ook dan is de praktijk gewoon geopend, wel zijn er dan iets minder spreekuren.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Angina pectoris, wat is dat eigenlijk?

Omdat ik de laatste tijd een aantal keren werd geconfronteerd met een aantal mensen die een hartinfarct kregen, en die bij navraag wel degelijk van te voren gewaarschuwd waren, leek het me een goed plan deze waarschuwingssignalen voor u op een rijtje te zetten in een aantal voorbeelden:

 

Wat is hoogstwaarschijnlijk wel angina pectoris:

1e. u fietst de Herebrug op en merkt tegen de tijd dat u bovenaan bent een zwaar gevoel op de borstkas. Dit gevoel kan uitstralen naar uw linker arm, maar het kan ook zijn dat het naar uw rechter arm uitstraalt of dat u rugpijn krijgt op hetzelfde moment. Het trekt snel weer weg en u fietst verder.

2e. u moet 3 trappen op om bij uw woning te komen en u merkt dat u in de loop van de tijd vaker moet rusten bij de derde trap omdat u kortademig wordt en een drukkend gevoel op de borstkas krijgt.

3e. u bent een verwoed sporter en slaat graag een balletje maar u merkt dat bij wat snellere sprintjes u af en toe kramp op de borst krijgt.

4e. er komen veel hart en vaatziekten in de familie voor op jonge leeftijd, (dit geldt ook voor vrouwen. )U merkt dat uw inspanningsvermogen minder wordt.

In AL deze gevallen is het aan te raden op korte termijn aan afspraak te maken op het spreekuur van uw huisarts.

MAAR als u merkt dat het langer dan 5 a 10 minuten duurt voordat de pijn wegtrekt bij bovengenoemde voorbeelden van inspanning dient u zo snel mogelijk een afspraak te maken met uw huisarts!

In alle bovengenoemde voorbeelden is er (nog) geen schade aan de hartspier. Echter, slaat u de waarschuwingssignalen in de wind dan zal er op termijn zeker wel schade ontstaan; ik zal u verderop in deze brief uitleggen waarom.

 

Wat is waarschijnlijk geen angina pectoris?

1e. u hebt veel spanningen en krijgt last van pijn op de borstkas bij diep inademen: dit is in het algemeen pijn van aanhechtingen tussen de ribben of zenuwen in de borstkas zelf .

2e. u krijgt pijn midden op de borstkas na (zwaar) tafelen of bij voorover bukken: dit is in het algemeen zuurbranden (zuur hoeft u niet in de mond te proeven).

 

Uitleg: Uw hart is een spier die bloed rondpompt door uw lichaam, tot in de kleinste bloedvaatjes. Bloed bevat de voedingsstoffen en zuurstof die uw spieren, darmen, nieren, longen kortom uw hele lichaam, nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Deze hartspier heeft zelf OOK bloed nodig om te kunnen pompen. Dit bloed komt bij de hartspier door de kransslagaderen die zich steeds verder vertakken tot in de kleinste hartspiervezeltjes. De kransslagaderen zijn dus een netwerk van snelwegen, provinciale wegen, rondwegen, fietspaden etc die er voor zorgen dat voedingsstoffen terechtkomen op ieder plekje , zodat de pomp goed kan werken.

Bij angina pectoris is er een opstopping op 1 van die wegen: dat kan een grote weg zijn of een fietspad. Zo kan het bloed (transport) er niet goed langs. Nog wel wat, maar niet genoeg en dan geeft het hart een waarschuwing af: pijn op de borst! Als u even stilstaat, heeft de pomp weer minder zuurstof nodig en trekt de pijn weer weg.

 

De verstopping zal in de loop van de tijd, soms maanden, soms jaren, steeds erger worden. Als er helemaal geen bloed meer langs kan is het resultaat een hartinfarct en sterft het stuk hartsspier dat er achter ligt, gewoonweg af. De pomp werkt dan minder goed door deze permanente beschadiging.

 

Hoe weet je het helemaal zeker?

Een ECG of hartfilmpje terwijl u op de hometrainer zit (dus bij inspanning) geeft bijna altijd voldoende informatie over angina pectoris. Dit kan in het huisartsenlaboratorium plaatsvinden.

Een CAG of hartkatheterisatie (met een slangetje via de lies) geeft een beeld van waar precies de verstopping zit. Het is zelfs mogelijk om een buisje te plaatsen om de verstopping op te heffen (een stent) via ditzelfde slangetje.

En dan kom ik op de behandeling: is een stent altijd nodig? Nee, dat niet. Eerst behandelen we angina pectoris met medicijnen zoals bŤtablokkers. Ook cholesterolremmers zijn nodig om het cholesterol zo laag mogelijk te houden. Het zetten van een stent heeft namelijk, net als elke andere ingreep, risico op complicaties zoals in dit geval nog heftiger pijn op de borst door beschadiging van de bloedvatwand. Het moet dus echt wel nodig zijn.

 

Waarom geen screening op hart en vaatziekten? Ja, dat is natuurlijk wel mogelijk. Er moeten dan wel aanwijzingen zijn (risicofactoren) dat u een verhoogde kans maakt op bovenstaande problemen. Om hiervan een inschatting te maken kunt u een afspraak maken op het spreekuur van onze praktijkverpleegkundige Cheryl Rokette. Wij noemen dit cardiovasculair risicomanagement.(CVRM)

 

Wist u dat..

1e. er in de wachtkamer een exemplaar ligt van het dagboek dat dokter de Vries bij heeft gehouden tijdens haar reis als artsvrijwilliger op de ďZonnebloemĒ in November? Het verhaal is ook op website te lezen.

2e. wij geÔnteresseerd zijn in uw bijdragen voor de nieuwsbrief in de vorm van gedichten, spreuken, aan te bevelen (zelfhulp) boeken, gezondheidsadviezen etc etc? www.de-pleisterplaats.nl of aan de balie afgeven.

 

het team van de Pleisterplaats wenst u goede feestdagen en een gezond 2012!